אפשר לטייל בביטחון בלי להוריד כיפה לרגע.

אין על מרוקו,היעד המועדף ביותר עלי