קיוונגוואה ביץ' ריזורט
Kiwengwa Beach Resort

4.8
(4)
הוסף לטיול שלי
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
קיוונגוואה ביץ' ריזורט - למטייל (51) מתוך הטיפ של blab555
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של blab555 - למטייל (52) מתוך הטיפ של blab555
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של blab555 - למטייל (53) מתוך הטיפ של blab555
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (54) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (55) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (56) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (57) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (58) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (59) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (60) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (61) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (62) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (63) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (64) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של meni2 - למטייל (65) מתוך הטיפ של meni2
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של טיולבחול - למטייל (66) מתוך הטיפ של טיולבחול
קיוונגוואה ביץ' ריזורט מתוך הטיפ של טיולבחול - למטייל (67) מתוך הטיפ של טיולבחול
Kiwengwa Village, Kiwengwa
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני קיוונגוואה ביץ' ריזורט

ליד חוף הים ספורט כפרי

שירותים ומתקנים בקיוונגוואה ביץ' ריזורט

שירות חדרים אינטרנט מהיר בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי עמדת קבלה הפועלת 24 שעות מיזוג אוויר המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות כספת
מיני בר מייבש שיער חוף פרטי שירותי כביסה גינה פעילויות ימיות ביליארד הטלת חצים דיג ג'קוזי מסאז' WiFi בריכה חיצונית מועדון ילדים אחסון מזוודות כביסה בשירות עצמי Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על קיוונגוואה ביץ' ריזורט

4.8
4 מדרגים
3
1
0
0
0

4 המלצות על קיוונגוואה ביץ' ריזורט

תמונת הפרופיל של טיולבחול
טיולבחול

”קיוונגוואה ביץ'' ריזורט“

קרא עוד

חזרנו בשבוע שעבר משבוע בקיוונגוה ביץ'' ריזורט, הכל כלול. רכשנו חבילה של טיסה, מלון והעברות. המלון נחמד, חדרים די פשוטים, הגינות מטופחות ונקי. מאוד השתדלו לשרת אותנו לשביעות רצוננו. Wi-Fi בחדר בתשלום נוסף. האוכל נחמד לא מדהים, יש היצע מגוון מאוד. אין לאן לצאת מהמלון, רק עם מדריך או נהג.

החוף מדהים! ממש קרוב, נקי, נוח, צבע טורקיז, שקט. שתי בריכות כייפיות. בהכל כלול- 3 ארוחות ושתיה קלה חופשי. משום מה ללא אלכוהול, בזמן שלכל האורחים האחרים החבילה כן כוללת.

החדר היה מעופש ומרוחק- ביקשנו להחליף וקיבלנו נעים וקרוב ללא בעיות. היינו חוזרים בכייף!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של meni2
meni2

”חוף חולי יפה בצפון מערב האי זנזיבר“

קרא עוד

בנסיעה צפונה לצפון האי זנזיבר ומספר קילומטרים לפני ההגעה לכפר הגדול נונגוי יש פנייה שמאלה- מערבה- לכוון Kendwa. הדרך של בערך 2 קילומטר משובשת. אך בסיומה בקרבת החנייה מגיעים לחוף מקסים. יש בכניסה שרותי ספורט ימי למיניו וכן בר עם בית קפה בצד הצפוני ומדרום יש מספר חנויות מזכרות והחול הינו חולי וללא האצות המכסות חופים רבים באי. ולאורך קו החוף יש סירות מגדלים שונים ויפים המקנים יופי טרופי למקום המשולב עם החול והעצים במרחק. לאחר שהמשכתי לחפש ולתור חופים נוספים באי אני מוצא חוף זה כאחד היפים שבאי אך הוא מרוחק מהעיר זנזיבר. יתרון יופי נוסף שהינו פונה מערבה ונראית שם השקיעה היפה הנראית בחופים נוספים בצד המערבי של האי. ניתן מחוף זה להגיע לאי הסמוך המצוי ממול.

חופים מומלצים נוספים בצד המזרחי מצויים בכפרים Paje וכן Kiwengwa.

בצד המערבי של האי זנזיבר וקרוב יותר לעיר הגדולה הייתי ממליץ על מלון Sea Cliff עם אתריו וחופו הפרטי והמלון המצוי מייל מדרומו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של meni2
meni2

”חוף חולי מקסים במרכז הצד המזרחי של האי זנזיבר“

קרא עוד

אחד החופים היפים ביותר בעיני בצד המזרחי של האי. בהיותו במרכז האי המרחק מהעיר לחוף זה אינו גדול יחסית ותוך שעה ניתן להגעה בין האי לעיר גם תוך הנסיעה בדרכים המשובשות. עדיף בעיני להגיע לכאן מאשר לנונגוי בצפון. אם כי בצד המזרחי לא ניתן לראות שקיעות יפות כפי שניתן לראות בחופי הצד המערבי של האי.

חוף דומה ביופיו בצד המזרחי מצוי הרבה יותר דרומה בחוף Paje.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של blab555
blab555

”מלון מומלץ בחוף קיוונגה זנזיבר“

קרא עוד

בעלי ואני בילינו בנופש של שבוע במלון קיוונגה.

המלון ברמת 4 כוכבים יפה מאוד, מתוחזק היטב, גינות מטופחות, ובמיקום טוב על החוף.

צוות ידידותי, דובר אנגלית, משתדלים מאוד לספק את צרכי התיירים.

אנו שהינו בסוויטה הטובה ביותר הנקראת Blue Blue הצופה על הים, והיא רחבת ידיים במיוחד, עם פטיו ודשא מטופח. איננו יכולים להעיד על רמת החדרים הסטנדרטיים.

מנהל המלון, אעיד ריזקאללה, ממוצא מצרי, מאוד ידידותי לישראלים, שירותי ומסביר פנים.

אנו אוכלים כשר ולכן איננו יכולים להתייחס לאוכל הרגיל במלון.

השף גוטפרי, מחזיק במטבחו מערכת כלים נפרדת לבישול כשר, (דגים כשרים, ירקות וכו') ודאג לנו באופן מסור לארוחות צהריים וערב כשרות ומגוונות ללא כל תוספת מחיר. הבנו כי זהו נוהל רגיל במלון.

המלון מספק תמורה מצויינת למחיר.

 מומלץ.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על קיוונגוואה ביץ' ריזורט

אין עדיין פוסטים על קיוונגוואה ביץ' ריזורט.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לזנזיבר

אטרקציות בזנזיבר

מלונות ומקומות לינה בזנזיבר

מדריכים ונותני שירות בזנזיבר

נהגים בזנזיבר

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

חופשה ביוון: היעדים הכי שווים לקיץ

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי