מדריך לסיור בכנסיות ב- Ghralta ”טיפוס לכנסיות בראש מצוק“

חצי יום טיול לשתי כנסיות הממוקמים בראש מצוק. כנסיות דניאל קורקור Daniel Korkor ומרים קורקורMaryam Korkor,

העליה לכנסיות היא קשה וכוללת טיפוס על קיר בזווית של כ- 70 מעלות.

התלווה עלינו מדריך בשם Mengsteab אשר עזר לנו בטיפוס והסביר על הכנסיות. בנוסף, נעזרנו בשני פורטרים אשר סחבו עבורנו את המיים ועזרו לנו בעליה ובירידה.

ממליץ להעזר במדריך ובפורטרים.

מצ”ב פרטי המדריך.

לכל המידע על מקלה וסביבותיה אתיופיה
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות