מבצר וורונץ נבנה בשנת 1488 והציורים נעשו ב 1547 כשהגוון הבולט הוא כחול טורקיז 

ומכן המושג "כחול וורונץ" המוכר בלכסיכון האומנות. גם כאן הקירות מתארים את חייהם 

של כמה קדושים ופילוסופים דגולים. 

ושאבתם מים בששוןהמשכנו דרכנו למפעל שמיצר כלים יפים בקרמיה שחורה

המשך יבוא

יום טוב