מהבניין המרכזי של התערוכה לאורך ורוחב השדרות עיצובי גינות, פסלים, דוכני אוכל, ודוכנים למכירה 

מכוניות גלידה ומשקאות

?

צריך גם להשתעשע ולחייך

לא כל כך ברור מה לתערוכה ולאופנה אולי יש קוד לבוש מיוחד לשבת בגינות המיוחדות שלהם אנגלים לא??cheeky

המשך יבוא

יום טוב ונעים