גו טו גאורגיה
GoToGeorgia

4.9
(67)
גו טו גאורגיה - למטייל (1) מתוך הטיפ של itzik-mor
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (2) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (3) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (4) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (5) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (6) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (7) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של itzik-mor - למטייל (8) מתוך הטיפ של itzik-mor
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של itzik-mor - למטייל (9) מתוך הטיפ של itzik-mor
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (10) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (11) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (12) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (13) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של MoraNakash - למטייל (14) מתוך הטיפ של MoraNakash
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של MoraNakash - למטייל (15) מתוך הטיפ של MoraNakash
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (16) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (17) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (18) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (19) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (20) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (21) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (22) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (23) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (24) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (25) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (26) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (27) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (28) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (29) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (30) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (31) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (32) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Azutmiki - למטייל (33) מתוך הטיפ של Azutmiki
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (34) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (35) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (36) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (37) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (38) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Talarush - למטייל (39) מתוך הטיפ של Talarush
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Talarush - למטייל (40) מתוך הטיפ של Talarush
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Talarush - למטייל (41) מתוך הטיפ של Talarush
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של May333 - למטייל (42) מתוך הטיפ של May333
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של May333 - למטייל (43) מתוך הטיפ של May333
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של May333 - למטייל (44) מתוך הטיפ של May333
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (45) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (46) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (47) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (48) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (49) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (50) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (51) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (52) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (53) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (54) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (55) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (56) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של חיימוב-אולג - למטייל (57) מתוך הטיפ של חיימוב-אולג
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של חיימוב-אולג - למטייל (58) מתוך הטיפ של חיימוב-אולג
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של חיימוב-אולג - למטייל (59) מתוך הטיפ של חיימוב-אולג
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (60) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (61) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (62) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (63) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (64) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (65) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (66) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (67) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (68) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (69) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (70) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (71) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (72) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (73) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (74) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (75) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (76) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (77) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (78) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (79) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (80) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (81) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (82) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (83) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (84) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (85) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Eyal mitskevich - למטייל (86) מתוך הטיפ של Eyal mitskevich
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Eyal mitskevich - למטייל (87) מתוך הטיפ של Eyal mitskevich
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Izabella3331865 - למטייל (88) מתוך הטיפ של Izabella3331865
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Izabella3331865 - למטייל (89) מתוך הטיפ של Izabella3331865
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Izabella3331865 - למטייל (90) מתוך הטיפ של Izabella3331865
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של עופריקו רבקין - למטייל (91) מתוך הטיפ של עופריקו רבקין
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar Nissim_4021369 - למטייל (92) מתוך הטיפ של Bar Nissim_4021369
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar Nissim_4021369 - למטייל (93) מתוך הטיפ של Bar Nissim_4021369
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (94) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (95) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (96) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (97) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (98) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (99) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (100) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (101) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (102) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (103) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Arie_4061029 - למטייל (104) מתוך הטיפ של Arie_4061029
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Arie_4061029 - למטייל (105) מתוך הטיפ של Arie_4061029
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של מטייל- itzik - למטייל (106) מתוך הטיפ של מטייל- itzik
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של מטייל- itzik - למטייל (107) מתוך הטיפ של מטייל- itzik
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של מטייל- itzik - למטייל (108) מתוך הטיפ של מטייל- itzik
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (109) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (110) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (111) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (112) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (113) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (114) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (115) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (116) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (117) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (118) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (119) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (120) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (121) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (122) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (123) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (124) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (125) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (126) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (127) מתוך הטיפ של Guy888
Tbilisi, Georgia
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על גו טו גאורגיה

4.9
67 מדרגים
66
0
0
0
1

67 המלצות על גו טו גאורגיה

תמונת הפרופיל של Ron1991
Ron1991

”מדריך דובר עברית בגאורגיה“

קרא עוד

שלום.

אני וחברה שלי טסנו לגאורגיה לטיול קצר אבל ממש כיףף!

קבענו אם מדריך בשם בן, מדריך דובר עברית בטביליסי, בחור אינטילגנטי אם ידע רחב בהיסטוריה וגאוגרפיה של גאורגיה ובכלל בחור תותח! טילנו בגאורגיה בסוף חודש נובמבר שנה שעברה ועד עכשיו לא יצא לנו לפרגן לבן, ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של miki-rose
miki-rose

”מדריך דובר עברית בטביליסי“

קרא עוד

שלום, שמי מיקי רוזנטל מירושלים, אני ואישתי טסנו לגאורגיה לפונדקאות באמצע אפריל, בגלל מצב בעולם אמרו לנו שאנחנו לא יכולים להכנס לגאורגיה, התקשרנו לבחור בשם בן מחברה גו טו גאורגיה בגלל המלצות מחברים, בן דאג לנו מאוד, כמו לבן משפחה ועשה הכל כדי שאנינו נוכל להכנס לגאורגיה, ליווה אותנו שבוע שלם לבית חולים, לחנויות אוכל, דאג לכל הצרכים שלנו ובסוף אחרי כח הבדיקות (8 ימים) ליווה אותנו עד לשדה תעופה, אנחנו רוצים להמליץ אל בן, בחור אינטילגני אם הרבה כריזמה ואהבה למדינה שלו, אם ידע רחוב בכל נושא, היסטוריה, גאוגרפיה, פוליטיקה וכל נושא אחר, נהג זהיר מאוד אם רכב חדש ומפנק!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Avi-isakov
Avi-isakov

”מדריך טיולים בטביליסי - גאורגיה !“

קרא עוד

אני ושלושה חברים שלי טסנו לחגוג שחרור של חבר מצה״ל, הזמנו כרטיסים חודשיים מראש לטביליסי וסגרנו הדרכה ורכב כולל מסלול בהתאמה אישית עבור הקבוצה שלנו עם בן, מדריך טיולים בגאורגיה. כמה ימים לפי הטיסה שלנו התחיל הוירוס קורונה לצערנו אבל לא ביטלנו את הטיול אחרי הרבה מחשבה, נכון לעכשיו אני רוצה להגיד ״טוב שכך״. נהנינו מאוד, נופים, טבע, אוכל גאורגי מצויין, טיולנו בהרי קווקאז הגבוה, במערב גאורגיה, והתרשמנו לטובה מגאורגים (אנשים מקסימים) הגנו עד לכפר הגדול במחוז סאמגרלו, קניון מארטווילי והר הקדושה, עשינו שייט מזכר אנגורי וכל זה בזכות בן אדם - מדריך - צלם מקצועי בחור בשם בן.

בן מדריך צעיר, אנרגטי, דובר עברית ברמה גבוה, בן פגש אותנו אם רכב מסוג ראנג׳ רובר חדשה, בנה לנו מסלול מושלם ולקח אותנו למקומות מהמדים. אנחנו רוצים לפרגן ולהמליץ אל מדריך תותח, אדם אחרי ואמין ביותר, הרגשנו כילאו מטיילים אם עוד חבר ולא מדריך.

מצרפים פה תמונות כדי שתוכלו להתרשם!

#גאורגיה_רק_אם_בן!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של אולגה-1990
אולגה-1990

”מדריך טיולים בעברית בטביליסי“

קרא עוד

אני ושני חברות שלי טסנו לגאורגיה לחגוג יום הולדת (סופ״ש קצר אבל שווה במיוחד) היה פשוט מושלם! נופים מיוחדים, טביליסי עיר בירה מדימה אם הרבה אטרקציות, ברים, מועדונים, שייט, רכבלים ותצפיות יפות, הזמנו את הטיול דרך גו טו גאורגיה, בחור בשם בן תיכנן ועזר לנו במסלול ובהדרכה, פגש אותנו אם רכב רנג רובר חדש, עזר בקניות ונתן טיפים טובים לאוכל טוב, מסעדות ואטרקציות, רוצות לפרגן לבן אל שירות טוב ובקצועי! גאורגיה רק אם בן!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Guy888
Guy888

”טיול מושלם בטביליסי !“

קרא עוד
מורה דרך אלוףףף! בן בחור צעיר, אנרגטי, אם הרבה ידע בכל נושא, בחור שעזר ותכנן המון עבורנו, טיילנו 4 ימים אם בן, באזור הצפוני של גאורגיה, אופנועי שלג בגודאורי, סוסים באנאנורי, עלינו חגובה של 2700 מטר וקפצנו ממצנח רחיפה, וחזרנו אם הרגשה שעשינו הכל ב 4 ימים וכל זה בזכות בן שתכנן עבורנו הכל בזמן הנכון ובמקום הנכון.

רוצים להמליץ אל בן שמגיע אם רכב רנג׳ רובר חדשה, נקייה, ממוזגת (לא כמו כל השאר הרכבים משנות 2000) ומה שהכי חשוב נהג זהיר מאוד אם ידע בכבישי. גאורגיה ועוד איתרון אחד וחשוב ״ בן מדריך דובר עברית ״! אז חשבתם גאורגיה? ! זה רק אם בן התותח!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Uri-2020
Uri-2020

”מדריך בטביליסי - מדריך דובר עברית בגאורגיה“

קרא עוד

שלום לכולם, אנחנו קבוצה של 12 מטיילים אשר יאצנו לגאורגיה טביליסי, הזמנו את הטיול דרך חברה גו טו גאורגיה, אחרי הרבה המלצות באתר למטייל! בחור בשם בן בנה לנו תוכנית טיול בת 5 ימים אשר כולל את דרך הצבאית של גאורגיה (קווקאז הגבוה) דרך היין (אזור קאחטי) עיר מצחטה ועיר מערות אופליסציחה, בשדה תעופה פגש אותנו בחור בשם מחו אם מרצדס חדשה, לקח אותנו למלון (אגב מלון מצויין בשם איביס) ולמחרת יאצנו לטיול, טיול היה פשוט מושלם, כולל את כל הדברים שבקשנו (טבע, נופים, טעימות של אוכל גאורגי) כבר יומיים אנחנו בארץ ולא מספיקים לדבר אל השירות ואמינות של היברה ושל בחור בשם בן אשר תכנן והיה בקשר רצוף איתנו. ממליצים בחום ורוצה להוסיף, אל איכות לא מתפשרים! גאורגיה רק אם גו טו גאורגיה!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Igal2020
Igal2020

”חברה ישראלית ( דוברי עברית ) מצויינת בטביליסי !“

קרא עוד

שלום לכולם! אנחנו 3 חברים בשנות השלושים, יוצאים כל שנה ליעד חדש, השנה הזמנו רכב ג׳יפ אם מדריך דרך חברה גו טו גאורגיה, נהג הגיע אם רכב פורש, נהג זהיר ומדריך תותח, ‏עם הרבה ידע בהיסטוריה וגאוגרפיה, ‏לקח אותנו למקומות אותנטים עם נופים מדהימים, ‏אני רוצה להמליץ על חברה גו טו וגאורגיה ואל גאורגיה כיעד מצויין לישראלים, אנשים חמים, אוכל מציון ומדינה מהממת! ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של שרית_3965545
שרית_3965545

”ממליצה בחום על בן, מדריך בגיאורגיה“

קרא עוד

הי,

יצאנו קבוצה של 10 נשים/ בחורות.

גיאורגיה היא לגמרי אחד היעדים המובחרים.

סגרנו יומיים הדרכה מול בן המדריך התותח!

לקח אותנו למקומות עם נופים עוצרי נשימה בשילוב של אטרקציות.

בן, בחור סבלני, אכפתי וקשוב היה ממש כייף להעביר איתו את החוויה, יצאנו במיניבוס מפואר ונוח.

כייף גדול ממליצה בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Bar azut
Bar azut

”מדריך דובר עברית בטביליסי גאורגיה“

קרא עוד

שלום לכולם! אני ושלושה אחיות שלי טסנו לגאורגיה (טביליסי) לטיול של 4 ימים, מראש בדקנו אפשרות של הדרכה פרטית בעברית ופנינו לכמה מדריכים, עקב המלצות באתר למטייל וחוות דעת, סגרנו טיול אם חברה גו טו גאורגיה, בתחילת חודש דצמבר יאצנו להריי קווקאז גבוה (דרך המצבאית) אם נופים עוצרי נשימה, טבע מהמם וכל זה בזכות מדריך בשם בן, בן מדריך אמין, מקצועי ודייקן בזמנים, בן פגש אותנו אם רכב פורש 4 אל 4, תכנן מסלול עברנו במיוחד והכי חשוב דיבר והסביר בעברית, ממליצות בחום! :)

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על גו טו גאורגיה

אין עדיין פוסטים על גו טו גאורגיה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות