האפליקציה מחפשת לפי אזורים וגיל את האירועים לילדים.

התקנה: 

iOS

אנדרואיד