מריוס כאטאלין
Marius Catalin

4.9
(288)
הוסף לטיול שלי
מריוס כאטאלין - למטייל (1) מתוך הטיפ של avital55
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Tal_3512005 - למטייל (2) מתוך הטיפ של Tal_3512005
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sari Piven_4107230 - למטייל (3) מתוך הטיפ של Sari Piven_4107230
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של דוד פיבן - למטייל (4) מתוך הטיפ של דוד פיבן
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של xfwind - למטייל (5) מתוך הטיפ של xfwind
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Pola a - למטייל (6) מתוך הטיפ של Pola a
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Pola a - למטייל (7) מתוך הטיפ של Pola a
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (8) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (9) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (10) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (11) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (12) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (13) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Yousef_4033343 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Yousef_4033343
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Yarden Rofe_4097895 - למטייל (19) מתוך הטיפ של Yarden Rofe_4097895
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Yarden Rofe_4097895 - למטייל (20) מתוך הטיפ של Yarden Rofe_4097895
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481 - למטייל (21) מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481 - למטייל (22) מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481 - למטייל (23) מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481 - למטייל (24) מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481 - למטייל (26) מתוך הטיפ של Barak Laufer_4074481
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיכאל אליה_4199436 - למטייל (27) מתוך הטיפ של מיכאל אליה_4199436
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיכאל אליה_4199436 - למטייל (28) מתוך הטיפ של מיכאל אליה_4199436
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיכאל אליה_4199436 - למטייל (29) מתוך הטיפ של מיכאל אליה_4199436
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Daniel Rogel_4199380 - למטייל (30) מתוך הטיפ של Daniel Rogel_4199380
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793 - למטייל (31) מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793 - למטייל (32) מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793 - למטייל (33) מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793 - למטייל (34) מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793 - למטייל (35) מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793 - למטייל (36) מתוך הטיפ של מהמטבח של יוסי_3382793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של איתן ו - למטייל (37) מתוך הטיפ של איתן ו
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של איתן ו - למטייל (38) מתוך הטיפ של איתן ו
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של איתן ו - למטייל (39) מתוך הטיפ של איתן ו
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Albert_3760321 - למטייל (40) מתוך הטיפ של Albert_3760321
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sagit_3480914 - למטייל (41) מתוך הטיפ של Sagit_3480914
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sagit_3480914 - למטייל (42) מתוך הטיפ של Sagit_3480914
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sagit_3480914 - למטייל (43) מתוך הטיפ של Sagit_3480914
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sagit_3480914 - למטייל (44) מתוך הטיפ של Sagit_3480914
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sagit_3480914 - למטייל (45) מתוך הטיפ של Sagit_3480914
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Sagit_3480914 - למטייל (46) מתוך הטיפ של Sagit_3480914
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Amir_3952611 - למטייל (47) מתוך הטיפ של Amir_3952611
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Amir_3952611 - למטייל (48) מתוך הטיפ של Amir_3952611
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Amir_3952611 - למטייל (49) מתוך הטיפ של Amir_3952611
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אורן_3742496 - למטייל (50) מתוך הטיפ של אורן_3742496
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_3964217 - למטייל (51) מתוך הטיפ של מטייל_3964217
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Gal_3967046 - למטייל (52) מתוך הטיפ של Gal_3967046
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Gal_3967046 - למטייל (53) מתוך הטיפ של Gal_3967046
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Gal_3967046 - למטייל (54) מתוך הטיפ של Gal_3967046
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Carlo_3968108 - למטייל (55) מתוך הטיפ של Carlo_3968108
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Carlo_3968108 - למטייל (56) מתוך הטיפ של Carlo_3968108
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Carlo_3968108 - למטייל (57) מתוך הטיפ של Carlo_3968108
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של עובד ויעל_3968253 - למטייל (58) מתוך הטיפ של עובד ויעל_3968253
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Eliran3184627 - למטייל (59) מתוך הטיפ של Eliran3184627
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Marius_3933308 - למטייל (60) מתוך הטיפ של Marius_3933308
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אמיר.5 - למטייל (61) מתוך הטיפ של אמיר.5
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אמיר.5 - למטייל (62) מתוך הטיפ של אמיר.5
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אמיר.5 - למטייל (63) מתוך הטיפ של אמיר.5
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Michaela_3977172 - למטייל (64) מתוך הטיפ של Michaela_3977172
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Michaela_3977172 - למטייל (65) מתוך הטיפ של Michaela_3977172
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Michaela_3977172 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Michaela_3977172
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של zadoksh - למטייל (67) מתוך הטיפ של zadoksh
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של zadoksh - למטייל (68) מתוך הטיפ של zadoksh
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של zadoksh - למטייל (69) מתוך הטיפ של zadoksh
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של zadoksh - למטייל (70) מתוך הטיפ של zadoksh
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497 - למטייל (71) מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497 - למטייל (72) מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Gal_3983062 - למטייל (73) מתוך הטיפ של Gal_3983062
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497 - למטייל (74) מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497 - למטייל (75) מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497 - למטייל (76) מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497 - למטייל (77) מתוך הטיפ של מיקי_אימון אישי זוגי 3952497
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Adi_3855529 - למטייל (78) מתוך הטיפ של Adi_3855529
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Adi_3855529 - למטייל (79) מתוך הטיפ של Adi_3855529
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Adi_3855529 - למטייל (80) מתוך הטיפ של Adi_3855529
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Iwona_3985679 - למטייל (81) מתוך הטיפ של Iwona_3985679
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Iwona_3985679 - למטייל (82) מתוך הטיפ של Iwona_3985679
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Iwona_3985679 - למטייל (83) מתוך הטיפ של Iwona_3985679
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Iwona_3985679 - למטייל (84) מתוך הטיפ של Iwona_3985679
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Iwona_3985679 - למטייל (85) מתוך הטיפ של Iwona_3985679
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Iwona_3985679 - למטייל (86) מתוך הטיפ של Iwona_3985679
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_3985793 - למטייל (87) מתוך הטיפ של מטייל_3985793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של sharabi_3864575 - למטייל (88) מתוך הטיפ של sharabi_3864575
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_3995120 - למטייל (89) מתוך הטיפ של מטייל_3995120
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של nof - למטייל (90) מתוך הטיפ של nof
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של רחל_3251947 - למטייל (91) מתוך הטיפ של רחל_3251947
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של רחל_3251947 - למטייל (92) מתוך הטיפ של רחל_3251947
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אושר_3851145 - למטייל (93) מתוך הטיפ של אושר_3851145
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של קולביט מערכות תקשורת_4025686 - למטייל (94) מתוך הטיפ של קולביט מערכות תקשורת_4025686
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של שירה חיים - למטייל (95) מתוך הטיפ של שירה חיים
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של itlv22 - למטייל (96) מתוך הטיפ של itlv22
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4037086 - למטייל (97) מתוך הטיפ של מטייל_4037086
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4037086 - למטייל (98) מתוך הטיפ של מטייל_4037086
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Tal Friedman_4039564 - למטייל (99) מתוך הטיפ של Tal Friedman_4039564
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של עוזי חדד_4042736 - למטייל (100) מתוך הטיפ של עוזי חדד_4042736
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (101) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978 - למטייל (102) מתוך הטיפ של אילון צברי_4042978
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Yuval Halperin_4030271 - למטייל (103) מתוך הטיפ של Yuval Halperin_4030271
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Ori Malachi_4057047 - למטייל (104) מתוך הטיפ של Ori Malachi_4057047
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אורנהד - למטייל (105) מתוך הטיפ של אורנהד
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של DianaHen - למטייל (106) מתוך הטיפ של DianaHen
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של DianaHen - למטייל (107) מתוך הטיפ של DianaHen
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של DianaHen - למטייל (108) מתוך הטיפ של DianaHen
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של DianaHen - למטייל (109) מתוך הטיפ של DianaHen
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של DianaHen - למטייל (110) מתוך הטיפ של DianaHen
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של lioreli - למטייל (111) מתוך הטיפ של lioreli
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של גלית לוי שמואל_4092176 - למטייל (112) מתוך הטיפ של גלית לוי שמואל_4092176
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של בארשבעית - למטייל (113) מתוך הטיפ של בארשבעית
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Mirela_3811015 - למטייל (114) מתוך הטיפ של Mirela_3811015
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar natan - למטייל (115) מתוך הטיפ של Bar natan
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar natan - למטייל (116) מתוך הטיפ של Bar natan
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Hani Mirachor_4096462 - למטייל (117) מתוך הטיפ של Hani Mirachor_4096462
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (118) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (119) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (120) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527 - למטייל (121) מתוך הטיפ של Bar Natan Waserman_4096527
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של וסרמן בדרכים - למטייל (122) מתוך הטיפ של וסרמן בדרכים
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של וסרמן בדרכים - למטייל (123) מתוך הטיפ של וסרמן בדרכים
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של וסרמן בדרכים - למטייל (124) מתוך הטיפ של וסרמן בדרכים
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של ליאורה דסטה_4101425 - למטייל (125) מתוך הטיפ של ליאורה דסטה_4101425
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Shoval Azani_4103755 - למטייל (126) מתוך הטיפ של Shoval Azani_4103755
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של איתן ו - למטייל (127) מתוך הטיפ של איתן ו
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Ruthie_3687668 - למטייל (128) מתוך הטיפ של Ruthie_3687668
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bentzi_3587799 - למטייל (129) מתוך הטיפ של Bentzi_3587799
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של עומר אלקיים_4096328 - למטייל (130) מתוך הטיפ של עומר אלקיים_4096328
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של שלמה ישראלי_4099675 - למטייל (131) מתוך הטיפ של שלמה ישראלי_4099675
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Hezi_3797635 - למטייל (132) מתוך הטיפ של Hezi_3797635
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Liav Guma_4200532 - למטייל (133) מתוך הטיפ של Liav Guma_4200532
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Liav Guma_4200532 - למטייל (134) מתוך הטיפ של Liav Guma_4200532
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של אופק גומעה_4200537 - למטייל (135) מתוך הטיפ של אופק גומעה_4200537
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Hila_3805237 - למטייל (136) מתוך הטיפ של Hila_3805237
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_67120 - למטייל (137) מתוך הטיפ של מטייל_67120
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4200539 - למטייל (138) מתוך הטיפ של מטייל_4200539
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784 - למטייל (139) מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784 - למטייל (140) מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784 - למטייל (141) מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784 - למטייל (142) מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784 - למטייל (143) מתוך הטיפ של Bar Natan Benjamin Waserman_4170784
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Haim Twito_4204015 - למטייל (144) מתוך הטיפ של Haim Twito_4204015
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Haim Twito_4204015 - למטייל (145) מתוך הטיפ של Haim Twito_4204015
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Haim Twito_4204015 - למטייל (146) מתוך הטיפ של Haim Twito_4204015
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4208590 - למטייל (147) מתוך הטיפ של מטייל_4208590
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4208590 - למטייל (148) מתוך הטיפ של מטייל_4208590
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4208612 - למטייל (149) מתוך הטיפ של מטייל_4208612
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של יוסף פ. עמרמי - למטייל (150) מתוך הטיפ של יוסף פ. עמרמי
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של עידן_3556793 - למטייל (151) מתוך הטיפ של עידן_3556793
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Meital_3504435 - למטייל (152) מתוך הטיפ של Meital_3504435
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Meital_3504435 - למטייל (153) מתוך הטיפ של Meital_3504435
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Meital_3504435 - למטייל (154) מתוך הטיפ של Meital_3504435
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של Meital_3504435 - למטייל (155) מתוך הטיפ של Meital_3504435
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4213354 - למטייל (156) מתוך הטיפ של מטייל_4213354
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4213354 - למטייל (157) מתוך הטיפ של מטייל_4213354
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של מטייל_4213354 - למטייל (158) מתוך הטיפ של מטייל_4213354
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (159) מתוך הטיפ של HEMED
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (160) מתוך הטיפ של HEMED
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (161) מתוך הטיפ של HEMED
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (162) מתוך הטיפ של HEMED
מריוס כאטאלין מתוך הטיפ של jackt - למטייל (163) מתוך הטיפ של jackt
Mircea Voda,, Bulevardul Mircea Vodă, București, Romania
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על מריוס כאטאלין

4.9
288 מדרגים
275
4
1
2
6

288 המלצות על מריוס כאטאלין

תמונת הפרופיל של jackt
jackt

”טיול יומי מבוקרשט לטירת פלס וטירת דרקולה / מומלץ מאוד“

קרא עוד

יצרתי קשר בווטסאפ עם מריוס בהמשך לטיפים והמלצות שקראתי באתר. מריוס בחור מקסים. מיד שלח לי תמונות ומספר הצעות לטיול יומי מבוקרשט, המליץ לי על היום המתאים לנסיעה ובסוף סגרנו על טיול יומי לטירת פלס, טירת דרקולה והשוק המקסים ליד הטירה. בדרך עצרנו בברשוב ובמקומות מיוחדים נוספים. יצאנו בבוקר (21.4.24) עם אח של מריוס, קוסטה (מצורף כרטיס ביקור) קוסטה עבד בארץ 11 שנים כמנהל עבודה בתחום הבנייה והוא יודע עברית בצורה טובה מאוד. קוסטה הסביר לנו על מקומות ואתרים שראינו לכל אורך הנסיעה (כ 3 שעות כל כיוון) . נסענו 5 בני משפחה ברכב פרטי ממוזג. מוזיקה כל הדרך והכי חשוב - כל מה שמריוס וקוסטה הבטיחו, אכן התקיים. אמינות ומקצועיות מעל הכל. הכי חשוב לנו כישראלים בחו”ל. מריוס וקוסטה מבצעים גם טיולים וגם הסעות ובגדול, כל מה שהיינו צריכים ובכל שעה, קוסטה ומריוס עזרו לנו. ממליץ בכל לב. לא תתאכזבו!

הטיפ עזר לך?

”מדריך רומניה / בוקרשט“

קרא עוד

חוויה מעולה, היינו 6 אנשים, ליווה אותנו עם הדרכה צמודה, טיפים ומידע על כל מה ששאלנו ומעבר. נסענו ליומיים טיולים והיה 👌 בהחלט נחזור לבוקרשט וניקח את דריוס שוב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4225943
מטייל_4225943
1

”טיול ביום הטיסה“

קרא עוד

מכירים את זה שביום של הטיסה לא עושים כלום, חוץ מלהתבאס שצריך לחזור לשגרה, היה לנו טיסה בערב ורצינו לסיים את הטיול עם טעם טוב, ביקשנו ממריוס שייקח אותנו ליום כיף ואטרקציות ביום האחרון של הטיול, ביום הטיסה מריוס התותח הגיע אלינו עד לפתח המלון, ולקח אותנו לאטרקציות שרק מקומיים מכירים, טיול טרקטורונים, אופנועי שלג, מסעדה טובה, ארמונות יפים, ואחר כך לקח אותנו עד לשדה תעופה, כשבדרך עצרנו בכל מיני מקומות מעניינים, ממליץ בחום לכל מי שרוצה ליהנות באמת.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ממטיילטייל_4225944
ממטיילטייל_4225944

”חווית טיול מעולה“

קרא עוד

מריוס נהג גבר לוקח אותך למקומות מעניינים והכל בטוב לב בחור נחמד מאיר פנים ואיתו הטיול הופך לחוויה אחרת כמה רמות מעל.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Anna Youmoran_4095633
Anna Youmoran_4095633

”מומלץ בחום!“

קרא עוד

מומלץ מאוד. מדריך בעל המון ידע, המון נתינה והמון אכפתיות. אין ספק שבחופשות הבאות נשכיר את שרותיו של מריוס שוב.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Amit Buria_4101668
Amit Buria_4101668

”מומלץ“

קרא עוד

מדריך מצויין ממש כמו חבר היינו באופנועי שלג בסיניה.

סבלני ומסביר על הטיול והמקומות מומלץ ביותר.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4215810
מטייל_4215810

”נהג הסעות בבוקרשט“

קרא עוד

היום היינו בטיול משפחתי באיזור בראשוב והסביבה

הילד של גיסתי לא הרגיש טוב.

מריו הוריד את הקבוצה במרכז לקח את הילד.

עם המשפחה לבית חולים וחיכה עם המשפחה עד.

לגמר הטיפול שלקח לא מעט זמן.

ולקח ואחריות כאילו הוא הבן שלו.

ממליץ לכולם במידה וטסים לבוקרשט להזמין את מריו אמין אנושי.

טלפון של מריו 40-762-525-238+

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של עידן_3556793
עידן_3556793

”נהג מספר אחת“

קרא עוד

נהג מספר אחת,

אדיב ונחמד, ליווה אותנו יומיים שלמים באדיבות וברוח טובה.

ממליץ לכל מי שמגיע לרומניה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4215289
מטייל_4215289

”טיול מתגייסים לרומניה“

קרא עוד

מריו איש יקר.

תודה על שהיית בקשר כל הזמן ודאגת לילדים שלנו שנסעו פעם ראשונה לבד. היית בקשר עם הילדים, הגעת בזמן, היית אדיב וסבלני והילדים נהנו מאוד. מעבר לטיול הם יצרו עמך קשר ותמיד היית זמין לכל שאלה. תודה על טיול מהמם עם נופים ותוכן. תודה שהיית קשוב ועזרת בכל דבר. תודה שהיית אמין ולקחת אותם למקומות ולאנשים שעשו להם טיול מיוחד. תודה על ההסעות מהשדה תעופה בחזרה. גם אני עוד אגיע לבוקרשט וכמובן שאבחר בך לטיול שלי. הילדים לא הפסיקו לדבר עליך שאתה אדם מדהים.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על מריוס כאטאלין

אין עדיין פוסטים על מריוס כאטאלין.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לבוקרשט

אטרקציות בבוקרשט

מלונות ומקומות לינה בבוקרשט

מדריכים ונותני שירות בבוקרשט

נהגים בבוקרשט

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי