אליווי סקיאטוס
Elivi Skiathos

5
(1)
מלון 5 כוכבים
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (91) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (92) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (93) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (94) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (95) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (96) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (97) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (98) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (99) צילום: הוטלס קומביינד
אליווי סקיאטוס צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (100) צילום: הוטלס קומביינד
Koukounaries Beach Banana Beach, Skiathos
+30 2427 440900
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני אליווי סקיאטוס

ליד חוף הים יוקרה

שירותים ומתקנים באליווי סקיאטוס

שירות חדרים אינטרנט מהיר חדר כושר בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' ספא /מכון יופי מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות סאונה
מיני בר חדרי דיונים מייבש שיער שירותי כביסה גינה צלילה פעילויות ימיות דיג מגרש משחקים מסלולי הליכה מכונת צילום ג'קוזי מסאז' ספא ומכון בריאות בריכה מקורה בריכה חיצונית מועדון ילדים אחסון מזוודות צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז

מה חושבים מטיילים על אליווי סקיאטוס

5
מדרג אחד
1
0
0
0
0

1 המלצות על אליווי סקיאטוס

תמונת הפרופיל של דבורה_3488673
דבורה_3488673

”שווה כל אגורה, חופשה מושלמת באי יווני, עדיין ללא הכל כלול“

קרא עוד

אתר נופש, שמכיל 3 אפשרויות לינה/נופש (חדר במלון רגיל, חדר במלון עם בריכה פרטית, אתר של וילות פרטיות, אתר עם חדרים פרטיים עם בריכה ועוד. 3 מסעדות ו3 חופי ים פרטיים החופשה האולטימטיבית באיי יוון.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על אליווי סקיאטוס

אין עדיין פוסטים על אליווי סקיאטוס.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות