היופי של הביתן הזה התאפיין בפשטות שלו כך שעיצובי הפרחים המיוחדים קבלו מקום של כבוד ואכן כל עיצוב 

כאן זכה במדלית זהב או כסף והערכה על הרעיון והעבודה .

עייפם ומרוצים צעדנו לכיוון התחתית בדרכנו למלון

המשך יבוא

יום נפלא