גו טו גאורגיה
GoToGeorgia

4.9
(74)
הוסף לטיול שלי
גו טו גאורגיה - למטייל (1) מתוך הטיפ של itzik-mor
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (2) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (3) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (4) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (5) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (6) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Avi-isakov - למטייל (7) מתוך הטיפ של Avi-isakov
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של itzik-mor - למטייל (8) מתוך הטיפ של itzik-mor
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של itzik-mor - למטייל (9) מתוך הטיפ של itzik-mor
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (10) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (11) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (12) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Nikolvainshtein - למטייל (13) מתוך הטיפ של Nikolvainshtein
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של MoraNakash - למטייל (14) מתוך הטיפ של MoraNakash
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של MoraNakash - למטייל (15) מתוך הטיפ של MoraNakash
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (16) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (17) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (18) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (19) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (20) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Barcohen - למטייל (21) מתוך הטיפ של Barcohen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (22) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (23) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (24) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (25) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (26) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Mayandavidi - למטייל (27) מתוך הטיפ של Mayandavidi
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (28) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (29) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (30) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (31) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haimhayun - למטייל (32) מתוך הטיפ של Haimhayun
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Azutmiki - למטייל (33) מתוך הטיפ של Azutmiki
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (34) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (35) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (36) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (37) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Orgiora - למטייל (38) מתוך הטיפ של Orgiora
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Talarush - למטייל (39) מתוך הטיפ של Talarush
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Talarush - למטייל (40) מתוך הטיפ של Talarush
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Talarush - למטייל (41) מתוך הטיפ של Talarush
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של May333 - למטייל (42) מתוך הטיפ של May333
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של May333 - למטייל (43) מתוך הטיפ של May333
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של May333 - למטייל (44) מתוך הטיפ של May333
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (45) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (46) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (47) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (48) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (49) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Amirasker - למטייל (50) מתוך הטיפ של Amirasker
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (51) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (52) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (53) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (54) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (55) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Adirozen - למטייל (56) מתוך הטיפ של Adirozen
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של חיימוב-אולג - למטייל (57) מתוך הטיפ של חיימוב-אולג
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של חיימוב-אולג - למטייל (58) מתוך הטיפ של חיימוב-אולג
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של חיימוב-אולג - למטייל (59) מתוך הטיפ של חיימוב-אולג
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (60) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (61) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (62) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (63) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yaelshpigal - למטייל (64) מתוך הטיפ של Yaelshpigal
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (65) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (66) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (67) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (68) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (69) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של שי 1991 - למטייל (70) מתוך הטיפ של שי 1991
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (71) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (72) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (73) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של אבי-מירל - למטייל (74) מתוך הטיפ של אבי-מירל
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (75) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (76) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (77) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (78) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Yoni-berg - למטייל (79) מתוך הטיפ של Yoni-berg
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (80) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (81) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (82) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (83) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (84) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Dror-moshe - למטייל (85) מתוך הטיפ של Dror-moshe
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Eyal mitskevich - למטייל (86) מתוך הטיפ של Eyal mitskevich
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Eyal mitskevich - למטייל (87) מתוך הטיפ של Eyal mitskevich
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Izabella3331865 - למטייל (88) מתוך הטיפ של Izabella3331865
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Izabella3331865 - למטייל (89) מתוך הטיפ של Izabella3331865
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Izabella3331865 - למטייל (90) מתוך הטיפ של Izabella3331865
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של עופריקו רבקין - למטייל (91) מתוך הטיפ של עופריקו רבקין
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar Nissim Cahlon - למטייל (92) מתוך הטיפ של Bar Nissim Cahlon
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar Nissim Cahlon - למטייל (93) מתוך הטיפ של Bar Nissim Cahlon
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (94) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (95) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (96) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (97) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Tom-555 - למטייל (98) מתוך הטיפ של Tom-555
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (99) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (100) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (101) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (102) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Haim-4058649 - למטייל (103) מתוך הטיפ של Haim-4058649
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Arie_4061029 - למטייל (104) מתוך הטיפ של Arie_4061029
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Arie_4061029 - למטייל (105) מתוך הטיפ של Arie_4061029
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של מטייל- itzik - למטייל (106) מתוך הטיפ של מטייל- itzik
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של מטייל- itzik - למטייל (107) מתוך הטיפ של מטייל- itzik
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של מטייל- itzik - למטייל (108) מתוך הטיפ של מטייל- itzik
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (109) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (110) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (111) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Bar azut - למטייל (112) מתוך הטיפ של Bar azut
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (113) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (114) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (115) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Igal2020 - למטייל (116) מתוך הטיפ של Igal2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (117) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (118) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (119) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (120) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (121) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Uri-2020 - למטייל (122) מתוך הטיפ של Uri-2020
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (123) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (124) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (125) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (126) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Guy888 - למטייל (127) מתוך הטיפ של Guy888
גו טו גאורגיה מתוך הטיפ של Игорь Брагинский_4160331 - למטייל (128) מתוך הטיפ של Игорь Брагинский_4160331
Tbilisi, Georgia
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על גו טו גאורגיה

4.9
74 מדרגים
72
0
0
0
2

74 המלצות על גו טו גאורגיה

תמונת הפרופיל של TalRos
TalRos

”Go to Georgia“

קרא עוד

בתאריך 5.6 יצאנו לטיול מאורגן של שבוע אני ואישתי היקרה אצל בן המדריך שפגש אותנו כבר בשדה התעופה עד למלון וליווה אותנו כל הטיול בצורה יוצאת דופן טיול ג׳יפים בהרי הקווקז הגבוה אני רוצה להודות לחברת גו טו גאורגיה על חוויה בלתי נשכחת מקווים לחזור בקרוב😍😍

הטיפ עזר לך?

”המדריך שלי“

קרא עוד

בתחילת נובמבר, אשתי ואני בילינו שבוע בעיר היפה טביליסי. יום אחד עשינו טיול לאזור בשם קחטי. אדם נפלא בשם תומאז, שהוא גם נהג וגם מדריך טיולים מוכשר, סוחף ומקצועי ליווה אותנו לאורך כל היום. החוויה הייתה בלתי נשכחת! ממליץ בחום לכל מי שמתכנן לבקר בגאורגיה להשתמש בשירותיו של האיש המקסים הזה. תומז דובר 6 שפות כולל עברית, אנגלית ורוסית. ניתן להשיג אותו בטלפון.

+995 579 597565.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיכאל41
מיכאל41

”מדריך בן בגאורגיה !“

קרא עוד

אחרי הרבה המלצות באתר למטייל פנינו לחברה גו טו גאורגיה! קבנו טיול סוף סוף אחרי הרבה זמן שרצינו לטייל, טיסה ראשונה שיאצה לגאורגיה אחרי הקורונה, טילנו שלושה ימים, מדריך דובר עברית, רכב מפואר, הדרכה מקצועית, אנחנו רוצים להגיד תודה למדריך בשם בן! תודה מכל הלב!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4133682
מטייל_4133682
2

”הזהרו!“

קרא עוד

קראתי על החוויות הטובות של אנשים עם המדריך הזה.רוצה לספר לכם על זווית אחרת.הזמנו טיול עם המדריך שילמנו מקדמה.משנסגרו שערי השמים בגלל הקורונה, המדריך נעלם וסירב להחזיר את כספינו.זאת לא התנהגות סבירה של אדם הגון.הזהרו!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מנסה ספישווילי
מנסה ספישווילי

”מדריך בבטומי וטביליסי“

קרא עוד

היי לכולם, רוצה לשתף אותכם בחוויה כיפית שעברנו בזכות גו טו גאורגיה ומדריך בן:)

אני ובעלי טסו לטיול שורשים אם ילדים לגאורגיה והיה לנו חשוב לעביר וללמד את הילדים מה זה גאורגיה אמיתית, תרבות, היסטוריה וטבע מקרוב. מדריך בן הפתיע לטובה ולא רק ילדים למדו ונהנו אלה גם אנחנו. בן מדריך מקצועי, סבלני אם הרבה ידע בהיסטוריה וחוש הומור.

ממליצים בחום) ) )

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Ron1991
Ron1991

”מדריך דובר עברית בגאורגיה“

קרא עוד

שלום.

אני וחברה שלי טסנו לגאורגיה לטיול קצר אבל ממש כיףף!

קבענו אם מדריך בשם בן, מדריך דובר עברית בטביליסי, בחור אינטילגנטי אם ידע רחב בהיסטוריה וגאוגרפיה של גאורגיה ובכלל בחור תותח! טילנו בגאורגיה בסוף חודש נובמבר שנה שעברה ועד עכשיו לא יצא לנו לפרגן לבן, ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של miki-rose
miki-rose
1

”מדריך דובר עברית בטביליסי“

קרא עוד

שלום, שמי מיקי רוזנטל מירושלים, אני ואישתי טסנו לגאורגיה לפונדקאות באמצע אפריל, בגלל מצב בעולם אמרו לנו שאנחנו לא יכולים להכנס לגאורגיה, התקשרנו לבחור בשם בן מחברה גו טו גאורגיה בגלל המלצות מחברים, בן דאג לנו מאוד, כמו לבן משפחה ועשה הכל כדי שאנינו נוכל להכנס לגאורגיה, ליווה אותנו שבוע שלם לבית חולים, לחנויות אוכל, דאג לכל הצרכים שלנו ובסוף אחרי כח הבדיקות (8 ימים) ליווה אותנו עד לשדה תעופה, אנחנו רוצים להמליץ אל בן, בחור אינטילגני אם הרבה כריזמה ואהבה למדינה שלו, אם ידע רחוב בכל נושא, היסטוריה, גאוגרפיה, פוליטיקה וכל נושא אחר, נהג זהיר מאוד אם רכב חדש ומפנק!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Avi-isakov
Avi-isakov

”מדריך טיולים בטביליסי - גאורגיה !“

קרא עוד

אני ושלושה חברים שלי טסנו לחגוג שחרור של חבר מצה״ל, הזמנו כרטיסים חודשיים מראש לטביליסי וסגרנו הדרכה ורכב כולל מסלול בהתאמה אישית עבור הקבוצה שלנו עם בן, מדריך טיולים בגאורגיה. כמה ימים לפי הטיסה שלנו התחיל הוירוס קורונה לצערנו אבל לא ביטלנו את הטיול אחרי הרבה מחשבה, נכון לעכשיו אני רוצה להגיד ״טוב שכך״. נהנינו מאוד, נופים, טבע, אוכל גאורגי מצויין, טיולנו בהרי קווקאז הגבוה, במערב גאורגיה, והתרשמנו לטובה מגאורגים (אנשים מקסימים) הגנו עד לכפר הגדול במחוז סאמגרלו, קניון מארטווילי והר הקדושה, עשינו שייט מזכר אנגורי וכל זה בזכות בן אדם - מדריך - צלם מקצועי בחור בשם בן.

בן מדריך צעיר, אנרגטי, דובר עברית ברמה גבוה, בן פגש אותנו אם רכב מסוג ראנג׳ רובר חדשה, בנה לנו מסלול מושלם ולקח אותנו למקומות מהמדים. אנחנו רוצים לפרגן ולהמליץ אל מדריך תותח, אדם אחרי ואמין ביותר, הרגשנו כילאו מטיילים אם עוד חבר ולא מדריך.

מצרפים פה תמונות כדי שתוכלו להתרשם!

#גאורגיה_רק_אם_בן!

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על גו טו גאורגיה

אין עדיין פוסטים על גו טו גאורגיה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לטביליסי

אטרקציות בטביליסי

מלונות ומקומות לינה בטביליסי

מדריכים ונותני שירות בטביליסי

נהגים בטביליסי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי