וקר יום חדש, היגענו למקום שבו מוכרים דברים מיד שניה , חדרים חדרים של מוצרים שהובאו ממכירות פומביות בגרמניה

שוק פישפשים שמי שאוהב לפשפש יכול למצוא מציאות

המשכנו לשוק של מוצרים מקומיים

בשביל לצלם לקחתי סיכון cheeky גם בשעת חירום עדיף בטבע

ממשיכים למוזיאון פופה

המשך יבוא

יום נפלא