תרי טרי ריזורט
Three tree resort

4
(1)
הוסף לטיול שלי
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
תרי טרי ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
438/76 M. 1 T. Maret, Maret
+66 81 762 2828
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני תרי טרי ריזורט

ליד חוף הים ספורט כפרי

שירותים ומתקנים בתרי טרי ריזורט

שירות חדרים מסעדה בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש מיזוג אוויר מיני בר מקרר מייבש שיער
טלוויזיה חוף פרטי שירותי כביסה חנויות גינה שייט בסירה צלילה פעילויות ימיות דיג שייט בקאנו שייט בקייאק מכונת צילום שירות הזמנת כרטיסים מסאז' WiFi בריכת ילדים בריכה חיצונית ארוחות צהריים ארוזות אחסון מזוודות חנות מזכרות/מתנות כביסה בשירות עצמי Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על תרי טרי ריזורט

4
מדרג אחד
0
1
0
0
0

1 המלצות על תרי טרי ריזורט

תמונת הפרופיל של 639210
639210

”מלון מומלץ“

קרא עוד

חזרתי מקו סומוי והתארחתי במלון טרי טרי. למלון יש בריכה וחוף פרטי, החדרים גדולים עם מרפסת ונמצאים ממש צמוד לים. בעלת המקום דוברת אנגלית ועוזרת בכל נושא - מאוד מומלץ.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על תרי טרי ריזורט

אין עדיין פוסטים על תרי טרי ריזורט.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לקו סמוי

אטרקציות בקו סמוי

מלונות ומקומות לינה בקו סמוי

מדריכים ונותני שירות בקו סמוי

נהגים בקו סמוי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע