בדרך למוזיאון העץ

משמר כבוד של כלי השחמט מקבלים את פנינו בכניסה למוזיאון

המשך יבוא

יום טוב ונעים