01-25-2013 ethy ab

מהארמון אנחנו פונים לכיוון פלאסה אספניה. זו היא כיכר עירונית מרכזית בסבילה. הכיכר היא אחד המקומות המזוהים ביותר עם העיר והיא מייצגת את ההתעוררות המורית באדריכלות הספרדית. כיכר רחבת ידיים שהוקמה בתחילת המאה ה-20. בכיכר היפה אפשר לראות ציורי קרמיקה יפים, כל אחד מהם מייצג מחוז אחר בספרד. הסמלים כאן
--

המזרקה מרחוק ומקרוב
-----
ביציאה נהר אלקיביר
המשך יבוא
חלק 1 , חלק 2 , חלק 3 , חלק 4 חלק 5 , חלק 6 , חלק 7 , חלק 8 חלק 9 חלק 10 חלק 11 , חלק 12, חלק 13,
חלק 14, חלק 15,חלק 16 ,חלק 17, חלק 18, חלק 19, , חלק 20 , חלק 21,חלק 22,חלק 23, חלק 24 ,חלק 25 ,חלק 26 ,חלק 27,חלק 28,חלק 29,