מלון פלדיום (רודוס פלדיום)
Hotel Rodos Palladium Rhodes Greece

4.3
(6)
מלון 5 כוכבים
מעולה, 9.0 (מתוך HotelsCombined)
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון פלדיום (רודוס פלדיום) צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
Kallithea, Rhodes
+30 2241 057300
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מלון 5 כוכבים עם חוף פרטי חולי צמוד, שנמצא בחוף המזרחי של רודוס, באיזור קליתאה (Kallithea). המלון קרוב לפארק המים ואי הפרפרים, במרחק 12 ק"מ מהעיר העתיקה. המלון נקי ומשופץ, הצוות אדיב ומנומס והאוכל מגוון וטעים. המלון אינו מתאים למשפחות, רוב האורחים מבוגרים יחסית והמלון שקט ואלגנטי. החדרים במלון פונים כולם לים, מרווחים ונקיים. מדי ערב יש פסנתרן בלובי והופעה.  

מאפייני מלון פלדיום (רודוס פלדיום)

ליד חוף הים אתרים תירותיים יוקרה משפחות רומנטי עסקים ספורט ספא

שירותים ומתקנים במלון פלדיום (רודוס פלדיום)

מרכז עסקים שירות חדרים חדר כושר מסעדה חניה בריכת שחייה קונסיירז' עמדה להזמנת טיולים מודרכים בר / לאונג' מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש
שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר מגרשי טניס המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות כספת כספומט מקרר טלוויזיה בכבלים / לוויין שירות השכמה חדרי דיונים מייבש שיער טלוויזיה חוף פרטי שירותי כביסה השכרת אופניים חנויות גינה ביליארד הטלת חצים מיני-גולף מגרש משחקים מכונת צילום שולחן כתיבה טרקלין ספא ומכון בריאות WiFi חדר אמבטיה פרטי חדר אמבטיה פרטי בריכת ילדים בריכה מקורה בריכה חיצונית מועדון ילדים משחקי וידאו בר לצד הבריכה אחסון מזוודות אזורים יעודיים לעישון חנות מזכרות/מתנות חניה חינם Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על מלון פלדיום (רודוס פלדיום)

4.3
6 מדרגים
4
1
0
1
0
מעולה, 9.0 (2,685 מדרגים בהוטלס קומביינד)
נקיון
 
 
9.0
ארוחות
 
 
9.0
מתקנים
 
 
9.0
מיקום
 
 
8.9
חדרים
 
 
9.1
שירות
 
 
9.0

6 המלצות על מלון פלדיום (רודוס פלדיום)

תמונת הפרופיל של Jiryes.el
Jiryes.el

”מלון מהמם ברודוס“

קרא עוד

רק חזרנו ממלון פלאדיום, אני ואשתי והילד, לאחר שהייה של שבוע ברודוס.

מדובר במלון מהמם המשקיף הן לבריכה והן לים. גישה נוחה לים ורצועת החוף המדהימה עם שלל האטרקציות ואפשרויות לשייט מאורגן. המלון גם מציע אטרקציות והפעלות, הן ביום והן בלילה.

האוכל (גם בבוקר וגם בערב) מצוין ונראה כמו נשף. מלווה בניגון מוזיקאלי מגוון. במהלך הצהריים יש אפשרות לנשנש במעדות של המלון.

מבחינת מיקום, המלון נמצא ב-Faliraki, קרוב למרכז של פליראקי, שם יש חנויות ומסעדות. שכרנו גם רכב לארבעה ימים דרך המלון בעלות מאוד סבירה וטיילנו בנוח. גם האפשרות של אטובוסים זמינה ליד המלון.

פשוט מלון מושלם ומומלץ מכל הבחינות.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ifatgel
ifatgel

”מלון פלדיום Palladium Hotel“

קרא עוד

בספטמבר הייתי בחופשה משפחתית במלון פלדיום ברודוס. המלון חמישה כוכבים עם בריכה חיצונית גדולה ובריכה פנימית קטנה יותר. בספא המציע עיסויים במחיר גבוה כמו במלונות בארץ, עם מגרשי טניס, כדורסל ומיני גולף, ללא תשלום נוסף. בעל חוף פרטי מרשים עם מים נקיים וצלולים. חצי פנסיון עם שפע של אוכל. בבוקר השתייה חופשית ובארוחת הערב בקבוק מים של ליטר עולה שלושה יורו. השירות היה נהדר.

שימו לב, שאת המגבת אפשר להחליף רק פעם אחת ביום, אבל לעומת מלונות אחרים ביוון, היא לא עולה כסף. החדר היה נהדר, צופה לבריכה ולים. כולל מקרר קטן ובקבוק מים אחד במתנה. יש מיני מרקט במלון, בו ניתן לקנות מגוון מאכלים ומזכרות. לא זול, אבל הכי נגיש. סמוך למלון יש את פארק המים הכי גדול. לא יצא לנו להגיע לשם, אבל הבנתי מחברים שהוא נהדר. אנחנו מאוד נהננו. פעם ראשונה ברודוס. מזג האוויר היה קריר בערב ונעים מאוד ביום. כל ערב היתה הופעה בלובי של המלון. ברוב הזמן לא הרגשנו צורך לצאת מהמלון.

טסנו עם ארקיע, כולל העברות. הנסיעה באוטובוס המאסף קצת מעיקה אבל מאוד נוחה. המלון מרוחק כ-25 דקות משדה התעופה וכ-20 דקות ממרכז העיר רודוס, אליה ניתן להגיע בקלות באוטובוס ציבורי במחיר 2.20 יורו. התחנה ממש מול הכניסה של המלון.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של gevereut
gevereut

”מלון פלדיום רודוס לזוגות“

קרא עוד

טיפ זה נכון לחודש ספטמבר 2013 (חול המועד סוכות). מלון פלדיום הוא אחד המלונות (אם לא "ה") ברודוס. מומלץ מאוד לזוגות צעירים או מבוגרים עם או בלי ילדים. הוא אמנם מעט יקר יותר ממלונות אחרים (דוגמת "הכל כלול" או דילים זולים למלונות צולעים אחרים באי), אבל שווה כל אגורה.

השירות מעולה, האוכל מעולה רב ומגוון, המלון יפהפיה והכי חשוב - חוף הים והבריכה הם הכי טובים (לטעמנו) ברודוס. אין הרבה ישראלים (היות והוא לא הכל כלול ויקר יותר מאחרים), מלון עם הרבה אירופאים, שקט ויוקרתי.

המיקום (חוף מזרחי) מעולה, כ-15 דקות נסיעה ממרכז רודוס ומהעיר העתיקה, אמנם יש צורך לנסוע לעיר כדי לבלות, אך שווה כי המלונות בחוף המזרחי טובים (משמעותית) מהמלונות במרכז או בחוף המערבי. מומלץ בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של כוכבית
כוכבית

”מלון Palladium Leisure“

קרא עוד

ברצוני להביע את אכזבתינו ממלון פלדיום, הנמצא ברודוס. אנו זוג והתארחנו בחודש ספטמבר ברודוס. החדר הסטנדרטי לזוג קטן מהמצופה ונאמר לנו שכל החדרים הסטנדרטים לזוג קטנים. בנוסף, יש חדרים שנמצאים מחוץ למלון וזה היה החדר שלנו. על מנת לגיע אליו, נאלצנו לצאת מהמלון ואז להגיע למרתף.

ביום הראשון, כשהגענו למלון, היה קשה למצוא את החדר, מאחר שהוא היה מחוץ למלון ובקומה תחתונה. נאלצנו לרדת כמה מדרגות למטה. התחושה כאילו היינו במרתף, תוסיפו את גודל החדר, והסך הכל הרגשה של חדר באכסניה במרתף או בונקר. לנוחיותכם מספרו 3004.

חדרים שמספרם 2000-3004 ואולי עוד מספרים, נמצאים במקום הכי לא טוב. בנוסף, החדר שלנו לא היה שקט, מאחר שנמצא ליד חדר מכונות של המלון, ובלילה שמענו רעשים של מכונות. כמו כן, האוכל לא מציאה ולא כל כך טעים, בעיקר המנות שהם מגישים לפי תפריט, מנות אלה זוועתיות מבחינת איכות וטעם.

הצוות של המלון די נחמד וחביב .

לסיכום: בשנה שעברה היינו בקוס, במלון קפריטוס פנורמה והוא הרבה יותר שווה ומפואר ממלון זה, למרות שמבחינת מחיר לא שילמנו יותר. החדר בקפריטוס הרבה יותר מרווח עם מרפסת מדהימה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Segev3205488
Segev3205488

”Palladium מלון מושלם ולא יקר“

קרא עוד

Palladium הוא מלון 5 כוכבים שממוקם על חוף ים פרטי ליד חוף "פאלירקי". במלון צוות בידור, כדורסל, מגבת חוף, בר (בתשלום), חדר כנסים/ישיבות, בריכת שחיה לילדים, מעלית, מועדון בריאות (בתשלום), חנות מתנות (בתשלום), מספרה (בתשלום), חדר אינטרנט (בתשלום), מכבסה (בתשלום), סופר (בתשלום), מיני גולף (בתשלום), מסעדה (בתשלום), סאונה (בתשלום), סנייק בר, ספא (בתשלום), בריכת שחיה מקורה, בריכת שחיה חיצונית, מיטת שיזוף חוף, מיטת שיזוף בריכה, טניס, שמשיית חוף, שמשיות בריכה וספורט ימי.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של meitalw
meitalw

”מלון רודוס פלדיום“

קרא עוד

בחרנו במלון פלדיום שממוקם בחלק המזרחי והשקט יותר של רודוס. אל תתפתו לבחור בדילים הזולים של גרנד הוטל/רודוס פלאס, אנחנו הוספנו עוד כסף ובחרנו אחלה מלון!

אני ממליצה מאוד על מלון פלדיום. אומנם המלון לא נמצא בעיר ויש לקחת אוטובוס של 15 דקות נסיעה, אך זה מרחק קצר במונחים של חו"ל. האוכל במלון היה מדהים. מבחר עשיר של בשרים, כבש, עוף, פרגיות ועוד מלא מלא שאני כבר לא זוכרת. בנוסף, יש מלצר שלוקח הזמנה למנה העיקרית. קינוחים יש מכל הסוגים וטעימים בטירוף. בארוחת הבוקר יש שתיה חופשית, בארוחת הערב יש לשלם על שתיה, כמו בכל מלון ברודוס. גברים לשים לב, לא להיכנס לחדר האוכל עם מכנס קצר וכפכפים, הם לא אוהבים את זה.

החדר שקיבלנו היה עם נוף לבריכה ולים. חדר נקי. מגבות למקלחת ולפנים מחליפים כל יום. מנקים את החדר כל יום (זה לא משהו טריויאלי במלונות ברודוס מסתבר). בחדר יש מיני בר.

צוות המלון היה אדיב ושירותי מאוד. ענה לנו על כל השאלות, נתן לנו דפי מידע על אוטובוסים, מוניות. זכרו אותנו כל בוקר וערב באוכל וזה היה מאוד נחמד.

אינטרנט אלחוטי במלון הוא בתשלום גם בלובי. מתחיל מתעריף של שני יורו לשעה, אבל יורד ככל שרוצים יותר שעות. מומלץ לשלם על 3-4 שעות מראש ולהשתמש בהן לכל אורך השהייה במלון (יש לנתק את ה- WIFI כשרוצים להפסיק). אפשרי לממש את השעות לאורך כמה ימים ולא בפעם אחת.

יש בריכה ענקית עם מים מתוקים וחוף ים צמוד, כמו שרואים באתר. יש גם צוות בידור. בקיצור, אחלה מלון, אני מאוד ממליצה. אין כמו לחזור אחרי יום טיול למלון נקי ומטופח לארוחת ערב טובה! לא להתפתות לדיל זול. את החופשה הזמנו דרך איסתא קרית אונו, אורנה (03-7775505).

הטיפ עזר לך?

כתבות על מלון פלדיום (רודוס פלדיום)

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון פלדיום (רודוס פלדיום)

אין עדיין פוסטים על מלון פלדיום (רודוס פלדיום).

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות