עידן רץ – מדריך טיולים בפולין
Idan Rats

5
(137)
הוסף לטיול שלי
צילום: עידן רץ (1) צילום: עידן רץ
צילום: עידן רץ (2) צילום: עידן רץ
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין - למטייל (3) צילום: עידן רץ
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Daniel3220665 - למטייל (4) מתוך הטיפ של Daniel3220665
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Daniel3220665 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Daniel3220665
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Daniel3220665 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Daniel3220665
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Daniel3220665 - למטייל (7) מתוך הטיפ של Daniel3220665
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של igorpro - למטייל (8) מתוך הטיפ של igorpro
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של igorpro - למטייל (9) מתוך הטיפ של igorpro
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של igorpro - למטייל (10) מתוך הטיפ של igorpro
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של igorpro - למטייל (11) מתוך הטיפ של igorpro
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של igorpro - למטייל (12) מתוך הטיפ של igorpro
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של igorpro - למטייל (13) מתוך הטיפ של igorpro
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Alex Kondrat - למטייל (14) מתוך הטיפ של Alex Kondrat
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Valentina - למטייל (15) מתוך הטיפ של Valentina
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Valentina - למטייל (16) מתוך הטיפ של Valentina
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Kfir klein - למטייל (17) מתוך הטיפ של Kfir klein
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Kfir klein - למטייל (18) מתוך הטיפ של Kfir klein
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Kfir klein - למטייל (19) מתוך הטיפ של Kfir klein
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Anna_3964929 - למטייל (20) מתוך הטיפ של Anna_3964929
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Anna_3964929 - למטייל (21) מתוך הטיפ של Anna_3964929
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Anna_3964929 - למטייל (22) מתוך הטיפ של Anna_3964929
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Anna_3964929 - למטייל (23) מתוך הטיפ של Anna_3964929
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Anna_3964929 - למטייל (24) מתוך הטיפ של Anna_3964929
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Anna_3964929 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Anna_3964929
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של chaim - למטייל (26) מתוך הטיפ של chaim
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של צחי דרור - למטייל (27) מתוך הטיפ של צחי דרור
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של ilan1970 - למטייל (28) מתוך הטיפ של ilan1970
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של AVIZ39 - למטייל (29) מתוך הטיפ של AVIZ39
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של AVIZ39 - למטייל (30) מתוך הטיפ של AVIZ39
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של AVIZ39 - למטייל (31) מתוך הטיפ של AVIZ39
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של יגאל פאר - למטייל (32) מתוך הטיפ של יגאל פאר
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של יגאל פאר - למטייל (33) מתוך הטיפ של יגאל פאר
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של אלי עצמון השחקן_3765676 - למטייל (34) מתוך הטיפ של אלי עצמון השחקן_3765676
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של taz159 - למטייל (35) מתוך הטיפ של taz159
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של דורון212 - למטייל (36) מתוך הטיפ של דורון212
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של דורון212 - למטייל (37) מתוך הטיפ של דורון212
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של דורון212 - למטייל (38) מתוך הטיפ של דורון212
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של דורון212 - למטייל (39) מתוך הטיפ של דורון212
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של דורון212 - למטייל (40) מתוך הטיפ של דורון212
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של דורון212 - למטייל (41) מתוך הטיפ של דורון212
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של hnissani - למטייל (42) מתוך הטיפ של hnissani
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של brachamd - למטייל (43) מתוך הטיפ של brachamd
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של brachamd - למטייל (44) מתוך הטיפ של brachamd
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של brachamd - למטייל (45) מתוך הטיפ של brachamd
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של brachamd - למטייל (46) מתוך הטיפ של brachamd
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של brachamd - למטייל (47) מתוך הטיפ של brachamd
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של brachamd - למטייל (48) מתוך הטיפ של brachamd
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של travelguy - למטייל (49) מתוך הטיפ של travelguy
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של travelguy - למטייל (50) מתוך הטיפ של travelguy
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של travelguy - למטייל (51) מתוך הטיפ של travelguy
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של travelguy - למטייל (52) מתוך הטיפ של travelguy
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של travelguy - למטייל (53) מתוך הטיפ של travelguy
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של travelguy - למטייל (54) מתוך הטיפ של travelguy
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Sabi_3390131 - למטייל (55) מתוך הטיפ של Sabi_3390131
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Sabi_3390131 - למטייל (56) מתוך הטיפ של Sabi_3390131
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של לביאה - למטייל (57) מתוך הטיפ של לביאה
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Yaki_3933372 - למטייל (58) מתוך הטיפ של Yaki_3933372
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Yaki_3933372 - למטייל (59) מתוך הטיפ של Yaki_3933372
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Yaki_3933372 - למטייל (60) מתוך הטיפ של Yaki_3933372
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Yaki_3933372 - למטייל (61) מתוך הטיפ של Yaki_3933372
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Yaki_3933372 - למטייל (62) מתוך הטיפ של Yaki_3933372
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Yaki_3933372 - למטייל (63) מתוך הטיפ של Yaki_3933372
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של imads - למטייל (64) מתוך הטיפ של imads
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של imads - למטייל (65) מתוך הטיפ של imads
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של Tal Almog_4163581 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Tal Almog_4163581
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של itsiklib - למטייל (67) מתוך הטיפ של itsiklib
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של ב.ג 1974 - למטייל (68) מתוך הטיפ של ב.ג 1974
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של ב.ג 1974 - למטייל (69) מתוך הטיפ של ב.ג 1974
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של MeirShuker - למטייל (70) מתוך הטיפ של MeirShuker
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של MeirShuker - למטייל (71) מתוך הטיפ של MeirShuker
עידן רץ – מדריך טיולים בפולין מתוך הטיפ של MeirShuker - למטייל (72) מתוך הטיפ של MeirShuker
Warsaw, Poland
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

הדרכת טיולים:

מדריך טיולים ותיק עם ניסיון של למעלה מעשור בתחום התיירות בפולין, שמציע הדרכות מקיפות בשפה העברית או הרוסית. תוכלו להזמין אצל עידן שלל סיורים מותאמים אישית בכל פולין, כולל: סיורים בוורשה וקרקוב, סיור ארמונות וטירות בפולין, סיור בעקבות ההיסטוריה היהודית, סיורי טבע ודייג, טיולי בוטיק וגם טיולי שורשים.

שירותים נוספים:

בנוסף לשירותי ההדרכה, תוכלו לקבל אצל עידן שירותים נוספים שיאפשרו לכם לטייל בנוחות ובבטחה:

1. שירות VIP להשכרת רכב: כסוכן מורשה של שתיים מחברות השכרת הרכב הגדולות בפולין הוא ישמח לספק לכם שירות מקיף בשפה העברית ובתנאים משתלמים.

2. שירות הזמנת הסעה עם נהג צמוד: ליום אחד או מספר ימים. הנהגים דוברי אנגלית, מגיעים עם המלצות מעולות ויכולים לשמש כמתורגמנים עבורכם במהלך הטיול.
  

מה חושבים מטיילים על עידן רץ – מדריך טיולים בפולין

5
137 מדרגים
127
0
0
0
0

137 המלצות על עידן רץ – מדריך טיולים בפולין

תמונת הפרופיל של kravitzg
kravitzg

”Eidan Ratz מדריך לפולין מעולה“

קרא עוד

מדריך מעולה בפולין. איש ישר, אינצקלופדיה

מהלכת, אדם נחמד ונעים הליכות. דובר עברית, פולנית, רוסית, אנגלית. ממליצים מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של H de Visser
H de Visser

”עידן רץ“

קרא עוד

חזרנו מטיול בעקבות השואה בהדרכת עידן. הכל היה מושלם - ההדרכה המפורטת, המסלול שעידן התאים לנו והאיכפתיות והדאגה לאורך כל הטיול. מדריך נהדר. תודה רבה על הכל, מקווים לחזור בקרוב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של co-b
co-b

”עידן - המדריך שלנו בפולין“

קרא עוד

חזרנו היום משבוע טיול בוורשה וקרקוב. עידן הדריך אותנו באתרי המורשת המוכרים והמוכרים פחות ובעברית כמובן. עידן עם ידע מאלף, הוסיף נופך מיוחד לסיור.

ממליצים על עידן מכל הלב. אם היינו חוזרים שוב - רק עם עידן. ללא התלבטות.

קובי וליאורה, תל אביב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של sharonapa1984
sharonapa1984

”השכרת רכב בפולין“

קרא עוד

עידן סיפק לנו (פעם שנייה) את שירות השכרת הרכב דרך חברת Kaizen בטיול לצפון פולין.

  • עידן היה זמין תמיד במיילים לשינויים או לכל שאלה שעלתה במהלך הדרך.
  • הביטוח שסופק היה ביטוח מלא וללא השתתפות עצמית.
  • הרכב שסופק עי החברה היה יונדאי I30 סטיישן חדשה עם 15K ק”מ.

ממליץ בחום על עידן בכל הקשור לטיולים לפולין.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של שי אשל
שי אשל

”השכרת רכב בפולין דרך עידן רץ“

קרא עוד

שכרנו רכב בפולין דרך עידן, קיבלנו שירות מעולה, חיכה לנו נהג של חברת השכרה בשדה התעופה, עידן היה זמין לנו לשאלות ופתרון בעיות. הרכב היה מוצלח מאוד במחיר משתלם וזול ובסוף הטיול הגיע נציג של חברת ההשכרה לאסוף את הרכב מהמלון. בהחלט ממליצים על עידן.

Idan Rats ≪[email protected]≫

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של kim1
kim1

”עידן רטס - המדריך המומלץ לפולין“

קרא עוד

טיילנו עם עידן רטס בצפון פולין. התכנית שבנה עבורנו היתה מצויינת. הדרכתו של עידן היתה מלאת פרטים ומרתקת. עידן הביא אותנו מאתר לאתר, העשיר אותנו בידע רב ומעניין, נהג בזהירות ובמיומנות, נתן לנו טיפים שסייעו לנו מאוד ותיקשר עבורנו עם המקומיים בשפתם. עידן הוא בחור רציני, דייקן ומחוייב. עשינו את הבחירה הנכונה ואנו ממליצים עליו מכל הלב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של אלכסקוגן
אלכסקוגן

”השכרת רכב“

קרא עוד

מומלץ מאוד - עידן נתן שירות גבוהה ומענה מיידי לכל הקשור בהשכרת רכבים. הגענו אליו דרך המלצה בפייסבוק ומעבירים את ההמלצה הלאה. הכל היה מושלם וגם המחיר הכי זול דרכו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של MeirShuker
MeirShuker

”מדריך מעולה עם נשמה“

קרא עוד

היינו עם עידן 4 ימים בוורשה, מיידניק, קרקוב ואושוויץ. הידע ובקיאות הנרחבים שלו היו מרשימים מאוד.הוא העביר את ההדרכות בצורה מעניינת עם נגיעות רבות של הומור.הארגון היה מושלם ועידן דאג לכל פרט. ממליצים בחום לטייל עם עידן!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ב.ג 1974
ב.ג 1974

”השכרת רכב - SUV“

קרא עוד

שכרתי רכב דרך עידן במחיר טוב מאוד - אספתי את הרכב בוורשה והורדתי אותו בבודפשט. כמו"כ השרות שלו היה מצויין. התייחס וענה מהר לכל המיילים שלי, ההסברים שלו באתר חבל”ז. ממליץ מאוד עליו ושווה לעיין לקרוא את האתר שלו.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על עידן רץ – מדריך טיולים בפולין

אין עדיין פוסטים על עידן רץ – מדריך טיולים בפולין.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לפולין

אטרקציות בפולין

מלונות ומקומות לינה בפולין

מדריכים ונותני שירות בפולין

נהגים בפולין

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי