מלון אטלנטיס
Atlantis, The Palm

5
(2)
מלון 5 כוכבים
נפלא, 8.9 (מתוך HotelsCombined)
הוסף לטיול שלי
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס - למטייל (91) מתוף הטיפ של חלי3322001
מלון אטלנטיס מתוך הטיפ של חלי3322001 - למטייל (92) מתוך הטיפ של חלי3322001
מלון אטלנטיס מתוך הטיפ של חלי3322001 - למטייל (93) מתוך הטיפ של חלי3322001
מלון אטלנטיס מתוך הטיפ של חלי3322001 - למטייל (94) מתוך הטיפ של חלי3322001
1 Crescent Road, Dubai
+971 4 426 2000
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני מלון אטלנטיס

ליד חוף הים אתרים תירותיים גורמה יוקרה משפחות רומנטי עסקים ספורט ספא בוטיק

שירותים ומתקנים במלון אטלנטיס

מרכז עסקים שירות חדרים חדר כושר מסעדה חניה בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' שירותי חניה עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי מעלית
עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר מגרשי טניס שרותי אירועים חדרים לועידות וסמינרים המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות כספת סאונה כספומט מיני בר טלוויזיה בכבלים / לוויין נושאי מזוודות שירות השכמה חדרי דיונים טלוויזיה חוף פרטי שירותי כביסה חנויות גינה צלילה גלישת רוח פעילויות ימיות מגרש משחקים מכונת צילום שולחן כתיבה שירות הזמנת כרטיסים אולם נשפים טרקלין ג'קוזי מסאז' ספא ומכון בריאות טיפולי פנים WiFi מקלחת בריכת ילדים מועדון ילדים משחקי וידאו פעילויות/השגחה על ילדים בית קפה אזור/שולחנות פיקניק קומת מנהלים אחסון מזוודות חנויות במלון חנות מזכרות/מתנות צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז צחצוח נעליים כביסה בשירות עצמי חניה חינם Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על מלון אטלנטיס

5
2 מדרגים
2
0
0
0
0
נפלא, 8.9 (15,749 מדרגים בהוטלס קומביינד)
נקיון
 
 
9.0
ארוחות
 
 
8.7
מתקנים
 
 
8.9
מיקום
 
 
9.0
חדרים
 
 
9.1
שירות
 
 
9.0

2 המלצות על מלון אטלנטיס

תמונת הפרופיל של חלי3322001
חלי3322001

”מלון אטלנטיס“

קרא עוד

היינו 7 ימים במלון אטלנטיס ממליצה מאוד במיוחד למשפחות, במלון אקווריום ענק, אפשר לצלול שם בתשלום כמובן כמה בריכות גדולות ופארק מים עם מתקנים לפעוטות ומגלשות לגדולים הכל נקי מסודר מחוטא ומרווח במלון יש גם באולינג, ארוחת בוקר מגוונת מאוד וחדרים גדולים עם ערכת קפה, בכל חדר היתה ערכה עם מסיכות ואלכוג''ל וכן בכל פינה במלון. בדיקות קורונה ניתן לעשות במלון ולקבל תשובות תוך 24 שעות. הדבר היחיד שהמלון לא בתוך העיר ולכן צריך מוניות ויש רכבת עילית שמגיעה לקניון נחיל.

הטיפ עזר לך?

כתבות על מלון אטלנטיס

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון אטלנטיס

אין עדיין פוסטים על מלון אטלנטיס.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לדובאי

אטרקציות בדובאי

מלונות ומקומות לינה בדובאי

מדריכים ונותני שירות בדובאי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי