מלון אטלנטיס
Atlantis, The Palm

מלון 5 כוכבים
נפלא, 8.8 (מתוך HotelsCombined)
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אטלנטיס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
1 Crescent Road, Dubai
+971 4 426 2000
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני מלון אטלנטיס

ליד חוף הים אתרים תירותיים גורמה יוקרה משפחות רומנטי עסקים ספורט ספא בוטיק

שירותים ומתקנים במלון אטלנטיס

מרכז עסקים שירות חדרים חדר כושר מסעדה חניה בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' שירותי חניה עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי מעלית
עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר מגרשי טניס שרותי אירועים חדרים לועידות וסמינרים המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות כספת סאונה כספומט מיני בר טלוויזיה בכבלים / לוויין נושאי מזוודות שירות השכמה חדרי דיונים טלוויזיה חוף פרטי שירותי כביסה חנויות גינה צלילה גלישת רוח פעילויות ימיות מגרש משחקים מכונת צילום שולחן כתיבה שירות הזמנת כרטיסים אולם נשפים טרקלין ג'קוזי מסאז' ספא ומכון בריאות טיפולי פנים WiFi מקלחת בריכת ילדים מועדון ילדים משחקי וידאו פעילויות/השגחה על ילדים בית קפה אזור/שולחנות פיקניק קומת מנהלים אחסון מזוודות חנויות במלון חנות מזכרות/מתנות צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז צחצוח נעליים כביסה בשירות עצמי חניה חינם Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על מלון אטלנטיס

נפלא, 8.8 (16,193 מדרגים בהוטלס קומביינד)
נקיון
 
 
9.0
ארוחות
 
 
8.7
מתקנים
 
 
8.9
מיקום
 
 
9.0
חדרים
 
 
9.1
שירות
 
 
9.0

המלצות על מלון אטלנטיס

אין עדיין טיפים על מלון אטלנטיס.

כתבות על מלון אטלנטיס

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון אטלנטיס

אין עדיין פוסטים על מלון אטלנטיס.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לדובאי

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם