מה מתאים יותר מאשר הכירכרה המלכותית להמשך

אבל המשכנו כפשוטי העם ברגליםdevil

המשך יבוא

יום נעים