אסור להאכיל בלחם אווזים,ברווזים, ברבורים וציפורים!!!