המדריך אלכס סבאנידזה
Aleksander Svanidze

5
(133)
הוסף לטיול שלי
המדריך אלכס סבאנידזה - למטייל (1) מתוך הטיפ של אורה_3500152
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של etinamir - למטייל (2) מתוך הטיפ של etinamir
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (3) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (4) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (5) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (6) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (7) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (8) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (9) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (10) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (11) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198524 - למטייל (12) מתוך הטיפ של מטייל_4198524
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198524 - למטייל (13) מתוך הטיפ של מטייל_4198524
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (19) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עליזה מימון - למטייל (20) מתוך הטיפ של עליזה מימון
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Violet - למטייל (21) מתוך הטיפ של Violet
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (22) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (23) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (24) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (25) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (26) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (27) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (28) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (29) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (30) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (31) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (32) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (33) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Sveta_3384041 - למטייל (34) מתוך הטיפ של Sveta_3384041
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (35) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (36) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (37) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (38) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של 1234be - למטייל (39) מתוך הטיפ של 1234be
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של 1234be - למטייל (40) מתוך הטיפ של 1234be
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (41) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (42) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (43) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (44) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (45) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (46) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (47) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (48) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (49) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (50) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של avn - למטייל (51) מתוך הטיפ של avn
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של avn - למטייל (52) מתוך הטיפ של avn
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (53) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (54) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (55) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (56) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (57) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (58) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (59) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (60) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (61) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (62) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (63) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (64) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (65) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (66) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (67) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (68) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (69) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ישראל_3881401 - למטייל (70) מתוך הטיפ של ישראל_3881401
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (71) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (72) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (73) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (74) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (75) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (76) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (77) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (78) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (79) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (80) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (81) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (82) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Limor_3473596 - למטייל (83) מתוך הטיפ של Limor_3473596
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ענת_3739714 - למטייל (84) מתוך הטיפ של ענת_3739714
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3994346 - למטייל (85) מתוך הטיפ של מטייל_3994346
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (86) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (87) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (88) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (89) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (90) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (91) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (92) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yehudithha - למטייל (93) מתוך הטיפ של yehudithha
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yehudithha - למטייל (94) מתוך הטיפ של yehudithha
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אירית ש - למטייל (95) מתוך הטיפ של אירית ש
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (96) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (97) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (98) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (99) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (100) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (101) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (102) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (103) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (104) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (105) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (106) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (107) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (108) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (109) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (110) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (111) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (112) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (113) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (114) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (115) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של orna kadish - למטייל (116) מתוך הטיפ של orna kadish
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (117) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (118) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (119) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (120) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (121) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (122) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901 - למטייל (123) מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901 - למטייל (124) מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (125) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (126) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (127) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (128) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (129) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (130) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (131) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (132) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (133) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (134) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (135) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (136) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של חיים שרון - למטייל (137) מתוך הטיפ של חיים שרון
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (138) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (139) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (140) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (141) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (142) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (143) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (144) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (145) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (146) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (147) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (148) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (149) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (150) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (151) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (152) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (153) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656 - למטייל (154) מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656 - למטייל (155) מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656 - למטייל (156) מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (157) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (158) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (159) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (160) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (161) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (162) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (163) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (164) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (165) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (166) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (167) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (168) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (169) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (170) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (171) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (172) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (173) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (174) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Mege - למטייל (175) מתוך הטיפ של Mege
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (176) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (177) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (178) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (179) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (180) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (181) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (182) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (183) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (184) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (185) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (186) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (187) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (188) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (189) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (190) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (191) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (192) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itai_3807665 - למטייל (193) מתוך הטיפ של Itai_3807665
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (194) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (195) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (196) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (197) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (198) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (199) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (200) מתוך הטיפ של עומר פרץ
Tbilisi, Georgia
+995599858545
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על המדריך אלכס סבאנידזה

5
133 מדרגים
130
0
0
1
0

133 המלצות על המדריך אלכס סבאנידזה

תמונת הפרופיל של ברכת
ברכת
1

”טיול חורף לטיביליסי ולבקוריאני אופנועי שלג וסקי“

קרא עוד

שכרנו את שירותיו של אלכס תודות להמלצות המעולות שקראנו כאן ולא התאכזבנו לרגע. השירות של אלכס היה מעל לכל ציפיה.

יצאנו לסופשבוע משפחתי קצר, שני הורים וארבעת ילדינו בני 14 עד 20 וכולם נהנו בטירוף.

התקשורת עם אלכס בווטאפ מהארץ היתה מעולה ועשינו גם זום קצר. הוא מאוד גמיש ויעיל ומציע איסוף אפשרויות כדי להתאים לרצונות. בזכותו הגענו למקומות מרתקים, טעמנו מאכלים מסקרנים, שמענו הסברים מרתקים בכל תחום והרגשנו בילדים בטוחות במיוחד בכל הקשור לבטיחות באופנועי השלג, בסקי ובנסיעות בכבישים עם שלג.

כל המלצה שלו היתה שווה, כל סיפור על מה קורה היום בגאורגיה ומה בעבר היה מרתק והוא אוהב ישראל ויודע עלינו הרבה מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של 040169oF
040169oF
1

”מחפשת מדריך“

קרא עוד

הייתי מאוד שמחה לקבל ערוץ תקשורת איתו לקראת הגעה שלי לגרוזיה

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Irma Ben Yosef_4092901
Irma Ben Yosef_4092901

”הטיול הכי שווה לגיאורגיה שהיה לנו בזכות אלכס💕“

קרא עוד

יצאנו לגיאורגיה קבוצת חברים בליווי של המדריך אלכס. ממליצה מאוד על הטיולים איתו:) הוא ליווה אותנו לאורך כל הטיול, דאג לכל מה שהיה חסר לנו. יש לו המון ידע וסיפר לנו על כל האתרים🌺.

אלכס משרה בטחון, איש נעים מאוד שאפשר לסמוך עליו.

ממליצה בחום על הטיולים של אלכס.

אנחנו עוד נחזור בזכות אלכס🩷🧚‍♀️🌺.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Gilad_3624401
Gilad_3624401

”טיול משפחתי לגאורגיה“

קרא עוד

טיול מושלם, לא יכולנו לחלום על חוויה יותר מושלמת. אלכס מדריך מדהים מכיר כל פינת קסם, בעל ידע עצום, יכולת נהיגה מקצועית בטירוף ברכב שטח ומכיר המון אנשי קשר שמאפשרים לתכנן מסלול בהתאם למזג האויר ובהתאמה לאופי של המטיילים והרצונות: היינו בסדנת בישול, אכלנו כל מה שאפשר, פגשנו את אנשיה ונופיה המדהימים גם במקומות כל כך מרוחקים שבלי אלכס לא היינו מגיעים אליהם. וחשוב לא פחות העובדה שאלכס דאג לכל מאוטו נהיגה ולינה ועד אחרון הפרטים אפשרה לנו באמת לטייל להנות ולהרגע. בטוח נחזור עוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של נועם_4022801
נועם_4022801

”גאורגיה דרך העניים של מדריך מקומי“

קרא עוד

לגאורגיה טסנו בעקבות המלצה של חברים שהתחילה בלספר כמה היא מדינה יפה והמשיכה בלספר כמה אלכס הוא מדריך טיולים שפשוט חייבים לפגוש, הגענו לטביליסי שם פגשנו את אלכס לראשונה גילינו בחור עם לב ענק רגישות וידע אין סופי בכול מה שקשור להסטוריה לטבע ולאנשים של גאורגיה, ואולי חשוב מכול אדם שמכיר את כול הסודות של המדינה.

אם לסכם את הטיול לא הייתה המלצה שלא הייתה מוצלחת, לא היה רגע מבוזבז ולא נטוס שוב לגאורגיה אם זה לא יהיה עם אלכס

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של onbbd2
onbbd2

”חווית טבע משפחתית בגאורגיה עם מדריך 10“

קרא עוד

טיילנו עם אלכס 8 ימים ברחבי גיאורגיה וחזרנו נפעמים.
אלכס מקסים, אחראי ואכפתי, עם אנגלית מצוינת וידע בלתי נגמר, בכל תחום שרלבנטי למטיילים בארץ היפה הזו: תרבות, גיאוגרפיה, קולינריה, פוליטיקה ועוד ועוד.
כבר משיחת הטלפון שבה תיאמנו ציפיות, הרגשתי שיש פה אדם מבין עניין, הבין מה הטעם שלנו, הציע איך להתנהל ולתכנן את המסלול ותפר את הכל על בסיס מה שעניין אותנו ויצר לנו חוויה פשוט מעולה!
הוא גם מדריך נהדר וגם לאורך כל המסלול, מתמודד עם אתגרי שטח ו 4*4 בצורה יוצאת דופן. לקח אותנו למקומות שעל אף שיא העונה- היינו בין הבודדים שהגיעו אליהם, הגענו לאגמים קסומים, הרים מושלגים ונופים מטמטמים.
מאוד אהבתי גם שבהתאם למזג האוויר המליץ לשנות את סדר התוכנית, וכך בזמן שבאזור סוונטי ירדו גשמים ששיבשו למטיילים את התוכניות, אנחנו נהנו בזכות אלכס באזור אחר ואח”כ המשכנו לסוונטי.
נסענו בהרכב של זוג+ נער בן 16, וגם הנער מאוד נהנה!
 זו היתה פעם שנייה שלי בגאורגיה ולא היה מה להשוות את הרמה של אלכס אל מול ה”מדריך”/ נהג שעימו טיילתי שם בפעם הראשונה.
 ממליצה בחום על טיול עם אלכס!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Ethy Schiller_4218771
Ethy Schiller_4218771

”טיול מיוחד והמלצה חמה על אלכס“

קרא עוד

מדריך מאוד מומלץ. אנושי, חברותי, דואג להכל מהכל, בעלת תודעת שירות מאוד טובה, הפך לנו את הטיול לחוויה יוצאת דופן. מי שייקח אלכס לא יצטער. תפר לנו את הטיול בדיוק לפי הצרכים שלנו, היה קשוב לכל הבקשות. שילב בתוכנית, ביקורים בכפרים מקומיים, אוכל אותנטי וטעים. לא הפסקנו להנות מהחוויה שהוא ייצר לנו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיקי272
מיקי272

”טיול בגיאורגיה רק עם אלכס“

קרא עוד

טיילנו 2 זוגות חברים, עם אלכס 10 ימים בגיאורגיה. אלכס גילה ידע רב, מסירות, נהיגה מקצועית ואחראית, רצון להשביע את רצוננו. דאג לכל דבר ולכל צורך שעלה, ברצון ובשמחה. עשה כל שניתן כדי שנהנה ולא נפסיד שום נקודת ענין, ושום פינת נוף מיוחדת. הטיול היה עבורנו מושלם, ולא במעט תודות לאלכס, נהג, מדריך, דובר עברית ובעיקר בן אדם יוצא דופן. ממליצים בחום לכל מטייל.ת להיעזר בשרותיו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4208167
מטייל_4208167

”מדריך מדהים בגיאורגיה“

קרא עוד

הטיול לגיאורגיה היה חוויה אדירה, זכינו באלכס שארגן את הטיול בצורה מושלמת ומותאמת לקבוצה מגוונת בגילאים, אלכס הפגין בקיאות מדהימה בכל מקום ובכל אתר, עשינו טיולי כוכב כשכל יום הגענו למקום שונה ויחודי.

אלכס דאג לנו כל הזמן גם בסוף היום והכול ברגישות, אכפתיות ורצון טוב, הגיע עם עוד נהג (היינו קבוצה של 2 רכבים) שהיה מקסים לא פחות, היינו עם שלושה ילדים והם נהגו בשיא הבטיחות

ממליצה בחום על גיאורגיה ועוד יותר על אלכס, היה טיול מושלם.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על המדריך אלכס סבאנידזה

אין עדיין פוסטים על המדריך אלכס סבאנידזה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לגאורגיה (גרוזיה)

אטרקציות בגאורגיה (גרוזיה)

מלונות ומקומות לינה בגאורגיה (גרוזיה)

מדריכים ונותני שירות בגאורגיה (גרוזיה)

נהגים בגאורגיה (גרוזיה)

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

יוצאים לטיול הגדול: בר ושני עפים על העולם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי