קפריסין, היסטוריה, סיפור עקירת אוכלוסיה קפריסאית מהאי בשנים 680 עד 700 לספירה

Story about Arab caliph ''Abd Al-Malik ibn-al-Marwan'' and Byzantium empire 680-700 AD

הח'ליף הערבי ''עבד אלמליק בן-אל-מרוא'' שלט בצד הקיסרות הביזנטית על קפריסין בשנים 685-705 לספירה.

היחסים המסובכים של הח'ליף ''עבד אלמליק בן-אל-מרוא'' לקיסרות ביזנטיון וקפריסין אפשר לקרוא בפרק על פלישות ערביות לקפריסין.

מאורע חשוב ביותר מאירועי ח'ליפותו בנוגע לאוכלוסיית קפריסין היה ההסכם שלו עם קיסרות ביזנטיון בשנת 688 לספירה זאת לאחר שנתיים של משא ומתן, ובעקבות היחלשות צבאו הערבי וחיזוק הצבא של הביזנטים.

לפי ההסכם ובמהלכו ישלם הח'ליף מידי שנה :

מס של 365,000 מטבע זהב,

365 עבדים,

365 סוסים אצילים

וגם יחלקו את מיסי קפריסין, ארמניה ואיבריה עם קיסרות ביזנטיון,

כתמורה הקיסרות הביזנטית תחזיר את 12,000 הלוחמים שלהם מלבנון.

הערבים משכו רק 680 חיילים מתוך קפריסין, היסטוריה, סיפור עקירת אוכלוסיה קפריסאית מהאי בשנים 680 עד 700 לספירה

Story about Arab caliph ''Abd Al-Malik ibn-al-Marwan'' and Byzantium empire 680-700 AD חייליהם שהיו מוצבים מקפריסין.

כתגובה הקיסר יוסטיניאנוס השני בשנת 691 לספירה, העביר קפריסאים רבים להלספונט טורקיה.

מהלך זה נחשב על ידי הח'ליף הערבי ''עבד אלמליק בן-אל-מרוא' כהפרה של ההסכם משנת 688, ולכן הגדיל את המס על הקפריסאים הנותרים ב-1,000 דינרים והעביר את האוכלוסיה הקפריסאית הנותרת לסוריה. הם שהו עד שנת 698 לספירה,

אמנה חדשה נחתמה בין הח'ליף הערבי לקיסרות הביזנטית שבה אישררו את האמנות משנת 688.

לפי האמנה החדשה :

בתחילה החזירו הערבים את האוכלוסיה הקפריסאית מסוריה לקפריסין

לאחר מכן הביזנטים החזירו את המחצית השנייה של האוכלוסיה הקפריסאית מטורקיה למולדתם בקפריסין

אכן נפלאות דרכי הבורא.

סמי גולד מדריך טיולים בעברית בקפריסין 00357-96219050 ווטסאפ