טל קיזמן מקלן גרמניה חזרה לישראל לאחר 26 שנים של חיים בקלן.

כרגע בקורס מורי דרך של משרד התיירות הישראלי.

בקלן היא השאירה קבוצת מדריכים, קולגות, שמדריכים את קלן היהודית. שם הקבוצה: Rhenania Judaica.

טל ממשיכה להדריך בקלן על פי דרישה.

טלפון בישראל 0546800902

קלה(ן) אלאאף!

( :זו קריאת שמחה לשלום בתקופת הקרנבל בקלן, בדרך כלל בחודש פברואר כל שנה)