מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ
Amanzimloti Riverside Bush Camp

4
(5)
מלון 2 כוכבים
נפלא, 8.9 (מתוך HotelsCombined)
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ - למטייל (1) מתוך הטיפ של דרור_עיני
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ מתוך הטיפ של דרור_עיני - למטייל (67) מתוך הטיפ של דרור_עיני
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ מתוך הטיפ של דרור_עיני - למטייל (68) מתוך הטיפ של דרור_עיני
מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ מתוך הטיפ של דרור_עיני - למטייל (69) מתוך הטיפ של דרור_עיני
Geurnsey road, Hoedspruit
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

שירותים ומתקנים במחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ

בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה עמדה להזמנת טיולים מודרכים עמדת קבלה הפועלת 24 שעות מיזוג אוויר מקרר גינה מסלולי הליכה WiFi מקלחת בריכת ילדים בריכה חיצונית
מכונות אוטומטיות Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ

4
5 מדרגים
3
1
0
0
1
נפלא, 8.9 (12 מדרגים בהוטלס קומביינד)
נקיון
 
 
8.8
ארוחות
 
 
4.8
מתקנים
 
 
8.8
מיקום
 
 
9.4
חדרים
 
 
8.1
שירות
 
 
8.9

5 המלצות על מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ

תמונת הפרופיל של shemeshr
shemeshr

”חווה פרטית עם סיורים בקרוגר והסביבה“

קרא עוד

אשתי ואני (בני 60) בחרנו חבילה של 6 לילות בחווה באזור של שמורה פרטית טימבווטי שנקראת Amanzimlotzi Riverside Bush Camp שנמצאת במרחק די קצר משער orpen של פארק קרוגר.

החבילה כללה: חצי פנסיון, הסעות מ/ל שדה התעופה Kruger Mqumalanga Airport (Mqp) ו- 6 לילות (מתוכם לילה אחד לינה בפארק קרוגר (בתוספת תשלום לפארק) , במהלך השהות יומיים הוקדשו לפארק קרוגר שבהחלט הספיקו לנו, יומיים בסביבה הקרובה בחוות לשיקום חיות, ויום לטיול לבלייד ריוור, לבלייד קניון וחלון האלוהים.

אנדריי בעל החווה הוא מדריך נפלא ומעניין בעל ידע רב ולמעלה מ - 22 שנות נסיון בהדרכה שלא עזב אותנו לרגע. בעזרתו של אנדריי ראינו את ה - 5 Big מהר מאוד והוא ידע ללכת לכל המקומות הנכונים והמעניינים בפארק כך שראינו המון ולא השתעממנו אל לא לשניה אחת.

ארוחות הערב של אשתו אמנדה היו טובות מאוד ולטעמנו. אנו בחרנו אצל אנדריי יחידת מגורים עגולה שנקראת Rondavels שכוללת מטבחון, חדר שינה שרותים ומקלחת והכל ברמה בסיסית אך הכל היה נקי ומסודר וכולל מיטה נוחה מאוד.

סה"כ נהנינו מאוד מהשהות והסיורים עם אנדיי. לסיכום: המחנה הוא בסיסי ונותן תחושה של דרום אפריקה של פעם (פחות יוקרתי עם ארוחות טובות) אך ההדרכה והסיורים היו נפלאים בלשון המעטה.אנדריי הוא מדריך בדם ממש אנרגייזר.גם כשאנחנו התייאשנו מלראות איזו חיה בקרוגר הוא המשיך וחיפש ולבסוף מצא. סה"כ נפלא במחיר שווה לכל נפש. ממולץ ביותר לנו אנריי עשה את החוויה.

הטלפון של אנדריי: 27725961917.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של shemeshr
shemeshr

”חווה פרטית + מדריך + הסעות ואוכל-כולל סיורים בקרוגר והסביבה“

קרא עוד

אשתי ואני (בני 60) בחרנו חבילה של 6 לילות בחווה באזור של שמורה פרטית טימבווטי שנקראת Amanzimlotzi Riverside Bush Camp שנמצאת במרחק די קצר משער orpen של פארק קרוגר.
 החבילה כללה: חצי פנסיון, הסעות מ/ל שדה התעופה Kruger Mqumalanga Airport (Mqp) ו- 6 לילות (מתוכם לילה אחד לינה בפארק קרוגר (בתוספת תשלום לפארק) , במהלך השהות יומיים הוקדשו לפארק קרוגר שבהחלט הספיקו לנו, יומיים בסביבה הקרובה בחוות לשיקום חיות, ויום לטיול לבלייד ריוור, לבלייד קניון וחלון האלוהים.
 אנדריי בעל החווה הוא מדריך נפלא ומעניין בעל ידע רב ולמעלה מ - 22 שנות נסיון בהדרכה שלא עזב אותנו לרגע. בעזרתו של אנדריי ראינו את ה - 5 Big מהר מאוד והוא ידע ללכת לכל המקומות הנכונים והמעניינים בפארק כך שראינו המון ולא השתעממנו א; לא לשניה אחת.
 ארוחות הערב של אשתו אמנדה היו טובות מאוד ולטעמנו. אנו בחרנו אצל אנדריי יחידת מגורים עגולה שנקראת Rondavels שכוללת מטבחון, חדר שינה שרותים ומקלחת והכל ברמה בסיסית אך הכל היה נקי ומסודר וכולל מיטה נוחה מאוד.
 סה"כ נהנינו מאוד מהשהות והסיורים עם אנדיי. לסיכום: המחנה הוא בסיסי ונותן תחושה של דרום אפריקה של פעם (פחות יוקרתי עם ארוחות טובות) אך ההדרכה והסיורים היו נפלאים בלשון המעטה. אנדריי הוא מדריך בדם, ממש אנרג'ייזר. גם כשאנחנו התייאשנו מלראות איזו חיה בקרוגר הוא המשיך וחיפש ולבסוף מצא. סה"כ נפלא במחיר שווה לכל נפש. ממולץ ביותר. לנו אנריי עשה את החוויה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של dtr2
dtr2
2

”להתרחק מ-Amanzimloti“

קרא עוד

בעקבות המלצות באתר למטייל הזמנו לינה אצל אנדרה. הוא אמר מה התעריף ללינה כולל ארוחות וגם אמר מה יהיו העלויות לספארי עם מדריך בשמורה פרטית ועלויות של פעילויות נוספות. בכל פעם ששוחחנו איתו טלפונית במקרה הבנו שהוא שינה את התוכניות והעליות קפצו מבלי שהוא עדכן אותנו. בכל פעם שניסינו לסגור איתו נושא ומחיר אחד הוא קפץ לנושא אחר.

כשהגענו למקום ראינו חדרים עם רהיטים שנראו כמו אוסף של גרוטאות ישנות. מזרני הקפיצים היו בעלי ותק של שנים רבות והמקום היה מאוד לא נקי ומוזנח. ארוחת הערב טובלה בכמויות של מונוסודיום גלוקמט והשאירה טעם לוואי לא נעים בפה. הגענו אליו בשעה מאוחרת ועדכנו אותו שנשכים בחמש ולא נחזור. שילמנו לו 200$ על שתי בקתות לשני לילות (600 רנד לכל בקתה) , וברחנו לאחר לילה אחד. ללא כל בעיה מצאנו לינה חליפית ב 575 רנד עם חדרים נקיים, מטבח מאווזר, מפזר חום, מים חמים ואוכל אכיל.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של דרור_עיני
דרור_עיני

”מקום "אחר" סמוך ל-Orpan Geta“

קרא עוד

מקום מדהים רחוק מהכל (אבל קרוב לפארק)' בלב ה“בוש”. לינה בתנאים טובים, אך פשוטים. אנדריי בעל המקום בנה הכל במו ידיו. בקתות פשוטות. עם ציוד פשוט. לא למי שמחפש משהו “פנסי”, אבל מאוד למי שמחפש משהו מיוחד.

בלילה שומעים שאגות של אריות וצבועים. אנדריי נחמד מאוד. אפילו יודע כמה מילים בעברית.ישמח להמליץ ולתת טיפים למקומות בתוך קרוגר פארק. הכלבים שלו ייקחו אתכם בשמחה לטיול סביב המקום ולאורך הנחל.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של opbm
opbm

”מקום לינה מחוץ לקרוגר“

קרא עוד

המקום נמצא סמוך לגדר של קרוגר וניתן לצפות בחיות מסתובבות חופשי בתוך הפארק. נמצא כחלק משורה ארוכה של מחנות לינה. הבקתות נקיות ומכילות מטבח פרטי, גריל, שירותים ומקלחת ואפילו מזגן בכל אחד מהחדרים. בנוסף יש Wifi באזורים הציבוריים, דבר שברוב המחנות אין. המקום לא הכי מפואר שישת אבל תמורה הולמת למחיר, שבלאו הכי יקר בכל אזור קרוגר.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ

אין עדיין פוסטים על מחנה אמנזימלוטי ריברסייד בוש קאמפ.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות