קובה שלי - שחר גל
My Cuba

5
(131)
קובה שלי - שחר גל - למטייל (1) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של miriweil - למטייל (2) מתוך הטיפ של miriweil
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אתי אוליאל_4106412 - למטייל (3) מתוך הטיפ של אתי אוליאל_4106412
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של לורנצי - למטייל (4) מתוך הטיפ של לורנצי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של לורנצי - למטייל (5) מתוך הטיפ של לורנצי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של לורנצי - למטייל (6) מתוך הטיפ של לורנצי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (7) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (8) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (9) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (10) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (11) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (12) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Oren3325104 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Oren3325104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של צבי ויוכי - למטייל (14) מתוך הטיפ של צבי ויוכי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של taltuli630 - למטייל (15) מתוך הטיפ של taltuli630
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (16) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (17) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (18) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (19) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Sharona_3682423 - למטייל (20) מתוך הטיפ של Sharona_3682423
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אורלי קולן - למטייל (21) מתוך הטיפ של אורלי קולן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אורלי קולן - למטייל (22) מתוך הטיפ של אורלי קולן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של יונה מאירוביץ - למטייל (23) מתוך הטיפ של יונה מאירוביץ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של יוחנן גיל - למטייל (24) מתוך הטיפ של יוחנן גיל
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Huma_3978218 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Huma_3978218
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (26) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (27) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (28) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (29) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (30) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (31) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (32) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (33) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (34) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (35) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (36) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (37) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (38) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (39) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (40) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (41) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (42) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Anat_3506521 - למטייל (43) מתוך הטיפ של Anat_3506521
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של שרון_3180136 - למטייל (44) מתוך הטיפ של שרון_3180136
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של שרון_3180136 - למטייל (45) מתוך הטיפ של שרון_3180136
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shalomber - למטייל (46) מתוך הטיפ של shalomber
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shalomber - למטייל (47) מתוך הטיפ של shalomber
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אתי וגידי - למטייל (48) מתוך הטיפ של אתי וגידי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (49) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (50) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (51) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (52) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (53) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (54) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (55) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (56) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (57) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (58) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (59) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (60) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Dvori_3616696 - למטייל (61) מתוך הטיפ של Dvori_3616696
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של ShiriMualem - למטייל (62) מתוך הטיפ של ShiriMualem
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של ShiriMualem - למטייל (63) מתוך הטיפ של ShiriMualem
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של ShiriMualem - למטייל (64) מתוך הטיפ של ShiriMualem
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (65) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (67) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (68) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (69) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (70) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (71) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (72) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (73) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (74) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של קלדרון - למטייל (75) מתוך הטיפ של קלדרון
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Gilmor78 - למטייל (76) מתוך הטיפ של Gilmor78
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Gilmor78 - למטייל (77) מתוך הטיפ של Gilmor78
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Gilmor78 - למטייל (78) מתוך הטיפ של Gilmor78
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Gilmor78 - למטייל (79) מתוך הטיפ של Gilmor78
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Gilmor78 - למטייל (80) מתוך הטיפ של Gilmor78
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Gilmor78 - למטייל (81) מתוך הטיפ של Gilmor78
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות  טיולים וטבע - למטייל (82) מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות טיולים וטבע
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות  טיולים וטבע - למטייל (83) מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות טיולים וטבע
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות  טיולים וטבע - למטייל (84) מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות טיולים וטבע
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות  טיולים וטבע - למטייל (85) מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות טיולים וטבע
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות  טיולים וטבע - למטייל (86) מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות טיולים וטבע
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות  טיולים וטבע - למטייל (87) מתוך הטיפ של אוהבת תרבויות טיולים וטבע
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של סיגל צ - למטייל (88) מתוך הטיפ של סיגל צ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של סיגל צ - למטייל (89) מתוך הטיפ של סיגל צ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של סיגל צ - למטייל (90) מתוך הטיפ של סיגל צ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של סיגל צ - למטייל (91) מתוך הטיפ של סיגל צ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של סיגל צ - למטייל (92) מתוך הטיפ של סיגל צ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של סיגל צ - למטייל (93) מתוך הטיפ של סיגל צ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של dafnats - למטייל (94) מתוך הטיפ של dafnats
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של dafnats - למטייל (95) מתוך הטיפ של dafnats
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של dafnats - למטייל (96) מתוך הטיפ של dafnats
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על קובה שלי - שחר גל

5
131 מדרגים
122
1
0
0
1

131 המלצות על קובה שלי - שחר גל

תמונת הפרופיל של yaelet
yaelet

”מומלץ מאוד - שחר גל“

קרא עוד

בעלי ואני חזרנו השבוע מטיול בן 10 ימים במערב קובה.

התכנון והביצוע של הטיול היה של שחר גל והצוות שלו בקובה, איסידרו ואדל המדריך / נהג שלנו.

אנו רוצים להודות לשחר על התפקוד הנפלא, החל משלב התכנון, כולל שינוי שעשינו ברגע האחרון. שחר הראה גמישות רבה לצרכינו ופעל מהר ולפי מה שביקשנו.

לפני הטיול קיבלנו משחר מידע מהימן לגבי קובה. המדינה לא פשוטה. זה משהו אחר ממדינות עולם שלישי שאנו הכרנו. מדינה מאוד יפה וירוקה, מאוד חמה וצריך לדעת שאנשים חיים שם בחוסר, מאוד לא מרוצים מהמצב שלהם ומהמשטר שם והתנאים שם לא קלים.

חווינו הפסקות חשמל ארוכות בויניאלס ובטרינידד, מה שגורם לעיתים לביטול תוכניות של מוסיקה וריקודים.

בהוואנה, סינפואגוס ווארדרו לא היו הפסקות חשמל, כנראה אינטרסים של הממשלה.

המדריך שלנו, אדל אסטבס היה נפלא! עם חוש הומור ומכיר את קובה היטב. יודע להסתדר בכל המצבים וגמיש מאוד.

לסיכום, נהנינו מאוד וברצוני ו להודות מאוד לשחר גל ולצוות על הטיפול המסור!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Noam_3336398
Noam_3336398

”המלצה חמה- "קובה שלי", שחר גל“

קרא עוד

שחר גל ואיסידרו התותחים!

טסנו (זוג) לקובה באפריל2022

כשהתחלנו לחשוב על טיול לקובה, לא ידענו כ"כ את המגבלות, וההכנות של ה"הלפני" הדרושות למקום מיוחד שכזה. בכל זאת קובה -מכל המשתמע.

שחר גל האלוף-מ"קובה שלי"-אדם מקצוען ורציני עם ניסיון שמתמצה בכל מה שקשור לקובה בצורה נדירה.

חשב ודאג על הכל מא''-ת''.

מכין אותך בארץ לפני הטיסה -בע"פ ובכתב, עם כל מה שצריך וחשוב לדעת כתייר למי שמגיע לקובה

-חוקים, התנהלות, ויזות, אישורים, סיפורים, חוויות, מקומות, כך שאתה נוסע לשם בלב שקט ובתחושה כיפית.

הזמינות שלו 24/7 שהצילה ועזרה לנו לפני ותוך כדי הטיול-נותנת הרגשת ביטחון, שיש מישהו שמכיר את קובה, הבירוקרטיה וההתנהלות שם -ויכול לתת מענה ופתרון לכל מצב ובעיה שתצוץ- שלא ניתן לפתור אותן בדרכים מוכרות לנו-מצרך חשוב.

הורכב לנו מסלול טיול-לפי הזמנים, הצרכים והדברים ש"מדברים" אלינו.

מרגע הנחיתה בקובה-דאג שיהיה איתנו אדם-נהג צמוד מהצוות שלו, עם ידע על כל האתרים והמקומות

וענה לכל שאלה ובקשה שהייתה מצידנו. (אפילו דאג לנו לכרטיס Sim מהיום הראשון)

מהבוקר ועד הערב היה איתנו, ואם רצינו להישאר במקום מסוים "וחרגנו" מלו"ז הטיול- איפשר זאת. נתן הרגשה שאתה "הבוס המחליט ", אתה קובע מה ומתי- נתן תחושה אמיתית של חופש ושחרור וללא לחץ.

(שחשוב לומר שאין את זה בכל טיול "מאורגן " כביכול)

שמחים על ההחלטה ללכת עם שחר ו"קובה שלי - ממליצים בחום

תודה רבה שחר ולכל הצוות הקובני

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של dafnats
dafnats

”המלצה חמה טיול חברות שחר גל-קובה שלי🌴“

קרא עוד

לפני כמה שעות סיימנו את טיולנו הקסום בקובה, רצינו לשתף במעט ולהגיד תודה על החוויה המלמדת והבלתי נשכחת.
בתור שתי בחורות (סופר מערביות) , בהתחלה חששנו לטייל במדינת עולם שלישי עם מצב פוליטי מורכב שכל כך שונה ממה שאנחנו מכירות, שחר כבר בשיחות בארץ גרם לנו להרגיש בטוחות ושניתן לעשות את הטיול בצורה נעימה, חווייתית ובתנאים טובים.
הגענו לשדה, קובה חד משמעית מדינה חמה, גם במזג האוויר וגם בחום האנושי הקסום שבה. את פנינו קיבל בחור בשם קנלי שהיה המדריך והנהג שלנו לחמישה ימים ובסוף הטיול הפך להיות חבר טוב ואדם שלמדנו להכיר ולהעריך את הידע הרב שלו שבה יחד עם צניעות ולב ענק.
לאורך כל הטיול פגשנו אנשים מקצועיים וטובים עם רצון לעזור ולשתף מה זה לחיות בקובה, לטוב ולרע. כך או כך האמירה היא: "וולקם טו קובה", אין חשמל- הפירות מדהימים- ריקודים סוחפים- פלירטוטים באוויר- שירותים בלי מים או נייר- גשם טרופי באמצע הג''ונגל- טבע פראי ועוצר נשימה- ולהכל אותה תשובה: "וולקם טו קובה:) ".
 לסיכום קובה מדינה מדהימה! מומלץ מאוד! תודה לשחר גל שבזכותו לא היינו צריכות לדאוג לכלום והכל היה מסודר ומאורגן עד הפרט האחרון!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של סיגל צ
סיגל צ

”המלצה חמה קובה שלי - שחר גל ואדל אסטבאז“

קרא עוד

לשחר אדל ואיסדרו תודה רבה על ההתגייסות בזמן קצר מאוד (יומיים עד שלושה) לארגון טיול משפחתי נפלא. הארגון הליווי ההדרכה לפני הטיול לאורך הטיול היו ללא דופי. שחר שדאג לבירוקרטיה ואדאל המדריך והנהג שהכיר לנו את קובה באופן שבטוחני שלא יכולנו להכיר אחרת. קובה התוססת הפראית האותנטית מלאת התהפוכות העצב השמחה והקצב. הצלחתם להתאים את הטיול ולהציע חלופות בגמישות מופלאה. אדל עם החיוך הקסם והידע האינסופי הצליח להנעים לנו את הטיול, לחשוף את קובה האמיתית ולדאוג לטיול חלק וקל במדינה מאתגרת.
החוויות יישארו איתנו תמיד.
 מאחלת לכם בריאות והצלחה רבה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיגל א
מיגל א

”טיול משפחתי בקובה - המלצה חמה שחר גל“

קרא עוד

טיול משפחתי של שבועיים בקובה (אבא ושני בנים) , לווי ותכנון מקצועי של שחר החל משלב התכנון בארץ ועד לפרטים הקטנים ולצרכים שהתגלו במהלך הטיול.

שחר והצוות היו מקצועיים וגרמו לנו להכיר את קובה ואת האנשים שם באופן מיוחד.

ממליצים בחום

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של עמית:)
עמית:)

”המלצה חמה שחר גל-קובה שלי❤️ מאי 2022“

קרא עוד

טסנו לקובה זוג לתחילת הטיול הגדול במאי 2022.

היינו שבוע בטיול זוגי בקובה מאורגן ע״י שחר גל המדהים!

מהרגע שפנינו לשחר קיבלנו מענה מהיר וכנה על כל שאלה קטנה בכל נושא.

הטיול הותאם אלינו והיה גמיש בתכנון עד לרגע שאישרנו סופית.

שחר סגר את כל הפינות עוד בארץ ודאג שאנחנו יודעים ומוכנים להכל לפני הטיסה.

מהרגע שנחתנו בקובה היינו מוקפים בצוות של שחר שדאג לנו 24/7 לכל דבר שהיינו צריכים היה איש קשר שיעזור בכל נושא ובכל שעה (לא עשינו כלום חוץ מלהנות! ) הצוות יודע קצת עברית ומדברים באנגלית (לא מובן מאליו בקובה)

היינו במסע בכל הפינות האותנטיות של קובה, פגשנו אנשים מקומיים שעשו סיור במיוחד בשבילנו והגענו למלא יעדים מדהימים עם הנהג הפרטי (שהפך לחבר) שאין לנו ספק שלא היינו מצליחים להגיע עצמאית למקומות האלה בטח לא ברמה הזו!

הנהג הולך איתנו לכל מקום מהרגע שקמים בבוקר ועד שחוזרים למיטה בערב, מסביר את ההיסטוריה ומוסיף את דעתו מחבר מאוד למקומות ונותן תחושת ביטחון להסתובב ברחובות. גם בזמן אמת בקובה הטיול גמיש לפי הרצונות שלנו ומותאם אלינו בכל שלב.

אפשר לסמוך על שחר והצוות שלו בעיניים עצומות מהרגע שמתכננים את הטיול ועד לעזיבה מקובה ליעד הבא.

הייתה לנו נחיתה רכה לתחילת הטיול הגדול ושמחים על ההחלטה ללכת עם שחר יותר מממליצים!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Gilmor78
Gilmor78

”קובה שלי - מסע משפחתי של חודש עם 3 ילדים וגיטרה“

קרא עוד

המסע המדהים שלנו בקובה לא יכול היה להתרחש ללא הסיוע של חברת "קובה שלי".

כשתכננו את הטיול לקובה לא כל כך הבנו את המגבלות הכרוכות במסע של חודש עם 3 ילדים בגילאים 8, 11, 13 על אף הניסיון שלנו בטיולים מאתגרים בעולם.

המיקוד לבנות מסלול עפ"י המקומות המומלצים על ידי חברים ומידע באינטרנט לא רלוונטי בקובה של היום. אי אפשר להבין מה המשמעות של חזרה בזמן לשנות ה 50 עד שלא מגיעים לקובה. תחבורה ציבורית מסודרת ודלק לא קיימים בהרבה מקומות ובהרבה מקומות ההתניידות המקומית היא בעגלה עם סוס או אם אתם בקטע של ושברולט או אולדסמוביל משנות ה 50 עם עצירות כל שעה עגולה להכנת חביתה על מכסה המנוע הלוהט סטייל אהבה בשחקים.

צריך הרבה תשוקה ואהבה לקובה כדי לקחת אחריות על מטיילים ישראלים בקובה ועל אחת כמה וכמה משפחה עם ילדים.

התוכנית הנהדרת ששחר גל תפר עבורנו למשך 15 ימים מוינאלס שבקצה המערבי ועד ברקואה בקצה המזרחי ענתה על כל הציפיות שלנו!

כשהיה צריך לבצע התאמות לשהות ארוכה במקומות שהתאהבנו בהם שחר דאג שהמדריך והנהג יעשו הכל כדי להתגמש עבורנו.

לנסוע לקובה בפעם הראשונה בלי התמיכה של "קובה שלי" זה כמו לשלוח את מרטין מקפליי מהסרט "בחזרה לעתיד" לשנות ה 50 בלי התמיכה של הדוק.:)

מוצ''ו גרסיאס שחר ואיסדרו ואדל המדריך שלנו שדאגתם לתת לנו את השירות הטוב ביותר ולהראות לנו את המדינה הלוהטת הזאת.

מעין, גיל, דן, ירדן, אביב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של איילת_3655997
איילת_3655997

”המלצה חמה על שחר גל קובה שלי!“

קרא עוד

המלצה חמה על שחר גל!

יצאנו באפריל 2022 לטיול של 10 ימים בקובה. קיבלנו המלצה של שחר גל ובחרנו בו לבנות לנו את הטיול.

שחר ליווה אותנו לאורך כל הדרך, החל משלב תכנון הטיול ועד לביצוע. לא ידענו הרבה על קובה ושחר בנה לנו טיול המותאם לרצונותינו והגשים לנו חלום!

הגמישות של שחר רבה הן בתכנון הטיול והן במתן הפתרונות לכל מה שהיינו צריכים.

השרות של הצוות הקובני במהלך הטיול היה מעולה (נהג/מדריך צמוד) וכן בחירת מקומות הלינה. הכי חשוב- לאורך כל הטיול 24/7 שחר היה זמין לנו לכל נושא, בעיה או סתם התייעצות ותמיד בסבלנות רבה ובנועם. הטיול בקובה הוא בהחלט מאתגר במיוחד לאחר תקופת קורונה ארוכה בה המדינה היתה סגורה לתיירות, ולכן עוד יותר חשוב שיהיה מישהוא בישראל שהוא זמין לפתרון כל בעיה ובקובה בהחלט יכולות לצוץ בעיות שלא ניתן לפתור אותן בדרכים המערביות המוכרות לנו.

הרגשנו עטופים ומוגנים במציאות הקובנית הלא פשוטה בכלל.

נהנינו מאוד ושמחים להמליץ על שחר גל למעוניינים לבקר בקובה!

אילת ורונן.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של mkigler
mkigler

”טיול 3 ימים לקובה עם שחר גל“

קרא עוד

פברואר 22.

קובה היא חוויה אחרת, שונה מכל מה שחווינו עד כה.

קובה או שאתה מתאהב בה או שאתה מתאהב בה. אין עוד אפשרות אחרת😃.

מהרגע הראשון שיצרנו קשר עם שחר גל ועד הרגע בו המטוס עזב את אדמת קובה, שחר דאג לנו, בנה עבורנו תוכנית שתתאים בדיוק לצרכים שלנו. האתגר של שחר היה לא פשוט, לבנות לנו טיול שבו נחווה את קובה בשלושה ימים.התוצאה היתה מדהימה. שחר שולט היטב בכל הנעשה בקובה, גם בתקופת הקורונה. למעשה הוא כל כך שולט במידע שהוא הכין אותנו לכל תרחיש אפשרי.

תכנון הטיול היה מושלם! יצירתי, מרתק ומאוד מהנה. הצוות הקובני מקצועי, סופר אדיב, גמיש וזרם עם כל גחמה שלנו.

ממליצים בחום על השירות של שחר גל!

תודה רבה שחר ולכל הצוות הקובני.

משה ונירה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ronen999
ronen999

”קובה שלי - מומלץ ביותר“

קרא עוד

חזרנו מטיול זוגי במערב קובה של 8 ימים, השירות של שחר היה מעולה מרגע הפגישה איתו, התוכנית המפורטת שקיבלנו, הכל תקתק כמו שעון, הנציגים המקומיים היו מצוינים ודאגו לכל דבר ולכל בעייה, גם המדריך הנרי באיזור הוואנה ובמיוחד הנהג קנלי שהיה מעולה ותמיד דאג שאנחנו מסודרים, תמיד דאג שלא יחסר שום דבר ותמיד מצא פתרונות לכל בעייה. כמו כן הוסיף ביקורים בבית של משפחה שחיה בתוך ג''ונגל בצריף שהיה מאוד מיוחד ומסעדה מאולתרת באיזור הנהר השחור ששם אכלנו פורל מעולה.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על קובה שלי - שחר גל

אין עדיין פוסטים על קובה שלי - שחר גל.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לקובה

קצת השראה לטיול הבא

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם