ethy ab 06-01-2013
---
צריח של קורדובה הקשתות מתחת לגשר מזווית אחרת
-----

אחרי ארוחת ערב יצאנו לטיול רגלי ברחובות קורדובה בלילה. המראה לפניכם.
--------

עצי התפוזים מוארים בערב ומזרקות בכל מקום
- --

פסל ברונזה במרכז הכיכר בתי קפה בין עצי התפוזים
----
שדרת המזרקות הארוכה --- חנויות מזכרות ליד המלון ומרחוק,המלון מחליף צבעים

--

עוד רחוב מואר המלון מחליף צבעים האורות שהפכו לפרחים
בשעה מאוחרת אנחנו אורזים את המזוודות

המשך יבוא

חלק 1 , חלק 2 , חלק 3 , חלק 4 חלק 5 , חלק 6 , חלק 7 , חלק 8 חלק 9 חלק 10 חלק 11 , חלק 12, חלק 13,
חלק 14, חלק 15,חלק 16 ,חלק 17, חלק 18, חלק 19, , חלק 20 , חלק 21,חלק 22,חלק 23, חלק 24 ,חלק 25 ,