המדריך מיכאל שטיינגאוז
Michael Shteingauz

5
(308)
המדריך מיכאל שטיינגאוז - למטייל (1) מתוך הטיפ של סמדר_3646808
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ronybll - למטייל (2) מתוך הטיפ של ronybll
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ronybll - למטייל (3) מתוך הטיפ של ronybll
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ronybll - למטייל (4) מתוך הטיפ של ronybll
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ronybll - למטייל (5) מתוך הטיפ של ronybll
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ronybll - למטייל (6) מתוך הטיפ של ronybll
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ronybll - למטייל (7) מתוך הטיפ של ronybll
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של שנון - למטייל (8) מתוך הטיפ של שנון
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של מיטל_3808041 - למטייל (9) מתוך הטיפ של מיטל_3808041
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של מיטל_3808041 - למטייל (10) מתוך הטיפ של מיטל_3808041
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של aharon40 - למטייל (11) מתוך הטיפ של aharon40
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ORENDENT - למטייל (12) מתוך הטיפ של ORENDENT
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של ORENDENT - למטייל (13) מתוך הטיפ של ORENDENT
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של LizaR - למטייל (14) מתוך הטיפ של LizaR
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של galmichal6@gmail.com - למטייל (15) מתוך הטיפ של galmichal6@gmail.com
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של YUVALAPID - למטייל (16) מתוך הטיפ של YUVALAPID
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של אסי_3724100 - למטייל (17) מתוך הטיפ של אסי_3724100
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Cheli_3936543 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Cheli_3936543
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Cheli_3936543 - למטייל (19) מתוך הטיפ של Cheli_3936543
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Cheli_3936543 - למטייל (20) מתוך הטיפ של Cheli_3936543
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Cheli_3936543 - למטייל (21) מתוך הטיפ של Cheli_3936543
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של orli_p1 - למטייל (22) מתוך הטיפ של orli_p1
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של rita and yacov - למטייל (23) מתוך הטיפ של rita and yacov
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Tal_3960306 - למטייל (24) מתוך הטיפ של Tal_3960306
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Tal_3960306 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Tal_3960306
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של pshimonp - למטייל (26) מתוך הטיפ של pshimonp
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של pshimonp - למטייל (27) מתוך הטיפ של pshimonp
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של pshimonp - למטייל (28) מתוך הטיפ של pshimonp
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של pshimonp - למטייל (29) מתוך הטיפ של pshimonp
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של pshimonp - למטייל (30) מתוך הטיפ של pshimonp
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של yairruthi - למטייל (31) מתוך הטיפ של yairruthi
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Ela Liani_4015586 - למטייל (32) מתוך הטיפ של Ela Liani_4015586
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של niritlaor - למטייל (33) מתוך הטיפ של niritlaor
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של hhhhhhh - למטייל (34) מתוך הטיפ של hhhhhhh
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של סבתא מימי - למטייל (35) מתוך הטיפ של סבתא מימי
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של סבתא מימי - למטייל (36) מתוך הטיפ של סבתא מימי
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של סבתא מימי - למטייל (37) מתוך הטיפ של סבתא מימי
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של סבתא מימי - למטייל (38) מתוך הטיפ של סבתא מימי
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של סבתא מימי - למטייל (39) מתוך הטיפ של סבתא מימי
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של סבתא מימי - למטייל (40) מתוך הטיפ של סבתא מימי
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Chaim_3920283 - למטייל (41) מתוך הטיפ של Chaim_3920283
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Debbi2 - למטייל (42) מתוך הטיפ של Debbi2
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של shirk90210 - למטייל (43) מתוך הטיפ של shirk90210
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של shirk90210 - למטייל (44) מתוך הטיפ של shirk90210
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של מטייל_4073175 - למטייל (45) מתוך הטיפ של מטייל_4073175
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של מטייל_4073175 - למטייל (46) מתוך הטיפ של מטייל_4073175
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Ilan_3353740 - למטייל (47) מתוך הטיפ של Ilan_3353740
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Amig36 - למטייל (48) מתוך הטיפ של Amig36
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של פוצח - למטייל (49) מתוך הטיפ של פוצח
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של פוצח - למטייל (50) מתוך הטיפ של פוצח
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של פוצח - למטייל (51) מתוך הטיפ של פוצח
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של פוצח - למטייל (52) מתוך הטיפ של פוצח
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של פוצח - למטייל (53) מתוך הטיפ של פוצח
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של פוצח - למטייל (54) מתוך הטיפ של פוצח
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של zeev_galit - למטייל (55) מתוך הטיפ של zeev_galit
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של zeev_galit - למטייל (56) מתוך הטיפ של zeev_galit
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של zeev_galit - למטייל (57) מתוך הטיפ של zeev_galit
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של zeev_galit - למטייל (58) מתוך הטיפ של zeev_galit
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של zeev_galit - למטייל (59) מתוך הטיפ של zeev_galit
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של zeev_galit - למטייל (60) מתוך הטיפ של zeev_galit
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של יואב_3548187 - למטייל (61) מתוך הטיפ של יואב_3548187
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Lior_3270007 - למטייל (62) מתוך הטיפ של Lior_3270007
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Lior_3270007 - למטייל (63) מתוך הטיפ של Lior_3270007
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Lior_3270007 - למטייל (64) מתוך הטיפ של Lior_3270007
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Lior_3270007 - למטייל (65) מתוך הטיפ של Lior_3270007
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Lior_3270007 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Lior_3270007
המדריך מיכאל שטיינגאוז מתוך הטיפ של Lior_3270007 - למטייל (67) מתוך הטיפ של Lior_3270007
Moscow, Russia, 121099
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על המדריך מיכאל שטיינגאוז

5
308 מדרגים
299
6
0
1
0

308 המלצות על המדריך מיכאל שטיינגאוז

תמונת הפרופיל של Michael_3589503
Michael_3589503

”המדריך הכי טוב במוסקבה!“

קרא עוד

בקצרה, מדריך מעולה! תתאמו איתו בהקדם! אחרת תפספסו.

עוד מהארץ מתאים את התוכנית בדיוק לצרכים שלך, נותן טיפים על מקומות גם לימים שמטיילים בלעדיו, במהלך הסיורים איתו (סיור לילה רכוב וסיור יומי רגלי) , מסביר בפירוט ובעניין ובצורה בעלת ידע נרחב עם עברית מצוינת. טיילנו זוג עם ילד בן 3, ופשוט היה מצוין! רגוע, מרתק, מרחיב אופקים ומסביר גם על הדברים מעבר.

מומלץ מומלץ מומלץ!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Lina_F
Lina_F

”מומלץ בחום“

קרא עוד

מיכאל מדריך בעל ידע רב, סבלני, ומספר בצורה מרתקת.

נהנו מאוד וראינו בזכותו המון מקומות. ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של olegas
olegas

”פשוט תענוג“

קרא עוד

מאוד נהנינו מסיור יומי של 6 שעות עם מיכאל ב-29/12/19. מספר מאוד מעניין, מראה מרכז מוסקבה עם כל המקומות השווים ברוגע, בלי לחץ מצד שני לא נותן לקבוצה להתברבר. הרגשנו שממש אפשר לסמוך עליו. הזמנו דרכו גם העברות משדה תעופה למלון וחזרה. הכל מדוקדק. התכתבתי אתו ב-Whatsapp - מאוד רספונסיבי. חוויה!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Samah_3375142
Samah_3375142

”המדריך מיכאל , מוסקבה“

קרא עוד

מיכאל מדריך בעל ידע רב, עשינו איתו סיור של 4 שעות שהעשיר את הטיול שלנו, הגענו איתו למקומות שאליהם לא היינו מגיעים לבד, הסבר מפורט, המלצות על מסעדות מקומיות מצויינות ומענה על כל שאלה ברצינות, מומלץ ביותר.

הטיפ עזר לך?

”סיורים - מיכאל שטיינגאוז“

קרא עוד

הייתי בשני סיורים עם המדריך מיכאל שטיינגאוז - סיור יום במרכז מוסקבה ובתחנות מטרו נבחרות, ובסיור לילה ברחבי מוסקבה. מיכאל הוא בעל ידע רחב מאוד, קשוב לצרכים של כל אחד מהקבוצה, מסביר בצורה רהוטה ורצינית על כל אתר ואתר ובכללי - מדריך מומלץ ביותר, לכל מי שרוצה להכיר את מוסקבה בצורה קצת שונה!

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על המדריך מיכאל שטיינגאוז

אין עדיין פוסטים על המדריך מיכאל שטיינגאוז.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות