מלון רדיסון בלו אמסטרדם
Radisson Blu Hotel Amsterdam

5
(7)
הוסף לטיול שלי
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רדיסון בלו אמסטרדם - למטייל (74) מתוך הטיפ של מיכל בן אריה
מלון רדיסון בלו אמסטרדם מתוך הטיפ של מיכל בן אריה - למטייל (75) מתוך הטיפ של מיכל בן אריה
מלון רדיסון בלו אמסטרדם מתוך הטיפ של מיכל בן אריה - למטייל (76) מתוך הטיפ של מיכל בן אריה
מלון רדיסון בלו אמסטרדם מתוך הטיפ של מיכל בן אריה - למטייל (77) מתוך הטיפ של מיכל בן אריה
מלון רדיסון בלו אמסטרדם מתוך הטיפ של מיכל בן אריה - למטייל (78) מתוך הטיפ של מיכל בן אריה
Rusland 17, Amsterdam
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מלון זה נמצא במרחק הליכה קצרה מכיכר דאם, אך נהנה ממיקום שקט.

חדרי המלון מאובזרים בטלוויזיה שטוחה לווינית, מכונת קפה ואינטרנט אלחוטי. ארוחת הבוקר עשירה ומגוונת וצוות המלון אדיב ושירותי.

שירותים ומתקנים במלון רדיסון בלו אמסטרדם

מרכז עסקים חדר כושר חניה נגישות לנכים קונסיירז' שירותי חניה עמדה להזמנת טיולים מודרכים מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר
חדרים ללא עישון המרת מט"ח כספת טלוויזיה בכבלים / לוויין חדרים צמודים שירות השכמה פינת קפה ותה מייבש שיער טלוויזיה שירותי כביסה חנויות מכונת צילום שולחן כתיבה חניה לנכים פעילויות/השגחה על ילדים אחסון מזוודות חנות מזכרות/מתנות צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז צחצוח נעליים כביסה בשירות עצמי

מה חושבים מטיילים על מלון רדיסון בלו אמסטרדם

5
7 מדרגים
7
0
0
0
0

7 המלצות על מלון רדיסון בלו אמסטרדם

תמונת הפרופיל של מיכל בן אריה
מיכל בן אריה

”מלון נפלא במרכז אמסטרדם“

קרא עוד

חזרתי למלון הזה פעם שלישית למרות מחירו היקר יחסית. המלון נמצא 5 דקות הליכה רגלית מכיכר דאם. החדרים נפלאים וכוללים ערכת קפה ותה מושלמת המתמלאה מידי יום. הצוות עונה בסבלנות על כל שאלה, ארוחת הבקר מעולה. המלון בדרגת 4 כוכבים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של mercki
mercki

”מלון רדיסון בלו באמסטרדם“

קרא עוד

המלון ממוקם בעיר העתיקה באמסטרדם, 15 דקות הליכה מתחנת הרכבת. הצוות אדיב מאוד, חדרים נקיים, מרווחים ומפנקים. לא מצאתי מכונת קפה ובקבוק מים חינם בחדר, אבל עדיין מלון מומלץ מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של nili weiss
nili weiss

”מלון מפנק קרוב למרכז“

קרא עוד

מלון רדיסון נמצא קרוב מאד לכיכר דאם (3 דקות) ברחוב צד די ושקט באמסטרדם. מהמלון קל מאד להגיע לאתרים השונים בעיר. במלון חדרים מאד נוחים הכוללים מקרר, מכונת נספרסו עם קפסולות קפה, בקבוק מים קרים כל יום וארוחות בקר מעולות, מגוונות ומאד טעימות.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיכל בן אריה
מיכל בן אריה

”מלון נפלא במיקום מדהים באמסטרדם“

קרא עוד

פעם שניה שאני חוזרת למלון הנהדר הזה, הנמצא קרוב מאד לכיכר דאם אך ברחוב צדדי ושקט. מלון גדול ובו 236 חדרים גדולים ומרווחים. השירותים מאובזרים, כולל רצפה מחוממת. בחדר, חוץ מטלויזיה רבת ערוצים, גם מכונת נספרסו (כל יום מתמלאת הקופסה בקפסולות חדשות), קומקום חשמלי ובקבוק מים גדול (בקבוק חדש בכל יום).

ארוחת הבוקר עשירה וטעימה והיא מוגשת בחדר אוכל גדול ומרווח. צוות המלון אדיב ומסביר פנים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של julia02
julia02

”מלון רדיסון בלו באמסטרדם“

קרא עוד

חזרנו מסוף שבוע באמסטרדם במרץ, במלון רדיסון בלו. המלון נמצא באזור שקט, חמש דקות הליכה מכיכר דאם ומכל המקומות התיירותיים בהליכה. הזמנו חודש לפני ועלה לנו 2,000 ש״ח לזוג לשלושה לילות בסוף שבוע, ללא ארוחות, דרך בוקינג. עקבנו אחר המחיר וראינו שהוא עלה בהמשך והגיע עד 3,500 ש״ח שבוע לפני. המלון בעל 4 כוכבים. שירות מעולה, נתנו לנו את החדר ב-10:00 וגם נתנו לנו להישאר ביום האחרון עד 18:00 .מאוד מומלץ!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיכל בן אריה
מיכל בן אריה

”מלון רדיסון בלו אמסטרדם“

קרא עוד

מלון רדיסון בלו ממוקם במרכז העיר אמסטרדם (חמש דקות הליכה מהדאם). זהו מלון 4 כוכבים מדהים ביותר. חדרים גדולים ומרווחים עם טלוויזיה שטוחה, ערכת קפה נספרסו ותה, מזוג אויר וכו'. ארוחת בוקר מדהימה עם מבחר מדהים ביותר. צוות המלון אדיב ומאיר פנים. WIFI חופשי בכל שטחי המלון, כולל בחדרים. המלון אמנם לא זול, אך נותן תמורה מלאה ויותר. מומלץ מאוד. אני הזמנתי דרך אתר Booking.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של eeamir
eeamir

”מלון Radison Blu“

קרא עוד

בסוף חודש פברואר לנו במלון רדיסון בלו. המלון לא קרוב למרכז אמסטרדם ומצוי סמוך לשדה התעופה סכיפול. מתאים יותר למטיילים עם רכב או כאלו שלא מפריע להם להיות מחוץ לעיר. המלון יפה ומסודר, בחדר יש מיני בר, ערכת קפה וקומקום, קרש גיהוץ ומגהץ ועוד.

במלון קיים חדר כושר, יש אינטרנט חופשי ללא תשלום. החדרים גדולים ומרווחים (שלא כמו חדרים במרכזי הערים באירופה). החדרים כולם הם חדרים ללא עישון ומוגדרים כחדרים אלרגניים. ארוחת הבוקר מצויינת ועשירה הכוללת: לחמים, גבינות, ירקות ובייבי עלים, מיץ תפוזים טבעי וכו'. 

הטיפ עזר לך?

כתבות על מלון רדיסון בלו אמסטרדם

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון רדיסון בלו אמסטרדם

אין עדיין פוסטים על מלון רדיסון בלו אמסטרדם.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לאמסטרדם

אטרקציות באמסטרדם

מלונות ומקומות לינה באמסטרדם

מדריכים ונותני שירות באמסטרדם

נהגים באמסטרדם

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע