Idriss Imami ”מדריך מקצועי דובר אנגלית“

מדריך מקצועי דובר אנגלית עם ידע נרחב על מרוקו, האיסלם והמקומות הפז, אני בטוח שהוא יכול להגריך גם מחוץ לפז, דילמנו 40 אירו ל4 שעות.

לכל המידע על פז מרוקו
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות