כמות הסחלבים, הצבעים, הזנים והיופי מהמם 

המשך יבוא

שבת מבורכת