קצת סדר ברכבלים הכלולים בכרטיס הקיץ לאלפים של קיצבהיל והצעות למסלולי הליכה