"בהתאם להסכם הפטור מאשרות שנחתם ואושרר על-ידי שתי המדינות, ולנוכח המאמצים לרסן את התפשטות נגיף הקורונה, הסכם הפטור מאשרות כניסה יושעה עד ל-1 ביולי", נאמר בהודעת האמירויות, "השעיית ההסכם נעשתה בהתאם לסעיף 12(2) להסכם, שלפיו, כל צד רשאי להשהות את יישומו של ההסכם, בין היתר מטעמי בריאות הציבור".