חדר הנצחה העוסק בשואה סיפורו של ליאון גרינמן, יליד לונדון שהתגורר בהולנד בפרוץ מלחמת העולם,

נשלח עם משפחתו לאושוויץ שרד וחזר ללונדון וחי עד מותו בשנת 2008

יום טוב לשבוע נעים

המשך יבוא