קפריסין, מערכת המשפט ברפובליקה של קפריסין.

The law and the legal system of Cyprus

החוק של קפריסין מבוסס על המערכת המשפטית שהחלה בתוך הרפובליקה של קפריסין.

למרות שהחוק הקפריסאי מקודד בהרחבה, הוא עדיין מבוסס במידה רבה על החוק המקובל באנגליה במובן זה שחל בו עקרון התקדים.

רוב המכשירים והעקרונות המשפטיים העכשוויים מתוארכים לחקיקה הקולוניאלית שחוקקו על ידי הבריטים בתקופה שבין 1878 ל -1960.

שלא כמו בבריטניה, ממשלת בריטניה הקפריסאית חוקקה מספר רב של עקרונות המשפט המקובל, המכונים פרקים.

פרקים אלה עדיין בתוקף כיום. לדוגמא, בעוד שבממלכה המאוחדת הכללים על אחריות אזרחית מבוססים אך ורק על הפסיקה ועל עקרון הרשלנות, בקפריסין יש פרק 148 המסדיר את הרוב המכריע של תביעות האחריות האזרחית.

למרות הקודיפיקציות הנרחבות עדיין חלה דוקטרינת התקדים הבסיסית שנמצאת במשפט המקובל.

בתי משפט בערכאה ראשונה מחויבים לעקוב אחר הפרשנות שניתנה על ידי בית המשפט העליון בפסקי דין שבהם הוא קובע פסיקה.

מכיוון שרוב החקיקה בתוקף מקודדת את עקרונות המשפט המקובל, הפסיקה הנובעת מבתי המשפט של בריטניה או אפילו מתחומי שיפוט אחרים של חבר העמים נותרו מקור השראה חשוב לבתי משפט בקפריסין.

עם זאת, מאז 1960 בתי המשפט של הרפובליקה פיתחו גוף עשיר של פסיקה משלהם, שנחשבת סמכותית יותר ומתאימה יותר לתכונות הספציפיות של החברה המקומית.

מכיוון שהאי היה תחת שלטון עות'מאני בין 1570 לבואם של הבריטים בשנת 1878, חלק מהקודיפיקציות הללו משלבות בתוכם עקרונות של החוק העות'מאני, בעיקר בתחום דיני הקניין.

מבחינה זו, חוק הקניין בקפריסין הוא ייחודי בכך שהוא תערובת של מספר השפעות.

לאחר עצמאות קפריסין בשנת 1960 והקמת החוקה, השפעה חשובה נוספת הייתה החוק היבשתי.

בתחומי המשפט הציבורי והמנהלי, קפריסין נקטה בגישה המצויה במשפט היווני, שמבוססת מצידה על המשפט המינהלי הצרפתי הן במהות והן בהליך, המשפט המינהלי של קפריסין שואב מהדוגמה של קונסיל ד'אט הצרפתי.

בענייני המשפט החוקתי והמנהלי, בית המשפט העליון מאמץ את השיטה האינקוויזיטורית הנמצאת במשפט היבשתי, לפיה בית המשפט תורם גם לזיהוי השאלות המשפטיות והעובדתיות שיש לברר במהלך ההליך.

ההתפתחות האחרונה במשפט הקפריסאי הייתה הצטרפותה של קפריסין לאיחוד האירופי, מה שגרם להרמוניה של החוקים והפסיקה הקפריסאיים עם הקהילה החברתית והכניס גם מספר מכשירים משפטיים של האיחוד האירופי לסדר המשפטי הקפריסאי.

היררכיית נורמות

למערכת המשפט של קפריסין יש היררכיה מבוססת של כללים משפטיים או נורמות לפיהן כללים משפטיים מסוימים עדיפים על היררכיה על אחרים.

עד להצטרפותה של קפריסין לאיחוד האירופי החוקה הייתה הנורמה הגבוהה ביותר מבחינה היררכית של מערכת המשפט.

כיום, על פי סעיף 1 (א) לחוקה, חוק האיחוד האירופי הוא העליון לכל חוק לאומי ואף לחוקה עצמה.

לאחר מכן באה החוקה ואחריה חובות על החוק הבינלאומי, על פי סעיף 149 לחוקה בעקבות חוקים רגילים, אחר כך חקיקה משנית ולבסוף מעשים מינהליים או יישומיים.

על החוקים שעברו, על הפרלמנט לכבד את חוק האיחוד האירופי, את החוקה ואת החוק הבינלאומי.

לשם כך, ביכולתו של בית המשפט העליון לבחון את תאימותו של כל חוק שהועבר על ידי הפרלמנט עם הוראות חוקתיות.

ניתן לעשות זאת לאחר התייחסות של נשיא הרפובליקה על בסיס סעיף 140 לחוקה, או כחלק מתביעה משפטית מנהלית לפי סעיף 146.

יתר על כן, אם שאלת החוקתיות של הוראת חקיקה עולה בהליכים פליליים או אזרחיים רגילים, בית המשפט הערכאה הראשונה הרלוונטי יכול גם לבחון זאת כסוגיה משנית העולה בהליך זה.

מערכת המשפט

למערכת המשפט בקפריסין יש רק שתי דרגות. על אף שישנן מספר קטגוריות של בתי משפט קמא, קיימת רק סמכות ערעור אחת, והיא בית המשפט העליון.

*** בית המשפט העליון

בית המשפט העליון ממוקם בבירה ניקוסיה. זהו בית המשפט לערעורים בעניינים פליליים ואזרחיים, אך יש לו גם סמכות שיפוט בלעדית באזורים מסוימים.

בקפריסין יש מערכת משפט דו-שכבתית, כלומר בין הערכאות הראשונות לבית המשפט העליון אין סעדים שיפוטיים ביניים.

כל הערעורים נדונים על ידי בית המשפט העליון וזו הסיבה שהוא מכונה לעתים קרובות בית המשפט לערעורים.

הוא מורכב משלושה עשר שופטים שמונו על ידי נשיא הרפובליקה של קפריסין.

הקריטריון הרשמי למינויו לבית המשפט הוא שעל האדם להיות ''משפטן ברמה מקצועית ומוסרית גבוהה-' מבלי להזכיר כי עליו להיות כבר חלק ממערכת המשפט.

אף על פי כן, הרוב המכריע של השופטים נבחר מתוך מערכת המשפט הקיימת כבר, לאחר הצעת כל שופטי בית המשפט העליון, הפועלים יחד כמועצה השיפוטית העליונה.

באופן ספציפי יותר, בית המשפט העליון הוא הערכאה הראשונה וגם ערכאת הערעור, ולכן יש סמכות בלעדית לעניין סכסוכים ימיים, סכסוכי דיני בחירות וסוגיות ביטחון המדינה.

עד לאחרונה, בית המשפט העליון היה גם בסמכות בלעדית לכל הליך ביקורת שיפוטי במשפט המינהלי הקפריסאי.

מסוף שנת 2015 הוקם בית משפט מנהלי מיוחד בערכאה ראשונה במטרה להקל על עיקר התיקים בבית המשפט העליון.

*** בתי משפט מחוזיים

בתי המשפט המחוזיים עוסקים בכל התיקים האזרחיים ברמה ראשונה, ויש להם גם סמכות לפסוק תיקים משפטיים פליליים מסוימים.

סמכותו של בית המשפט משתרעת על מחלוקות המתעוררות במחוז בו הוא נמצא.

כרגע פועלים ארבעה בתי משפט מחוזיים,

* בית משפט בניקוסיה (במחוזות ניקוסיה וקירניה),

* בית משפט בלימסול,

* בית משפט בלרנקה (במחוזות לרנקה ופמגוסטה)

* בית משפט בפאפוס.

בבתי המשפט המחוזיים יש אגף אזרחי ואגף פלילי. בשתי החטיבות נדון תיק על ידי שופט יחיד.

אף על פי כן, כשירותם הפלילית של בתי המשפט המחוזיים מוגבלת - הם רשאים להטיל סנקציות בלבד המונות עד חמש שנות מאסר.

לשופטי בית המשפט המחוזי שלוש דרגות של היררכיה:

שופטים מחוזיים,

שופטים מחוזיים בכירים נשיאי בתי משפט מחוזיים.

בעוד באגף הפלילי, אין הבחנה באיזו דרגת שופט ידון בתיק ספציפי, באגף האזרחי, רמת השופט שתדון בתיק תלויה בגודל התביעה, כאשר רק נשיאים הם בעלי סמכות שיפוט על תביעות החורגות מעבר לחמש מאות אלף יורו.

באגף הפלילי רשאים בתי המשפט המחוזיים לדון רק במקרים בהם העבירה גוררת עונש מרבי של חמש שנות מאסר.

עם זאת, ליועץ המשפטי לממשלה, כתובע הרפובליקה, יש שיקול דעת להגיש כל סוג של תיק פלילי בפני בית המשפט המחוזי או בית המשפט פלילי.

היה והיועץ המשפטי לממשלה בחר להגיש את התיק לבית המשפט המחוזי במקום בבית המשפט לעניינים, למרות שמדובר בעבירה שבדרך כלל גוזרת עונש העולה על חמש שנים, העונש המקסימלי שניתן להטיל יופחת אוטומטית לחמש שנות מאסר.

בשל סמכותו המוגבלת של האגף הפלילי בבית המשפט המחוזי באשר לסנקציה המקסימלית שהיא עשויה להטיל.

*** בית משפט פלילי

בתי משפט פלילי הם בתי משפט פליליים המורכבים משלושה שופטים, שאחד מהם חייב למלא את תפקיד נשיא בית המשפט המחוזי ומנחה את הישיבה. בעוד שבתי המשפט פליליים יש תיאורטית סמכות לפסוק כל מקרה משפטי פלילי, מעוון ועד לרצח, בשל העובדה שבתי משפט מחוזיים מטפלים ברוב התיקים שנגזרם סנקציה מקסימאלית של חמש שנות מאסר, בעיקר מדובר במקרים חמורים יותר שהם הוגש לבתי משפט פליליים. לבתי משפט אלה יש את היכולת להטיל את העונש הכבד ביותר מכל מאסר עולם.

אין חבר מושבעים בבתי משפט פליליים או באגפים הפליליים של בתי משפט מחוזיים.

אף על פי כן, בעוד שרוב של 2/3 נחוץ לצורך הרשעה בבתי משפט בכל אחד מהשופטים עם קול אחד, הצבעת הנשיא נחשבת לשניים במקרה שיש מחלוקת בגובה העונש או באיכותו.

*** בתי משפט לעינייני שיפוט מיוחד

ישנם שלושה סוגים של בתי משפט הנחשבים כ"סמכות מיוחדת".

סוגים אלה של בתי משפט כוללים את :

* בית המשפט לענייני משפחה,

* בתי הדין לסכסוכי עבודה

* בתי המשפט לבקרת שכר דירה.

בתי משפט לענייני משפחה

לבתי משפט לענייני משפחה סמכות בלעדית בכל הנוגע לסכסוכים בדיני משפחה.

לבתי המשפט לענייני משפחה יש סמכות בלעדית לקבוע עתירות לגירושין, משמורת על ילדים, סכסוכי מזונות ורכוש בין בני זוג שהצדדים הם חברים בכנסייה היוונית האורתודוקסית.

אם הצדדים שייכים לאחת מקבוצות הדת האחרות, סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט לענייני משפחה לקבוצות דתיות. ישנם שלושה בתי משפט לענייני משפחה,

אחד לניקוסיה וקירניה, אחד ללימסול ופאפוס אחד לרנקה ופמגוסטה.

קיים גם בית משפט לענייני משפחה לקבוצות דתיות, שבסיסו בניקוסיה.

תיקים נדונים ונקבעים על ידי שופט יחיד, למעט עתירות גירושין אשר נדונות ונקבעים על ידי בית משפט המורכב משלושה שופטים.

* בית דין ערכאות סכסוכי עבודה

לבית הדין לסכסוכי עהודה סמכות בלעדית לקבוע עניינים הנובעים מהפסקת העבודה כגון תשלום פיצויים.

לבית הדין לסכסוכי עבודה סמכות לקבוע כל טענה הנובעת מהשימוש בחוק הגנת אימהות, מקרים של יחס לא שוויוני או הטרדה מינית במקום העבודה ומחלוקות בין קופות הגמל לבין חבריהם.

בית הדין לסכסוכי עבודה מורכב מנשיא או שופט, שהוא חבר במערכת המשפט, ושני חברי שכבות שמונו על פי המלצת איגודי המעסיקים והעובדים. לחברי ההדיוטות תפקיד ייעוץ בלבד. ישנם כיום שלושה בתי דין לעבודה ברפובליקה, הממוקמים ניקוסיה

לרנקה

לימסול.

בתי משפט לבקרת שכר דירה

לבתי המשפט לפיקוח על שכר דירה יש סמכות שיפוט על חוזי שכירות, עניינים הנוגעים להחזרת החזקה בנכס מושכר בשליטה וקביעת שכר דירה הוגן, כמו גם כל עניין אחר.

כל בית משפט לבקרת שכר דירה (שיש כיום שניים,

אחד בלרנקה

אחד בניקוסיה

אחר עבור לימסול ופאפוס)

בית המשפט מורכב מנשיא, שהוא חבר במערכת המשפט, ושני חברי שכבה שהועמדו על ידי הדיירים ואגודות המשכירים. לחברי ההדיוטות תפקיד ייעוץ בלבד.

* בית משפט לעניינים מנהליים

בית המשפט המינהלי בקפריסין יסודותיו בסעיף 146 לחוקה, המאפשר ביקורת שיפוטית על מעשים מינהליים ניתנים להפעלה.

עד לאחרונה סמכות הביקורת השיפוטית שמורה לסמכותו הבלעדית של בית המשפט העליון.

בשנת 2015 התקבל חוק חדש המכונן בית משפט לעניינים מנהליים שיורכב על ידי חמישה שופטים. זה ישמש כבית משפט מנהלי בערכאה הראשונה.