קובה שלי - שחר גל
My Cuba

5
(122)
קובה שלי - שחר גל - למטייל (1) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (2) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (3) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (4) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (5) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (6) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של kinartit - למטייל (7) מתוך הטיפ של kinartit
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של לורנצי - למטייל (8) מתוך הטיפ של לורנצי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של לורנצי - למטייל (9) מתוך הטיפ של לורנצי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של לורנצי - למטייל (10) מתוך הטיפ של לורנצי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אתי אוליאל_4106412 - למטייל (11) מתוך הטיפ של אתי אוליאל_4106412
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של miriweil - למטייל (12) מתוך הטיפ של miriweil
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Orit_3390358 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Orit_3390358
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של ShiriMualem - למטייל (19) מתוך הטיפ של ShiriMualem
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של ShiriMualem - למטייל (20) מתוך הטיפ של ShiriMualem
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של ShiriMualem - למטייל (21) מתוך הטיפ של ShiriMualem
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Dvori_3616696 - למטייל (22) מתוך הטיפ של Dvori_3616696
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (23) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (24) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (26) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (27) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Neomi_3433542 - למטייל (28) מתוך הטיפ של Neomi_3433542
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (29) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (30) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (31) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (32) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (33) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של דרור שושן - למטייל (34) מתוך הטיפ של דרור שושן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של etygidi - למטייל (35) מתוך הטיפ של etygidi
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shalomber - למטייל (36) מתוך הטיפ של shalomber
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shalomber - למטייל (37) מתוך הטיפ של shalomber
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של שרון_3180136 - למטייל (38) מתוך הטיפ של שרון_3180136
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של שרון_3180136 - למטייל (39) מתוך הטיפ של שרון_3180136
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Anat_3506521 - למטייל (40) מתוך הטיפ של Anat_3506521
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (41) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (42) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (43) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (44) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של oritz80 - למטייל (45) מתוך הטיפ של oritz80
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (46) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (47) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (48) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (49) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (50) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Aviva_3656893 - למטייל (51) מתוך הטיפ של Aviva_3656893
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (52) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (53) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (54) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (55) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (56) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של mich104 - למטייל (57) מתוך הטיפ של mich104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Huma_3978218 - למטייל (58) מתוך הטיפ של Huma_3978218
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של יוחנן גיל - למטייל (59) מתוך הטיפ של יוחנן גיל
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של יונה מאירוביץ - למטייל (60) מתוך הטיפ של יונה מאירוביץ
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אורלי קולן - למטייל (61) מתוך הטיפ של אורלי קולן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של אורלי קולן - למטייל (62) מתוך הטיפ של אורלי קולן
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Sharona_3682423 - למטייל (63) מתוך הטיפ של Sharona_3682423
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (64) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (65) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (66) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של עינת3263072 - למטייל (67) מתוך הטיפ של עינת3263072
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של taltuli630 - למטייל (68) מתוך הטיפ של taltuli630
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של צבי ויוכי - למטייל (69) מתוך הטיפ של צבי ויוכי
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של Oren3325104 - למטייל (70) מתוך הטיפ של Oren3325104
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של קלדרון - למטייל (71) מתוך הטיפ של קלדרון
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (72) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (73) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (74) מתוך הטיפ של shimonm8
קובה שלי - שחר גל מתוך הטיפ של shimonm8 - למטייל (75) מתוך הטיפ של shimonm8
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על קובה שלי - שחר גל

5
122 מדרגים
113
1
0
0
1

122 המלצות על קובה שלי - שחר גל

תמונת הפרופיל של ronen999
ronen999

”קובה שלי - מומלץ ביותר“

קרא עוד

חזרנו מטיול זוגי במערב קובה של 8 ימים, השירות של שחר היה מעולה מרגע הפגישה איתו, התוכנית המפורטת שקיבלנו, הכל תקתק כמו שעון, הנציגים המקומיים היו מצוינים ודאגו לכל דבר ולכל בעייה, גם המדריך הנרי באיזור הוואנה ובמיוחד הנהג קנלי שהיה מעולה ותמיד דאג שאנחנו מסודרים, תמיד דאג שלא יחסר שום דבר ותמיד מצא פתרונות לכל בעייה. כמו כן הוסיף ביקורים בבית של משפחה שחיה בתוך ג''ונגל בצריף שהיה מאוד מיוחד ומסעדה מאולתרת באיזור הנהר השחור ששם אכלנו פורל מעולה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של freebird5
freebird5

”המלצה לטיול בקובה - דרך קובה שלי“

קרא עוד

חזרנו מטיול זוגי לקובה, שאותו אירגן שחר גל. הטיול היה מעניין ומרתק - נופים, אנשים, היסטוריה, והכרת קובה של היום. המדריך, אריאל, הוא בן אדם מדהים והטיול כולו היה חוויה אמיתית. האירגון היה למופת, שחר והמדריך המקומי אריאל, טיפלו בכל בעיה במהירות והרגשנו שחשוב להם שיהיה לנו טיול מהנה. מומלץ בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של kinartit
kinartit

”טיול נפלא לקובה עם חב׳ קובה שלי והמדריך הנפלא קנלי מארו פרז“

קרא עוד

שחר מ״קובה שלי״ ליווה אותנו בבטחה מהרגע שפנינו אליו לשמוע על טיול לקובה. דרך העבודה, המסלול המוצע להעדפותינו האישיות וזמינותו בכל בעיה ושאלה שון את ליבנו.

גם במהלך הטיול, שזרם ללא בעיות, שחר היה מעורב בכל שלב ומצא פיתרונות יחד עם קנלי המדריך לכל סוגיה.

בסוף הטיול נקלענו לימים בהם לא היה דלק בקובה ולנו היתה טיסה חזרה. גם במצבי לחץ כאלה נמצא לנו פיתרון נוח ומהיר, בעיקר בעזרתו של קנלי הנהג/מדריך הצמוד שלנו, שלא עזב אותנו לרגע גם עם סיום תפקידו, עד שמצא לנו טיסה חלופית נוחה.

כל הטיול התנהל בצורה מושלמת ולשביעות רצוננו, גם בנסיעות הארוכות ובדרכים הקשות.

תודה לשחר ובעיקר תודות לקנלי המדריך המדהים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של לורנצי
לורנצי

”המלצה חמה על שחר גל“

קרא עוד

את שחר הכרתי כשהתחלתי לתכנן את הטיול צלמים בהובלתי לקובה, מצאתי אדם שקובה זורמת לו בדם. שחר תיכנן ואירגן לנו טיול מרתק ומתוקתק למשך שבועיים לרוחבה ובעיקר לאורכה של קובה כולל הסעה עם נהג מקצוען ושקט, הדרכה מקומית של 2 מדריכים מקסימים, ולינה בקאזות מקומיות, קובה ארץ בעייתית מבחינה תיירותית, אבל בסך הכל, אני מאוד מרוצה מהשירות שקיבלתי משחר ומהצוות הקובני.

הטיפ עזר לך?

”טיול מדהים בקובה“

קרא עוד

הגעתי לקובה שלי דרך האינטרנט אחרי שיחה אחת עם שחר הבנתי שמצאתי אדם שיודע על קובה אחרי פגישה איתו הרגשתי שהגעתי למקום הנכון חיפשתי ודיברתי עם הרבה אנשים מהאינטרנט שיעזרו לי לארגן טיול לקובה ואף אחד לא הבין את סגנון הטיול שרציתי ושחר מיד נתן לי את התחושה שהולך להיות לנו טיול מהמם. ואכן כך היה מהרגע שקיבלו אותנו בשדה המדריכה אוסי המהממת שישר קיבלה אותנו במשפחתיות ועשתה לנו נחיתה רכה. ועד לבעלי הקסה סידרו ואשתו המקסימים ובהמשך רוברטו הנהג קסם של בחור פשוט אחד אחד מקצוענים ואנשים טובים הכל היה מתוקתק ומאורגן לפי התכנית שסיכמנו מראש עם שחר וכל מקום שהגענו התקבלנו באהבה והתלהבנו מהייחוד של אותו מקום וכאילו שחר ידע מה נאהב ומה לא והתאים לנו בול.

בקיצור אני ממש ממליצה לארגן טיול במתכונת שקובה שלי מציעה. שחר יודע על מה הוא מדבר ויתאים לכם טיול שתפור בשבילכם במיוחד.

שווה כל שקל וזה טיול אחר שלא תשכחו לעולם.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4105561
מטייל_4105561

”קובה רק עם שחר גל תודה, לאה רינה ומוטי“

קרא עוד

חזרנו מביקור של 10 ימים בקובה, שאורגן ולווה ע"י שחר גל - אדם רציני ומקצוען המתמצה בכל הקשור לקובה בצורה יוצאת דופן. למדנו על הדברים המיוחדים לקחת בחשבון בהתארגנות לקראת הנסיעה, הכניסה לקובה והביקור במדינה. הדרכתו המפורטת, והמדויקת, נתנה לנו תחושת בטחון משעת נחיתתנו ועד לסיום הטיול. שחר תכנן לנו מסלול, בהתייחסו לצרכינו ולשטחי התעניינותנו וארגן עבורנו, מדריך מעולה - קנלי, רכב ומקומות לינה. לאור שינוי במדיניות הממשל בארה"ב, שונתה טיסתנו חזור, מהולגין להוואנה, מרחק של 800 ק"מ. יחד בחנו את האפשרויות לשינוי מסלול, וקאזות ושחר ביצע את כל השינויים לשביעות רצוננו המלאה. המסלול כלל חזרה להוואנה לשבת, מרחק 5 שעות נסיעה. כאנשים דתיים היה חשוב לנו לשבות עם הקהילה האורתודוקסית היחידה בקובה. ביום ה'', נודע לקלני שביהכנ"ס בהואנה נסגר באותה השבת. קנלי שוחח עם שחר ושוב שינו את המסלול והקאזות, כדי לתת לנו את המיטב בעת שהייתנו בקובה. מקבלת הפנים ביציאתנו משדה התעופה בחצות הלילה, פגשנו את קנלי, אדם נעים הליכות, אכפתי, שדואג לכל, לשביעות רצוננו. קנלי, חם וחברותי, אינטליגנטי ובעל ידע נרחב ומרשים בתולדות קובה. הסבריו "מתובלים" בסיפורים ובחוש הומור מיוחד, דרכם למדנו להכיר לעומק את קובה האמתית על כל גווניה. התרשמנו מהתנהגותו האדיבה, מדאגתו לכל פרט, ורצונו למצות את זמן שהייתנו בקובה. כל ערב, קנלי לא ויתר לנו על יציאה למועדונים מקומיים, שהעשירו את הכרותינו עם אנשי המקום, והאווירה הקובנית המיוחדת. השינויים שהמליץ לנו לבצע במהלך הטיול, לאור תפיסתו את הנושאים המעניינים אותנו, היו מושלמים. שינוי המסלול לקראת שבת, האכפתיות והעזרה בקניות לשבת וחיפוש אחר כל פרט שינעים לנו את שהותנו, היו מדהימים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של miriweil
miriweil

”שחר גל MyCuba - מומלץ מאוד“

קרא עוד

הטיול שלנו לקובה היה מוצלח מאוד!

בזכות התכנון המעולה של המסלול שהותאם לפי ההעדפות שלנו, המידע הרב שקיבלנו כהכנה לנסיעה, הבחירה של ה”קאסות” שבהם ישנו, המדריכים המקצועיים בהוואנה (אוסי) ובטרינידד (רפאל) , הצוות הקובני ובמיוחד, רוברטו, הנהג שליווה אותנו בטיול - כל אלו תרמו לחוויה מיוחדת במינה ואיפשרו לנו להכיר קצת את קובה, המדינה שאנשיה חיים בצורה כל כך שונה מאיתנו.

תודה ענקית לך, שחר, על המקצוענות שלך, על שהדבקת אותנו באהבה שלך לקובה ועל התקשורת המעולה שהיית לנו איתך במהלך התקופה של תכנון הטיול.

מיקי ומרים.

בתמונה: רוברטו, הנהג שלנו. נהג זהיר, אדיב, ועשה ככל יכולתו על מנת שהטיול יהיה מוצלח.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של דפנה רון
דפנה רון

”תכנון נסיעה לקובה - רק עם שחר גל!“

קרא עוד

חזרנו מטיול בקובה ואין לנו מילים שיכולות לתאר את החוויה.
 בעצם הכל התחיל מפגישתנו הראשונה עם שחר
גל אצלו במשרד.
 קיבלנו שתי המלצות חמות עליו מאנשים קרובים לנו ועל פי זה פעלנו.
 כבר בפגישה הראשונה
שחר שידר ביטחון, ידע מעמיק, כנות, פתיחות ובעיקר אמינות.
 היה קשוב לציפיותינו וחלומותינו.ומאותו הרגע הכל תקתק. התכנון, בניית תיק הטיול, הזמנת מקומות הלינה ובחירת המדריך/נהג.
 לכל שאלה שהי
יתה לנו (והיו לא מעט) במהלך השבועות הבאים, שחר נענה בפירוט וברצון.
 הקשיב, המליץ, הדריך, כיוון, סייע. פגשנו אותו שוב כשקיבלנו את כל החומר בצורת תיק מסודר וברור
 המכיל בתוכו את הויזות, הוואוצ''רים, תכנית הטיול, הוראות והסברים למיניהם והכל בצורה אסתטית ונוחה.
 ואז הגיע הרגע הנכסף
- ההגעה לקובה.מהרגע שנחתנו במדינה הזו ועברנו את הביקורת דרכונים הראשונה, התאהבנו.
 כבר בשדה חיכה לנו המדריך
הנרי מצוות קובה שלי שלקח אותנו לקאסה והדריך אותנו למחרת בהוואנה.
 ובסוף היום השני חבר אלינו המדריך/נהג
אריאל המקסים שלנו שליווה אותנו במשך כל הטיול. הרגשנו בסוף הטיול שהוא חלק מאיתנו.
 הכל היה מושלם! הזמנים, המקומות, הלינות, האתרים, ההסברים, המוסיקה, הריקודים, האנשים, החוויות, הכל בכיף גדול ומעבר.
 בכל הטיולים עד כה תכננו ונסענו לבד אבל כאן אנו ממליצים בחום רב לנסוע דרך שחר, הכל מאורגן ומסודר מראש, ללא דאגות מיותרות.
 כיף גדול! זאת מדינה מאוד שונה ולא דומה לשום מקום שהיינו בו עד כה.
 אי קטן שהזמן בו עצר מלכת ועדיין השמחה שולטת בו ובאנשיו, חופי ים מדהימים, מקומות קסומים, גידולי טבק, קפה, סוכר, היסטוריה מרתקת והרבה תקוות לעתיד.
 הדבר היחיד שאנו מצטערים עליו הוא שנסענו רק לשבועיים ולא לחודש.עם טעם מתוק של עוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של קלדרון
קלדרון

”שחר גל -קובה שלי מומלץ לטיול מושלם בקובה“

קרא עוד

כשתכננו את הטיול לקובה רציתי טיול פרטי מאורגן. בדקתי המלצות במטייל ורוב ההמלצות היו על שחר גל מ My Kuba. בשיחה הראשונה שהיתה לי עם שחר חשתי שהגעתי לאיש הנכון שאיתו אוכל לתכנן ולטייל בקובה. ואכן לא התאכזבנו, שחר נתן לנו את כל המידע הנחוץ. שחר ארגן לנו טיול על פי צרכינו, שכר לנו רכב, נהג צמוד ומקומות לינה. הנהג המדירך שהוצמד לנו בחור חביב בשם ג''אן בחור נעים הליכות, נהג זהיר שמכיר את הדרכים בעל חוש הומר שהמליץ לנו על מקומות מיוחדים לבקר בהם. חזרנו מרוצים ומלאי חוויות.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על קובה שלי - שחר גל

אין עדיין פוסטים על קובה שלי - שחר גל.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות