מלון אפוק
Epoque Hotel

5
(4)
הוסף לטיול שלי
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (91) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (92) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (93) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (94) צילום: הוטלס קומביינד
מלון אפוק צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (95) צילום: הוטלס קומביינד
17C Intrarea Aurora Street, Bucharest
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מלון אפוק הוא מלון בוטיק, המדורג חמישה כוכבים, וממוקם בסמוך לגני צ’ישמיגו, הפארק הירוק הגדול של העיר בוקרשט. במלון 45 חדרים, מרווחים וממוזגים, עם תפריט כריות, אינטרנט אלחוטי, מרפסת וחדרי רחצה פרטיים. המלון נמצא במרחק הליכה מארמון הפרלמנט של בוקרשט, ומאטרקציות מרכזיות נוספות בעיר.

מאפייני מלון אפוק

אתרים תירותיים גורמה יוקרה רומנטי ספורט ספא בוטיק

שירותים ומתקנים במלון אפוק

מרכז עסקים שירות חדרים אינטרנט מהיר חדר כושר מסעדה חניה בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה נגישות לנכים קונסיירז' שירותי חניה עמדה להזמנת טיולים מודרכים
ספא /מכון יופי בר / לאונג' מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש מיזוג אוויר חדרים ללא עישון צוות דובר מגוון שפות כספת סאונה כספומט מיני בר נושאי מזוודות שירות השכמה חדרי דיונים מייבש שיער שירותי כביסה השכרת אופניים גינה מכונת צילום שירות הזמנת כרטיסים חדרי מלון נגישים לנכים מסאז' ספא ומכון בריאות אמבטיית אדים WiFi בריכה מקורה אחסון מזוודות חדרים לסובלים מאלרגיות אזורים יעודיים לעישון צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז כביסה בשירות עצמי

מה חושבים מטיילים על מלון אפוק

5
4 מדרגים
4
0
0
0
0

4 המלצות על מלון אפוק

תמונת הפרופיל של alavy
alavy

”מלון סויטות מעולה“

קרא עוד

למי שאינו מחפש קזינו ומעדיף מקום שקט וסולידי, זה המקום.

העיצוב קצת ישן אבל, מסודר, מאוד נקי, חדרים ברמה גבוהה מאוד, שירות מעולה, אוכל ברמה גבוהה ביותר.

המלון ממוקם במרחקי הליכה מרוב האתרים.

בקיצור, מאוד מומלץ.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של berko1957
berko1957

”מלון מדהים, שקט, אדיב, נקי וקרוב לכל מקום“

קרא עוד

קיבלנו סוויטה קטנה ונוחה מאוד בגודל של כ-35 מ”ר. צוות המלון מדהים ואדיב. המלון והחדרים נקיים להפליא. המלון באווירה נינוחה מאוד, שקטה ונעימה. המלון קרוב לארמון בבוקרשט במקום ממש קרוב להרבה מרכזים.

המחירים נוחים מאד וזולים יחסית לשרות של המלון. כדאי להתקשר למלון ישירות ולסגור מחיר. היינו במלון תשעה ימים ונהנינו עד מעל הראש. ממליץ מכל הלב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Itzik1950
Itzik1950

”חווית שירות - מלכים ליומיים“

קרא עוד

מלון קטן, לא מוכר כחלק מחבילות הנופש שמוצעות בארץ, אולם ניתן בתוספת מחיר להגיע עליו והתוספת שווה. המיקום שקט, אולם במרחק הליכה לכל האטרקציות בבוקרשט. בילינו בו יומיים והרגשנו כמו בני אצולה. המלון מעוצב בהדר אלגנטי עם קוים נקיים, השרות יוצא מהכלל הן בקבלה ובמיוחד בארוחת הבוקר.

הארוחה איכותית ומפנקת, החדרים נקיים, במלון בריכה ומתחם ספא שהיו אטרקציה חשובה בכדי להתרענן בסוף יום, מומלץ בחום.

שימו לב, הם מחייבים אוטומטית 300 ליי לחדר שמזוכים במידה ולא השתמשתם במיני בר (ומומלץ שלא- יקר בלי פרופורציה למחירים ברומניה) או שלא גרמתם נזק לחדרים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של adilee55
adilee55

”המלצה על מלון Epoque“

קרא עוד

התארחנו במלון 3 לילות ונהננו מהסוויטה המלכותית שקיבלנו מאד! מלון אפוק בבוקרשט הוא הוא מלון בוטיק חדש ואלגנטי, עיצוב ארכיטקטוני מפואר, נוח וכיפי. החדרים מרווחים, ממוזגים ונעימים. בחדרים שולחן עבודה, חדר רחצה גדול, פינת טלויזיה, אינטרנט חינם, חניה ללא תשלום. המלון שוכן בסמוך לסנטרל פארק צ'יסמיגיו. צוות המלון אדיב וקשוב ונותן מענה לכל בקשה בנועם ובמאור פנים. במלון ארוחות עשירות ומפנקות. נהננו גם מספא מפנק, סאונה, חמאם. את ההזמנה עשינו באמצעות booking, מחיר הגון וסביר! לסיכום, מומלץ בחום! 

הטיפ עזר לך?

כתבות על מלון אפוק

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון אפוק

אין עדיין פוסטים על מלון אפוק.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לבוקרשט

אטרקציות בבוקרשט

מלונות ומקומות לינה בבוקרשט

מדריכים ונותני שירות בבוקרשט

נהגים בבוקרשט

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי