Emirates מודיעה על דחיית שירות הפתיחה שלה לתל אביב. הדחייה מגיעה כתוצאה מהשינויים האחרונים בפרוטוקולי הכניסה שהוציאה ממשלת ישראל.

חברת התעופה מחויבת להשיק שירותים לתל אביב ברגע שהמצב יאפשר, ותמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם כל הרשויות הרלוונטיות בהקשר זה ככל שהתנאים סביב הכניסה יתפתחו.

החברה ממשיכה לעקוב אחר המצב, ומקבלים עצות והנחיות מרשויות הבריאות והממשלה הרלוונטיות. כחברת תעופה, Emirates ממשיכה ליישם אמצעי בריאות ובטיחות מובילים בתעשייה על הסיפון ועל הקרקע. העדיפות הגבוהה ביותר ממשיכה להיות הבריאות והבטיחות של הלקוחות, העובדים והקהילות.

"אנו מצטערים מאוד על אי הנוחות שנגרמה ללקוחות שנפגעו ואנו נסייע להם בהתאמת תוכניות הנסיעה שלהם." - דובר האמירויות