בלייק פול הוטל
The Blackpool

5
(2)
הוסף לטיול שלי
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (91) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (92) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (93) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (94) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (95) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (96) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (97) צילום: הוטלס קומביינד
בלייק פול הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (98) צילום: הוטלס קומביינד
Mahagastota Hill Climb Blackpool Nuwara Eliya Sri Lanka, Nuwara Eliya
+94 113 047 373
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

שירותים ומתקנים בבלייק פול הוטל

שירות חדרים בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' עמדה להזמנת טיולים מודרכים מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות שירותי בייביסיטר המרת מט"ח כספת מיני בר מקרר
שירות השכמה מייבש שיער השכרת אופניים חנויות גינה רכיבת סוסים מכונת צילום WiFi בריכה חיצונית ארוחות צהריים ארוזות אחסון מזוודות חנות מזכרות/מתנות צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז צחצוח נעליים כביסה בשירות עצמי Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על בלייק פול הוטל

5
2 מדרגים
2
0
0
0
0

2 המלצות על בלייק פול הוטל

תמונת הפרופיל של אביאל_3866868
אביאל_3866868

”מלון פגז“

קרא עוד

מלון מצוין פשוט פצצה.

המחיר מממ מצוין והתמורה למחיר יותר מהוגנת ממליץ בחום למי שמבקר הסרי לנקה ללון במלון זה לאורח החופשה מתאים למשפחות עם ילדים צעירים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של kfirk
kfirk

”אחד המלונות המדהימים שהיינו“

קרא עוד

שהיינו במקום 2 לילות, אחד המלונות המדהימים שהיינו בכל הטיול, המלון יושב על סלע הר המשקיף על הנוף המהמם של נאורה אליה, קיבלנו 2 חדרים עם דלת מקשרת, ובמקום מרפסת זכינו לחדרי גן, עם גינה ענקית פרטית רק בשבילנו.

החדרים ענקיים, מקלחת ענקית, החדרים והמקלחת מעוצבים בטוב טעם, מיטות מעולות נוחות, יש מעין קמין בכל חדר המשרה אוירה נעימה ומשפחתית, מלון ברמה גבוה ביותר.

ארוחת הבוקר היתה בשפע, כשומרי כשרות היה את כל סוגי הפירות והירקות שקיימים בעולם.קורנפלקסים,

לחמים מכל הסוגים, קראוסונים ודברי מאפה וכמובן כל הבישולים למינהם שלא נגענו בהם.

אם אתם בנאורה אליה אל תתלבטו, תלכו למלון זה ולא תצטערו לרגע!

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על בלייק פול הוטל

אין עדיין פוסטים על בלייק פול הוטל.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לנוארה אלייה

אטרקציות בנוארה אלייה

מלונות ומקומות לינה בנוארה אלייה

מדריכים ונותני שירות בנוארה אלייה

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי