מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא
Nora Beach Resort & Spa

4.4
(5)
הוסף לטיול שלי
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא - למטייל (75) מתוף הטיפ של rozmar
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של rozmar - למטייל (76) מתוך הטיפ של rozmar
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של rozmar - למטייל (77) מתוך הטיפ של rozmar
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של diduush - למטייל (78) מתוך הטיפ של diduush
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של diduush - למטייל (79) מתוך הטיפ של diduush
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של diduush - למטייל (80) מתוך הטיפ של diduush
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של diduush - למטייל (81) מתוך הטיפ של diduush
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של zalai - למטייל (82) מתוך הטיפ של zalai
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של zalai - למטייל (83) מתוך הטיפ של zalai
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של zalai - למטייל (84) מתוך הטיפ של zalai
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של zalai - למטייל (85) מתוך הטיפ של zalai
מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא מתוך הטיפ של zalai - למטייל (86) מתוך הטיפ של zalai
222, Moo 2 , Bo Phut
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא

יוקרה ספורט כפרי טבע

שירותים ומתקנים במלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא

שירות חדרים חדר כושר מסעדה חניה בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי עמדת קבלה הפועלת 24 שעות מיזוג אוויר המרת מט"ח כספת
סאונה מקרר שירות השכמה חדרי דיונים טלוויזיה שירותי כביסה גינה פעילויות ימיות שייט בקאנו מסאז' ספא ומכון בריאות טיפולי פנים WiFi בריכת ילדים אחסון מזוודות כביסה בשירות עצמי חניה חינם Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא

4.4
5 מדרגים
3
1
1
0
0

5 המלצות על מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא

תמונת הפרופיל של tzila77
tzila77

”מלון נחמד לא יותר מזה“

קרא עוד

סגרנו את המלון דרך נציג למטייל תאילנד שאמר במלונות בצ'וואנג ייתכן רעש סביבתי בשל עבודות בנייה. בדיעבד נמצא שלא ממש שומעים או מרגישים בזה. המלום נמצא מעל הצ'וואנג 5 דקות משדה התעופה. לא שומעים רעש של מטוסים מאחר וזה בחלק האחורי של השדה.

השרות במלון משתנה בהתאם לנציג שמטפל. ברובם אנשים נחמדים ואדיבים.

ארוחת הבקר טובה מאוד חדר האוכל ממש צמוד לים ולבריכה והאווירה ממש של חופשה.

כשמבקשים קפה הפוך משום מה הם מעדיפים להכין מהמכונה האוטומטית ולא ממכונת האספרסו המשוכללת שקיימ, אז להתעקש שיכינן ממנה.

החדרים גדולים ומרווחים, המזרונים קצת קשים אבל נתקלתי בזה בבתי מלון נוספים בתאילנד ייתכן שזה הסטנדרט שלהם.

נתתי למלון ציון נמוך כי הכעיס אותי שהחדר גדול-כ-64 מר' ולא ניתן היה להוציא את הבגדים מהמזוודה במשך כל השהות. ארון אכסון עלוב שממוקם באמבטיה וללא מדפים. שהינו 5 לילות במלון ללא אפשרות לאכסן את הבגדים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של zalai
zalai

”מלון מקסים בקוסמוי“

קרא עוד

מלון ראשון באיים לאחר שבוע מתיש בצפון תאילנד. הגענו אל גן עדן של ממש. מלון קטן עם גנים מקסימים ובריכה מצויינת. חדרים גדולים ומפנקים בתוך צמחייה טרופית. מקלחת בגינת החדר ומקלחת גדולה כולל אמבטיה בתוך החדר. צוות שירותי ונעים. אפילו האוכל במסעדת המלון טעים ולא כל כך יקר. ארוחת בוקר טובה וחוף ים צמוד מאוד יפה. המים בחוף הים בתקופה זו (יולי) דיי רדודים, אך זה טוב לנו כי באנו עם ילדים קטנים. בצפון חוף צוואנג ומצריך מונית למרכז. המלון נותן שירות שאטל חינם שלוש פעמים ביום למרכז צוואנג. מעבר לכך 50 באט לאדם מעבר לשעות השירות.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של rozmar
rozmar

”מלון מושלם לחופשה רומנטית/משפחתית בקו סמוי“

קרא עוד

כשהתלבטתי לאיזה מלון לנסוע בקו סמוי, היו לי כמה אפשרויות שנלקחו בחשבון. אחת מהן הייתה הנורה ביץ', מלון שהומלץ בחום ע”י המרכז למטייל תאילנד, שילמנו כ-4,000 ש”ח לשני לילות עבור שלושה חדרים זוגיים – לא יקר, בהנתן התמורה בעד המחיר.

למלון הגענו בשעת בוקר אחרי הנחיתה מבנגקוק, החדרים לא היו מוכנים עדיין, אולם קיבלו אותנו בסבר פנים יפות, כולל שתיה קרה ומגבונים קרירים לניגוב הפנים. המזוודות הועמסו עד ההגעה לחדר, כך שהיינו פנויים לעשות כל שברצוננו עד הכניסה לחדר (שופינג, ים, בריכה, פוט מסאג' – הכל זמין וזול בקו- סמוי).

המלון נמצא על החוף, ובנוי בירידה, כך שלמי שאינו בכושר, יכול להיות מעט קשה לטפס את העליה מהים/בריכה חזרה לחדר. אנו קיבלנו את חדרי הקומה השלישית היפים, עם נוף מקסים לים, מה שהוסיף לנו עוד טיפוס.

ישנם חדרי בונגלוס וישנם חדרים רגילים, היינו מרוצים מאוד מאיכות השירותים בחדר.

ארוחת הבוקר טעימה ומגוונת, הבריכה נמצאת ממש על הים, ובזוויות צילום מסויימות, הכחול מהבריכה מתאחד עם הכחול מהים. פשוט מהמם.

הבעיה היחידה שיכולה להיות במלון הינה שהוא מעט מרוחק מהמרכז, אבל למי שמחפש חופשה משפחתית או רומנטית ומעט בידוד, המלון פשוט מושלם.

השירות מעולה, כמו בכל מקום בתאילנד.

סך הכל – כמעט מושלם.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של נעמה לוין
נעמה לוין

”נורה ביץ' ריזורט אנד ספא קוסמוי “

קרא עוד

חזרנו אתמול מחופשה מדהימה בתאילנד. מלון נורה ביץ' ריזורט אנד ספא בקוסמוי הינו מלון מדהים. הוא ממוקם כ-5 דקות נסיעה ממרכז צ'אוונג וכ-15 הליכה לאוהבים ללכת ברגל. המלון מוקף בצמחיה והתחושה היא שנמצאים בתוך יער. נעים להתעורר לקולות הציפורים בבוקר. המלון מטופח, הבריכה נהדרת וממוקמת ממש ליד הים. החדרים מרווחים ונעימים. אנחנו הזמנו שני חדרי נורה וילה וקבלנו שתי וילות עם דלת מקשרת. צוות המלון נפלא וחברותי והשרות מצוין. לריחוק ממרכז צ'אוונג יש יתרונות וחסרונות, זה מאוד אישי. מצד אחד הריחוק מההמולה נעים ומרגיע מצד שני מי שמתעצל לצעוד למרכז יאלץ לשלם כ-50 באט לאדם עבור כל נסיעה למרכז. המלון מציע שירותי הסעה בחינם 3 פעמים ביום. אטרקציות באי הזמנו דרך ישראתור שיושבים במרכז צ'אוונג ולכל האטרקציות אספו אותנו ישירות מהמלון. בסך הכל מלון מצוין ומומלץ מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Netabu
Netabu

”חוויתי מנורה ביץ הוטל“

קרא עוד

הגעתי לנורה ביץ' בקו סמוי בתאריך ה-29.12.14 ולנתי שם במשך שישה לילות עם חברה נוספת (בנות 20). המלון הוא ריזורט ולכן יש הליכה רבה בין החדרים לבריכה, לחדר אוכל וללובי, אך המלון עצמו מלא צמחים מטופחים ומזרקות יפות, כך שלעתים לא שמים לב לזמן ההליכה.

החדרים יפים, קיבלנו נוף לים, כך שבכלל נהנינו, אך יש תחושה שהדברים שם מעט ישנים. המקלחת לא נעימה בכלל. תחושה מאוד ישנה ולא תואמת את היוקרה של המלון. הניקיון של החדרניות לא מספיק טוב, גם כששמנו לב שלא ניקו לנו כמו שרצינו, ניגשנו להנהלה וגם אחרי שניקו זה לא היה מספיק טוב. ישנו חדר כושר, אך מאוד קטן – יש בו ארבעה מכשירים וזה לא מספיק, ביחס לכמות האנשים ששוהים במלון.

ארוחת הבוקר מאוד עשירה ומפנקת, השולחנות נמצאים ממש על הים וזאת דרך מעולה לפתוח בה את היום. הצוות מאוד נחמד ואדיב ואין ספק כי זה מוסיף לחוויה. בכל אופן – מומלץ, אך בעיקר למשפחות. אין אווירה צעירה וכדי להגיע למרכז צריך לקחת מונית.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא

אין עדיין פוסטים על מלון נורה ביץ׳ ריזורט אנד ספא.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לקו סמוי

אטרקציות בקו סמוי

מלונות ומקומות לינה בקו סמוי

מדריכים ונותני שירות בקו סמוי

נהגים בקו סמוי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע