המדריך אלכס סבאנידזה
Aleksander Svanidze

5
(129)
הוסף לטיול שלי
המדריך אלכס סבאנידזה - למטייל (1) מתוך הטיפ של אורה_3500152
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של etinamir - למטייל (2) מתוך הטיפ של etinamir
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (3) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (4) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של breuerorna - למטייל (5) מתוך הטיפ של breuerorna
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (6) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (7) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (8) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (9) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (10) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198725 - למטייל (11) מתוך הטיפ של מטייל_4198725
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198524 - למטייל (12) מתוך הטיפ של מטייל_4198524
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4198524 - למטייל (13) מתוך הטיפ של מטייל_4198524
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870 - למטייל (19) מתוך הטיפ של Jeff Ry_4132870
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עליזה מימון - למטייל (20) מתוך הטיפ של עליזה מימון
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Violet - למטייל (21) מתוך הטיפ של Violet
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (22) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (23) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (24) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (25) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (26) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זבובה - למטייל (27) מתוך הטיפ של זבובה
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (28) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (29) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (30) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (31) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (32) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (33) מתוך הטיפ של HEMED
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Sveta_3384041 - למטייל (34) מתוך הטיפ של Sveta_3384041
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (35) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (36) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (37) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ארני - למטייל (38) מתוך הטיפ של ארני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של 1234be - למטייל (39) מתוך הטיפ של 1234be
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של 1234be - למטייל (40) מתוך הטיפ של 1234be
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (41) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (42) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (43) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (44) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigal133 - למטייל (45) מתוך הטיפ של sigal133
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (46) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (47) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (48) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (49) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של סיון אקוניס - למטייל (50) מתוך הטיפ של סיון אקוניס
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של avn - למטייל (51) מתוך הטיפ של avn
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של avn - למטייל (52) מתוך הטיפ של avn
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (53) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (54) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (55) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (56) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (57) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Nissim.Y - למטייל (58) מתוך הטיפ של Nissim.Y
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (59) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (60) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (61) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (62) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של YabenM - למטייל (63) מתוך הטיפ של YabenM
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (64) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (65) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (66) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (67) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (68) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של צועני - למטייל (69) מתוך הטיפ של צועני
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ישראל_3881401 - למטייל (70) מתוך הטיפ של ישראל_3881401
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (71) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (72) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אסתר חכם - למטייל (73) מתוך הטיפ של אסתר חכם
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (74) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (75) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3947491 - למטייל (76) מתוך הטיפ של מטייל_3947491
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (77) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (78) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (79) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (80) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (81) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של הילה_3959098 - למטייל (82) מתוך הטיפ של הילה_3959098
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Limor_3473596 - למטייל (83) מתוך הטיפ של Limor_3473596
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ענת_3739714 - למטייל (84) מתוך הטיפ של ענת_3739714
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_3994346 - למטייל (85) מתוך הטיפ של מטייל_3994346
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (86) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (87) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (88) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Ronen m - למטייל (89) מתוך הטיפ של Ronen m
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (90) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (91) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של rrtrf - למטייל (92) מתוך הטיפ של rrtrf
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yehudithha - למטייל (93) מתוך הטיפ של yehudithha
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yehudithha - למטייל (94) מתוך הטיפ של yehudithha
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של אירית ש - למטייל (95) מתוך הטיפ של אירית ש
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (96) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (97) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (98) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (99) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של shuldos - למטייל (100) מתוך הטיפ של shuldos
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (101) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (102) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (103) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (104) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (105) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (106) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (107) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (108) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (109) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (110) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (111) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של yafim waiz - למטייל (112) מתוך הטיפ של yafim waiz
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (113) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (114) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (115) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של orna kadish - למטייל (116) מתוך הטיפ של orna kadish
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (117) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (118) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (119) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (120) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (121) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של ucbaron - למטייל (122) מתוך הטיפ של ucbaron
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901 - למטייל (123) מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901 - למטייל (124) מתוך הטיפ של Irma Ben Yosef_4092901
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (125) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (126) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itay1000 - למטייל (127) מתוך הטיפ של Itay1000
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (128) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (129) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (130) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (131) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (132) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של sigi1965 - למטייל (133) מתוך הטיפ של sigi1965
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (134) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (135) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של zsuzs - למטייל (136) מתוך הטיפ של zsuzs
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של חיים שרון - למטייל (137) מתוך הטיפ של חיים שרון
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (138) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (139) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (140) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מאיר_3207912 - למטייל (141) מתוך הטיפ של מאיר_3207912
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (142) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (143) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (144) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (145) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (146) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של זאב_4099495 - למטייל (147) מתוך הטיפ של זאב_4099495
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (148) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (149) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (150) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (151) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (152) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4166335 - למטייל (153) מתוך הטיפ של מטייל_4166335
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656 - למטייל (154) מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656 - למטייל (155) מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656 - למטייל (156) מתוך הטיפ של Oran Rosh_4171656
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (157) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (158) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (159) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (160) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (161) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421 - למטייל (162) מתוך הטיפ של Keren HemedSaar_4174421
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (163) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (164) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (165) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (166) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (167) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4180547 - למטייל (168) מתוך הטיפ של מטייל_4180547
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (169) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (170) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (171) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (172) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (173) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4185251 - למטייל (174) מתוך הטיפ של מטייל_4185251
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Mege - למטייל (175) מתוך הטיפ של Mege
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (176) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (177) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (178) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (179) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (180) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (181) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (182) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (183) מתוך הטיפ של tomrat13
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (184) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (185) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (186) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (187) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (188) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (189) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (190) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (191) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של מטייל_4190649 - למטייל (192) מתוך הטיפ של מטייל_4190649
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של Itai_3807665 - למטייל (193) מתוך הטיפ של Itai_3807665
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (194) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (195) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (196) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (197) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (198) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (199) מתוך הטיפ של עומר פרץ
המדריך אלכס סבאנידזה מתוך הטיפ של עומר פרץ - למטייל (200) מתוך הטיפ של עומר פרץ
Tbilisi, Georgia
+995599858545
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על המדריך אלכס סבאנידזה

5
129 מדרגים
126
0
0
1
0

129 המלצות על המדריך אלכס סבאנידזה

תמונת הפרופיל של Gilad_3624401
Gilad_3624401

”טיול משפחתי לגאורגיה“

קרא עוד

טיול מושלם, לא יכולנו לחלום על חוויה יותר מושלמת. אלכס מדריך מדהים מכיר כל פינת קסם, בעל ידע עצום, יכולת נהיגה מקצועית בטירוף ברכב שטח ומכיר המון אנשי קשר שמאפשרים לתכנן מסלול בהתאם למזג האויר ובהתאמה לאופי של המטיילים והרצונות: היינו בסדנת בישול, אכלנו כל מה שאפשר, פגשנו את אנשיה ונופיה המדהימים גם במקומות כל כך מרוחקים שבלי אלכס לא היינו מגיעים אליהם. וחשוב לא פחות העובדה שאלכס דאג לכל מאוטו נהיגה ולינה ועד אחרון הפרטים אפשרה לנו באמת לטייל להנות ולהרגע. בטוח נחזור עוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של נועם_4022801
נועם_4022801

”גאורגיה דרך העניים של מדריך מקומי“

קרא עוד

לגאורגיה טסנו בעקבות המלצה של חברים שהתחילה בלספר כמה היא מדינה יפה והמשיכה בלספר כמה אלכס הוא מדריך טיולים שפשוט חייבים לפגוש, הגענו לטביליסי שם פגשנו את אלכס לראשונה גילינו בחור עם לב ענק רגישות וידע אין סופי בכול מה שקשור להסטוריה לטבע ולאנשים של גאורגיה, ואולי חשוב מכול אדם שמכיר את כול הסודות של המדינה.

אם לסכם את הטיול לא הייתה המלצה שלא הייתה מוצלחת, לא היה רגע מבוזבז ולא נטוס שוב לגאורגיה אם זה לא יהיה עם אלכס

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של onbbd2
onbbd2

”חווית טבע משפחתית בגאורגיה עם מדריך 10“

קרא עוד

טיילנו עם אלכס 8 ימים ברחבי גיאורגיה וחזרנו נפעמים.
אלכס מקסים, אחראי ואכפתי, עם אנגלית מצוינת וידע בלתי נגמר, בכל תחום שרלבנטי למטיילים בארץ היפה הזו: תרבות, גיאוגרפיה, קולינריה, פוליטיקה ועוד ועוד.
כבר משיחת הטלפון שבה תיאמנו ציפיות, הרגשתי שיש פה אדם מבין עניין, הבין מה הטעם שלנו, הציע איך להתנהל ולתכנן את המסלול ותפר את הכל על בסיס מה שעניין אותנו ויצר לנו חוויה פשוט מעולה!
הוא גם מדריך נהדר וגם לאורך כל המסלול, מתמודד עם אתגרי שטח ו 4*4 בצורה יוצאת דופן. לקח אותנו למקומות שעל אף שיא העונה- היינו בין הבודדים שהגיעו אליהם, הגענו לאגמים קסומים, הרים מושלגים ונופים מטמטמים.
מאוד אהבתי גם שבהתאם למזג האוויר המליץ לשנות את סדר התוכנית, וכך בזמן שבאזור סוונטי ירדו גשמים ששיבשו למטיילים את התוכניות, אנחנו נהנו בזכות אלכס באזור אחר ואח”כ המשכנו לסוונטי.
נסענו בהרכב של זוג+ נער בן 16, וגם הנער מאוד נהנה!
 זו היתה פעם שנייה שלי בגאורגיה ולא היה מה להשוות את הרמה של אלכס אל מול ה”מדריך”/ נהג שעימו טיילתי שם בפעם הראשונה.
 ממליצה בחום על טיול עם אלכס!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Ethy Schiller_4218771
Ethy Schiller_4218771

”טיול מיוחד והמלצה חמה על אלכס“

קרא עוד

מדריך מאוד מומלץ. אנושי, חברותי, דואג להכל מהכל, בעלת תודעת שירות מאוד טובה, הפך לנו את הטיול לחוויה יוצאת דופן. מי שייקח אלכס לא יצטער. תפר לנו את הטיול בדיוק לפי הצרכים שלנו, היה קשוב לכל הבקשות. שילב בתוכנית, ביקורים בכפרים מקומיים, אוכל אותנטי וטעים. לא הפסקנו להנות מהחוויה שהוא ייצר לנו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיקי272
מיקי272

”טיול בגיאורגיה רק עם אלכס“

קרא עוד

טיילנו 2 זוגות חברים, עם אלכס 10 ימים בגיאורגיה. אלכס גילה ידע רב, מסירות, נהיגה מקצועית ואחראית, רצון להשביע את רצוננו. דאג לכל דבר ולכל צורך שעלה, ברצון ובשמחה. עשה כל שניתן כדי שנהנה ולא נפסיד שום נקודת ענין, ושום פינת נוף מיוחדת. הטיול היה עבורנו מושלם, ולא במעט תודות לאלכס, נהג, מדריך, דובר עברית ובעיקר בן אדם יוצא דופן. ממליצים בחום לכל מטייל.ת להיעזר בשרותיו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4208167
מטייל_4208167

”מדריך מדהים בגיאורגיה“

קרא עוד

הטיול לגיאורגיה היה חוויה אדירה, זכינו באלכס שארגן את הטיול בצורה מושלמת ומותאמת לקבוצה מגוונת בגילאים, אלכס הפגין בקיאות מדהימה בכל מקום ובכל אתר, עשינו טיולי כוכב כשכל יום הגענו למקום שונה ויחודי.

אלכס דאג לנו כל הזמן גם בסוף היום והכול ברגישות, אכפתיות ורצון טוב, הגיע עם עוד נהג (היינו קבוצה של 2 רכבים) שהיה מקסים לא פחות, היינו עם שלושה ילדים והם נהגו בשיא הבטיחות

ממליצה בחום על גיאורגיה ועוד יותר על אלכס, היה טיול מושלם.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4198725
מטייל_4198725

”סיור אופנועי השלג הטוב ביותר בג''ורג''יה“

קרא עוד

יצאנו קבוצה של 10 אנשים ורצינו לערוך סיור עם אופנועי שלג בקווקז, הפעם החלטנו לנסוע לג''ורג''יה והציפיות שלנו היו מוצדקות! לרובנו אין הזדמנות לנסוע באופנוע שלג בישראל. לכן זה סיור מצוין לנסות אותו. במיוחד דרך יערות ואגמים קפואים. זה פשוט מאוד יפה.
 הערה: תצטרכו בגדים חמים ואלכס מכיר את כל חברות ההשכרה בטביליסי ובאזורים נוספים והוא יסדר את כל הציוד לרכיבה.

אלכס אדם מאוד ידידותי וקשוב, מקצוען אמיתי שמדבר אנגלית מצוינת, הוא ידאג לכל פרט הכי קטן עם הרבה סבלנות ומקצועיות, הוא ג''נטלמן אמיתי, מכיר כל תחום ותומך פיזית אם אופנוע השלג תקוע וצריך לעצור.

אזור הקווקז הנמוך מאוד יפה, אלכס לקח אותנו למשפחות מיוחדות, שם אכלנו ארוחת ערב ונהנינו מאוד מהאווירה המקומית, הם הזמינו אותנו לשתות צ''אצ''ה (וודקה גאורגית) ושיתפו מיומנויות רבות איך הם שורדים את החורף, זו חוויה בלתי נשכחת לכל הקבוצה. ה
יצאנו לדיג באגם הקפוא, מציין רק שזו הפעם הראשונה בחיינו שראינו דגים מתחת לקרח ובכלל לתפוס אותם הייתה חוויה של פעם אחת אמיתית
 בחיים. הנסיעה עצמה הייתה קצת קיצונית, היו עליות והאגמים הקפואים היו החלק הטוב ביותר ברכיבה, זהו שילוב אינסופי של יופי ואורח חיים עתיק בכפרים מיושבים מאוד, יש כל כך הרבה דברים לכתוב אבל אי אפשר לתאר את זה במילים! בכל מקרה, מי שמתכנן טיול חורף, צאו לג''ורג''יה ותטיילו עם האדם המדהים הזה - אלכס סבנידזה! נ.ב. אלכס הציע לנו שירות הכל כלול שהיה מצוין עם המלון הטוב ביותר באזור!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4198524
מטייל_4198524

”‎מורה דרך - חבר למסע“

קרא עוד

‎בתחילת אוקטובר 2022 יצאנו למסע בן 10 ימים ברחבי גיאורגיה. אליו יצאנו שני זוגות. כולנו נסענו ברכב שטח בעל עוצמה נוח ומרווח, שבו נהג אלכס המדריך במיומנות רבה. כמה מילים על אלכס: גיאורגי צעיר בשנות ה - 30 לחייו. פטריוט נלהב של ארצו. בעל אורך רוח, רגישות מופלאה ומזג טוב. דובר אנגלית ברמה של שפת אם. לציין שיודע הוא מספר לא מבוטל של ביטויים בשפתנו (עברית) , אותם רכש בשנות עיסוקו בתחום, ממטיילים ישראלים (כגון ''חבל על הזמן'', ''אין דברים כאלה'' ''בית שימוש בול פגיעה'' ועוד כהנה.) . אלכס שופע ידע היסטורי, גיאוגרפי, כלכלי ואתני על גיאורגיה לחבליה השונים ומשתף ידע זה בנדיבות רבה עם מטייליו. הוא עושה זאת גם במהלך הנסיעה בתשומת לב רבה למצבנו. הוא מוליך את מטייליו רגלית גם במסלולים, שצעד בה כבר עשרות פעמים, ולא שולח אותם בגפם. המלונות היו בהחלט סבירים בהתייחס לתקציב אותו סכמנו. היינו שבעי רצון, ארוחות הערב שהוזמנו על ידו עוד במהלך היום נענו לטעמים שלנו, אותם טרח לברר עם כל אחד מאיתנו. בכולן נכלל יין. חרשנו את גיאורגיה מדרום מזרחה (גבול אזרבייג''ן) ועד צפון מערבה - חבל הסוונטי. הפסגה תרתיי משמע הייתה הקווקז הגבוה. סביב הקזבגי וסביב מסטייה - אושגולי. ארץ יפיפיה גיאורגיה, ולא יכול היה להיות לה שגריר טוב יותר מאלכס. חווינו מסע יוצא דופן באינטנסיביות ובאושר המראות והמפגשים. לחוויה הכוללת הזאת, לא היינו זוכים אלמלא האיש המסור, הרגיש והאחראי אליו התוודענו במהלך ימי המסע - אלכס ווינידזה. על כך תודתנו. בתום המסע עם הזוג הנוסף ארגן אלכס לבקשתנו, מסע נוסף, קצר יותר, לחבל ארץ בראשית - הטושטי, אליו יכול היה לצאת אתנו ודאג לכל פרט.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של עומר פרץ
עומר פרץ

”המדריך המושלם“

קרא עוד

פעם ראשונה שלי עם אלכס ובטוח שלא אחרונה.
לפני שנגיע לפרטים אני רוצה לדבר על האדם עצמו, אלכס אדם מדהים, קשוב, מקצועי ומקצוען, בעל ידע מטורף, מדבר אנגלית בצורה מושלמת ומבין קצת עברית, תמיד נכון לעזור לשפר את החוויה ולתת את המעבר, במהלך הטיול איתו הבנו למה, מבחינתו כל “לקוח” הוא אורח אישי וחשוב לו שיהיה תמיד מרוצה.
כשנחתנו פגש אותנו עם חיוך ואנרגיות מדהימות עשינו היכרות ראשונית, הלכנו לרכב שלו, עזר לנו להעמיס את כל הציוד ויצאנו לדרך.
כבר במהלך הנסיעה למלון סיפר לנו על כל מקום שעברנו בדרך שיש בו חשיבות היסטורית, על גיאורגיה ועל טביליסי.
 כשהגענו למלון נכנס איתנו לוודא שהל בסדר, וכיוון שלאחת מאיתנו יש אלרגיה מסכנת חיים למזון, עזר לנו לוודא שלא יהיו בעיות בארוחות הבוקר/במסעדות ותרגם כשהיה צריך.
לאחר שקיבלנו את החדרים הסביר לנו על מהלך היום שלמחרת, קבענו שעה להתחלה וכך היה כל סוף יום.
 כל הטיול היה גמיש והתאים לצרכינו ובקשותינו, גם אם היו דברים שלא תוכננו מראש עשה מאמצים לסדר אותם שיכנסו לטיול (לדוג'' ביקור בייקב בוטיק מקומי והסבר על איך מכינים יין גיאורגי מסורתי) במהלך כל הטיול תפקד גם כמדריך, גם כנהג (מעולה) גם כתורגמן וגם כחבר. המליץ לנו על מקומות מעולים לבקר בהם, בניהם מסעדות מקומיות ולא מתויירות (כאלו שלא תמצאו באתרי המלצות) מלונות/בתי אירוח, אטרקציות כאלו ואחרות ולא פספס בשום פרט.
לטייל עם אלכס היה חוויה מדהימה, הוא עשה את הטיול מה שהוא, ונהנינו מכל רגע.
 נותר לי רק לאחל לכם שהוא יהיה פנוי בתאריכים שתרצו ושתהנו!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4190649
מטייל_4190649

”אלכס הפלא!“

קרא עוד

זו הייתה הפעם הראשונה שלנו לעשות סיור מודרך תוך כדי החופשה שלנו.

השירות שקיבלנו מאלכס היה ברמה הגבוהה ביותר! אני חושש שבעתיד כשנצא לטיולים חדשים אף אחד לא יוכל לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אלכס ואפילו אני מאמין שאם נלך על זה, נתאכזב.

בילינו 9 ימים קסומים עם אלכס וזו הייתה חוויה מדהימה!

אלכס מדבר אנגלית שוטפת ברמה גבוהה מאוד, הוא תמיד עומד בזמנים, המכונית שלו נקיה במיוחד בכל בוקר אחרי שהשארנו את הרכב כאילו אחרי אסון (עם 3 ילדים שכל היום מבלים במכונית, אוכלים חטיפים שותים וכו'') .

אלכס מאוד נלהב מהמדינה שלו ולכן יש לו ידע עמוק מאוד על ההיסטוריה של גיאורגיה ושל כל האתרים התיירותיים האטרקציות ולא רק!

אלכס סיפר לנו הרבה סיפורים מצחיקים ואמיתיים מניסיון חייו האישיים שלו בגיאורגיה. אלכס מאוד רגיש, סבלני והיחס שלו לילדים מדהים, התפתח קשר מדהים ומיוחד בינו לבין בנינו בן ה-13. הבן שלנו עדיין קורא לו "דוד" אלכס ושואל מתי נפגוש אותו שוב. תודה לך על כך אלכס.

אלכס ניסה למלא אחר הרעיונות הספונטניים שלנו. לדוגמא, רצינו מאוד לבקר באתר הסקי טטנונדי שלא נכלל במסלול שלנו ומבדיקה שערכנו מעליות הסקי לא פעלו במהלך הקיץ, אבל אלכס בכל זאת לקח אותנו לשם ואגב, אלכס, הוא שייך ל-5% מהגיאורגיים היחודייםשלא שותים אלכוהול אז אין לכם מה לדאוג, אלכס תמיד פיקח בזמן הנהיגהJ.

לסיכום אני ממליץ בחום על אלכס כמדריך טיולים במהלך שהותכם בגיאורגיה, תאמינו לי אתם לא תצטערו על זה!

נ.ב. אלכס, תודה על הכל!

הטיול הזה לא היה אותו הדבר בלעדיך, חבר שלנו!

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על המדריך אלכס סבאנידזה

אין עדיין פוסטים על המדריך אלכס סבאנידזה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לגאורגיה (גרוזיה)

אטרקציות בגאורגיה (גרוזיה)

מלונות ומקומות לינה בגאורגיה (גרוזיה)

מדריכים ונותני שירות בגאורגיה (גרוזיה)

נהגים בגאורגיה (גרוזיה)

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

הכתבות הכי נצפות השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם