שלום ל כולם מצורפים לינקים ביוטוב על תמונות שצילמתי בדצמבר 2019 בביקור שלי במוזיאונים של וינה

בלבדר

לאופולד

תולדות האומנות פסלים ומיניטוריים

אלברטינה

ארקיטקטורה מוזיאון תולדות האומנות

תהנו