מלון לאפיטה
Lapita, Dubai Parks and Resorts, Autograph Collection

הוסף לטיול שלי
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
מלון לאפיטה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
Sheikh Zayed Road Opposite Pal, Dubai
+971 4 810 9999
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מלון “לאפיטה” (Lapita), המנוהל על ידי רשת “מאריוט” העולמית נמצא בעיר הפארקים Dubai Parks and Resorts. לאפיטה הוא “ריזורט פולינזי”, מה שאומר שהאדריכלות, העיצוב, שמות המבנים, הבריכות - כולם מעניקים אווירה של ריזורט אקזוטי. בונוס לכל האורחים במלון: כניסה חופשית לפארקי השעשועים – לגולנד, מושן גייט ובוליווד!

מאפייני מלון לאפיטה

ספורט ספא

שירותים ומתקנים במלון לאפיטה

מרכז עסקים שירות חדרים חניה בריכת שחייה קונסיירז' שירותי חניה עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות
סאונה מיני בר מקרר חדרי דיונים מיקרוגל מייבש שיער פעילויות ימיות רחבת באולינג מסלולי הליכה מכונת צילום מסאז' בריכה חיצונית מועדון ילדים אחסון מזוודות

המלצות על מלון לאפיטה

אין עדיין טיפים על מלון לאפיטה.

יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל

הוסיפו טיפ

כתבות על מלון לאפיטה

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון לאפיטה

אין עדיין פוסטים על מלון לאפיטה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לדובאי

אטרקציות בדובאי

מלונות ומקומות לינה בדובאי

מדריכים ונותני שירות בדובאי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

חופשה ביוון: היעדים הכי שווים לקיץ

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי