נהג פרטי ברומניה, דובר רומנית ועברית, היה מושלם טלפון: 053-7955952