מרוץ שהתקיים במרחובות

אנדרטת זכרון להרוגי הטרור בבאלי בשנת 2002

שבת שלום