בגזבו מעץ התישבנו ללמוד ולהכין את הקולאק 

הקולאק סוג של לחם שאופים ואוכלים בטקסים.

הקולאק בדרך כלל עגול וחלול ומקושט בשוליים בדוגמא של צמה.

נהוג להכינו בכל הרגעים החשובים בחיי האדם והקהילה.

הוא סמל לפריון שפע ושמחה.

אצל הרומנים ההכנה שורשית ומנהג עתיק.

מכינים את הקולאק בכריסטמס, בפסחא, בלידת תינוק, בהטבלה, חתונה ובלוויה.

הכלים להכנת הקולאק:


עד שהבצק תפח כלתה של אלוירה הכינה את היוגורט

לאחר התפיחת הבצק השלבים של הכנת הקולאק

חלק מהחברים התנסו בהכנת קולאקים

הקולאקים היפים מוכנים לאפיה

התוצאה הטעימה בארוחת הערב

המשך יבוא 

סוף שבוע נעים