המדריך אלכס סבאנידזה
Aleksander Svanidze

5
(99)
המדריך אלכס סבאנידזה - למטייל (1) מתוך הטיפ של אורה_3500152
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (2) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (3) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (4) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (7) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (8) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (9) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (10) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עליזה מימון - למטייל (11) מתוך הטיפ של עליזה מימון
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Violet - למטייל (12) מתוך הטיפ של Violet
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (13) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (14) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (15) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (16) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (17) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (18) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (19) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (20) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (21) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (22) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (23) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (24) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Sveta_3384041 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Sveta_3384041
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (26) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (27) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (28) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (29) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של 1234be - למטייל (30) מתוך הטיפ של 1234be
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של 1234be - למטייל (31) מתוך הטיפ של 1234be
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (32) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (33) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (34) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (35) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (36) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (37) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (38) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (39) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (40) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (41) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של avn - למטייל (42) מתוך הטיפ של avn
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של avn - למטייל (43) מתוך הטיפ של avn
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (44) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (45) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (46) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (47) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (48) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (49) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (50) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (51) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (52) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (53) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (54) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (55) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (56) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (57) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (58) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (59) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (60) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ישראל_3881401 - למטייל (61) מתוך הטיפ של ישראל_3881401
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (62) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (63) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (64) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (65) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (66) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (67) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (68) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (69) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (70) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (71) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (72) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (73) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Limor_3473596 - למטייל (74) מתוך הטיפ של Limor_3473596
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ענת_3739714 - למטייל (75) מתוך הטיפ של ענת_3739714
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3994346 - למטייל (76) מתוך הטיפ של מטייל_3994346
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (77) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (78) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (79) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (80) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (81) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (82) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (83) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yehudithha - למטייל (84) מתוך הטיפ של yehudithha
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yehudithha - למטייל (85) מתוך הטיפ של yehudithha
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אירית ש - למטייל (86) מתוך הטיפ של אירית ש
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (87) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (88) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (89) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (90) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (91) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (92) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (93) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (94) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (95) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (96) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (97) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (98) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (99) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (100) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (101) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (102) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (103) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (104) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (105) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (106) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של orna kadish - למטייל (107) מתוך הטיפ של orna kadish
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (108) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (109) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (110) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (111) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (112) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (113) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901 - למטייל (114) מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901 - למטייל (115) מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (116) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (117) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (118) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (119) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (120) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (121) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (122) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (123) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (124) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (125) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (126) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (127) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של חיים שרון - למטייל (128) מתוך הטיפ של חיים שרון
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (129) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (130) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (131) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (132) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (133) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (134) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (135) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (136) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (137) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (138) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itai_3807665 - למטייל (139) מתוך הטיפ של Itai_3807665
Tbilisi, Georgia
+995599858545
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על המדריך אלכס סבאנידזה

5
99 מדרגים
96
0
0
1
0

99 המלצות על המדריך אלכס סבאנידזה

תמונת הפרופיל של Jeff Ry_4132870
Jeff Ry_4132870

”לגלות את ג''ורג''יה כמו שהיא“

קרא עוד

בזמן משבר הקורונה הייתי אמור להגיע לג''אורג''יה עם המשפחה במסגרת העבודה (עולם התכנון האדריכלי) ולפני שעזבתי היו לי כמה ימים פנויים ולא ידעתי מה לעשות למרות שידעתי שיש אזורים תיירותיים והחלטתי לצאת לסיורים ברחבי ג''יאורג''יה ולמצוא גם בין היתר מקומות לינה. בתחילת הדרך התנסיתי עם כמה מדריכים מהאזור עד שפגשתי את אלכס. מדובר במדריך מאוד מקצועי וכשפגשתי אותו הוא כיוונן אותנו לטיול בלתי נשכח עבורנו המטיילים. בילינו במשך 10 ימים עם אלכס ואני חייב לציין שהבחור הזה הוא פשוט נס! הוא יודע הכל. כן הכל על מדינת גיאורגיה! הוא שכר עבורנו רכב שטח ששימש אותנו בלבד שהותאם לצורכנו למשך כל הטיול, ג''יפ נוח ומהימן ששימש אותנו לאורך כל הטיול. אלכס נסע לפנינו ובתוך הג''יפ שלנו הותקן מכשיר קשר ששימש אותנו לאורך הטיול שדרכו אלכס הדריך אותנו והורה לנו מה לעשות. מדובר במדריך מהימן אמין שנתן לנו להרגיש בטוח. זאת הייתה חוויה מדהימה ומיוחדת עבורנו לגלות את המדינה היפה והמיוחדת בלווית אלכס!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של breuerorna
breuerorna

”2 ימי טיול חוויתיים עם אלכס!“

קרא עוד

עשינו כזוג 2 ימי טיול עם אלכס בגיאורגיה היפהפיה. הראשון היה לעיר Gori, ובדרך טיילנו גם ב Jvari Mtskheta, Uplistsikhe. ביום השני נסענו עד הרי הקווקז המושלגים עד Gudauri דרך הכביש Georgian Military Road. אלכס הוא מדריך נפלא, עם אנגלית ברמה גבוהה ומובנת, בעל ידע רב על כל אתר ואתר שעוברים בדרך, על ההיסטוריה של כל מקום ועל התרבות, פוליטיקה, דת וכל נושא הקשור לגיאורגיה ולעם הגיאורגי. בנוסף, אלכס נעים הליכות, חברותי מאוד והטיולים איתו היו חוויה נהדרת! אנחנו מאוד ממליצים לקחת אותו כמדריך אישי. בוודאי שנעשה זאת שוב כשנחזור לגיאורגיה לטיולים נוספים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Itay1000
Itay1000

”טרק אופנועי שלג בקוקז התחתון בהדרכת אלכס“

קרא עוד

חזרנו לפני מספר ימים מטרק אופנועי שלג בקוקז התחתון בהדרכתו של אלכס. לפני הכל, כאשר אתה יוצא לטרק אתגרי בגובה של 3000 מטר, אתה רוצה מדריך שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. אלכס היה מדהים מהשניה הראשונה. המקצועיות שלו, האחריות שלו והגישה הפכו את הטיול לחויה מדהימה. אלכס דאג שתהיה לנו חוויה מיוחדת כבר מהמפגש בשדה התעופה. רוב הקבוצה (10 חברים) מטיילים ותיקים שביקרו בעשרות מדינות. אלכס הצליח לגעת בכל אחד מחברי הקבוצה ולהפוך את הטיול לאחד המוצלחים שחווינו. הקשר איתו התחיל כבר בהודעות מהארץ, ודרכו ארגנו את כל האופרציה של הטיול (מלונות, מסעדות, תחבורה וכו) . אלכס הוא המדריך הראשון שגרם לי לשבת לאחר חזרתי לארץ לכתוב המלצה. מומלץ, מומלץ, מומלץ!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של זאב_4099495
זאב_4099495

”מומלץ בחום מכל הלב“

קרא עוד

מדריך מצוין, ידען, נחמד ומסודר. הכל היה מאורגן למשעי, בזמן וברמה גבוהה.

ממליץ בחום, לא כל יום נתקלים באנשים כאלה, בהחלט נהניתי לטייל איתו.

תמורה מצוינת לכסף וחוויה בלתי נשכחת.

הוא ואחיו אירקלי ליוו אותנו בנאמנות ונתנו הרגשה שהם “על זה” לאן שלא הלכנו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4021620
מטייל_4021620

”מדריך אחד ויחיד!“

קרא עוד

אלכס מדריך בחסד עליון, רגיש אכפתי דובר אנגלית ברמה של שפת אם. מקצועי, אינטליגנט מלא בידע ונתינה. אין אנשים כאלה בשום מקום! ממליצה בחום גדול.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Irma Ben Yosef_4092901
Irma Ben Yosef_4092901

”חווית הטיול שלי לא הייתה כזו משמעותית ללא אלכס🦋“

קרא עוד

אני רוצה לשתף שחזרתי מגיאורגיה אחרי טיול מדהים עם אהובים יקרים. בטיול הזה ליווה אותנו מדריך מקצועי בשם Alex Svanidze אלכס סבנידזה. לאלכס סבינדזה Alex Svanidze הגעתי וחזרתי שוב מטיול קודם שהמליצו עליו חברים אחרים שהוא ליווה אתם ולא יכולתי שוב שלא לעלות את זה כאן ולהודות לאדם המיוחד הזה. אלכס מדריך מקצועי ביותר עם סבלנות וזמינות ונוכחות בכל מהלך הטיול. הוא לא עזב אותנו לרגע ודאג לנו לטיול מדהים בצורה מיוחדת ביותר. מהרגע שנפגשנו עם אלכס הוא שידר מקצועיות ורמה מאוד גבוהה עם ידע נרחב בכל תחום, אם בדת, היסטוריה, גיאוגרפיה, אומנות, תרבות וקולינריות ועוד הרבה. בחלק מהטיול אלכס גם לקח אותנו להרים שבקבזבקי ובגודאורי וגם שם אלכס הפגין כישורי נהיגת שטח מקצועית ביותר ודאג לבטיחות שלנו והרגשנו בטוחים מאוד. נהנינו מכל רגע במחיצתו במשך כל ימי הטיול מבוקר ועד ערב. אלכס הפך את הטיול שלנו ושלי שוב לטיול מרגש בטוח מאתגר לחוויה מושלמת ובלתי נשכחת. אנחנו עוד נחזור לגיאורגיה שוב וכמובן שניקח שוב את אלכס כמדריך! אני רוצה להמליץ מאוד מכל הלב ובאהבה והערכה גדולה. תודה לך איש יקר על כל הטיול המיוחד ושהפכת להיות לנו לחבר💖🙏

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של אורטל_3873367
אורטל_3873367

”חוויה של פעם בחיים“

קרא עוד

מדריך מצוין אמין מאוד דואג לכל הפרטים.מומלץ מאוד.חברים לכל מי שמגיע לגאורגיה חובה לקחת את אלכס לא יקר ומקבלים תמורה פלוס לטיול מושלם.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על המדריך אלכס סבאנידזה

אין עדיין פוסטים על המדריך אלכס סבאנידזה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות