גן פרחים בשלל צבעים משטופח נקי שקט ושלווה

אחרי ההליכה ישבנו להתרעננות

כתובת הגן

Str/ Dumbrova Rosie 7-9

טל: 232 201 337 40 +

המשך יבוא

יום טוב