דרייב נורת' אינדיה
Drive North India

5
(64)
הוסף לטיול שלי
דרייב נורת' אינדיה - למטייל (1) מתוף הטיפ של פניוסי
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4108909 - למטייל (2) מתוך הטיפ של מטייל_4108909
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4108909 - למטייל (3) מתוך הטיפ של מטייל_4108909
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4108909 - למטייל (4) מתוך הטיפ של מטייל_4108909
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Tamira Federman Lang_4108347 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Tamira Federman Lang_4108347
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של יעל סלבין - למטייל (6) מתוך הטיפ של יעל סלבין
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של EYALMARGALIT - למטייל (7) מתוך הטיפ של EYALMARGALIT
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של EYALMARGALIT - למטייל (8) מתוך הטיפ של EYALMARGALIT
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של EYALMARGALIT - למטייל (9) מתוך הטיפ של EYALMARGALIT
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של EYALMARGALIT - למטייל (10) מתוך הטיפ של EYALMARGALIT
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של גליתר - למטייל (11) מתוך הטיפ של גליתר
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Matan_3623603 - למטייל (12) מתוך הטיפ של Matan_3623603
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Matan_3623603 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Matan_3623603
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Matan_3623603 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Matan_3623603
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Matan_3623603 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Matan_3623603
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Matan_3623603 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Matan_3623603
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Matan_3623603 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Matan_3623603
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של sh63 - למטייל (18) מתוך הטיפ של sh63
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של sh63 - למטייל (19) מתוך הטיפ של sh63
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (20) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (21) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (22) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (23) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (24) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (25) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (26) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (27) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (28) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (29) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (30) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4166360 - למטייל (31) מתוך הטיפ של מטייל_4166360
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (32) מתוך הטיפ של tomrat13
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של tomrat13 - למטייל (33) מתוך הטיפ של tomrat13
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Samer3310390 - למטייל (34) מתוך הטיפ של Samer3310390
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Samer3310390 - למטייל (35) מתוך הטיפ של Samer3310390
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Samer3310390 - למטייל (36) מתוך הטיפ של Samer3310390
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Samer3310390 - למטייל (37) מתוך הטיפ של Samer3310390
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Samer3310390 - למטייל (38) מתוך הטיפ של Samer3310390
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Drive North India Tours - למטייל (39) מתוך הטיפ של Drive North India Tours
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Drive North India Tours - למטייל (40) מתוך הטיפ של Drive North India Tours
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Drive North India Tours - למטייל (41) מתוך הטיפ של Drive North India Tours
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Drive North India Tours - למטייל (42) מתוך הטיפ של Drive North India Tours
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Drive North India Tours - למטייל (43) מתוך הטיפ של Drive North India Tours
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Drive North India Tours - למטייל (44) מתוך הטיפ של Drive North India Tours
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (45) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (46) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (47) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (48) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (49) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (50) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (51) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (52) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (53) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (54) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (55) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (56) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (57) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (58) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (59) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (60) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4202848 - למטייל (61) מתוך הטיפ של מטייל_4202848
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של יוסי כהן_4228278 - למטייל (62) מתוך הטיפ של יוסי כהן_4228278
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של אוליל - למטייל (63) מתוך הטיפ של אוליל
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של אוליל - למטייל (64) מתוך הטיפ של אוליל
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של ornitay - למטייל (65) מתוך הטיפ של ornitay
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של baric - למטייל (66) מתוך הטיפ של baric
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של dinala05 - למטייל (67) מתוך הטיפ של dinala05
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של Ofer1961 - למטייל (68) מתוך הטיפ של Ofer1961
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של sharon mor - למטייל (69) מתוך הטיפ של sharon mor
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של sharon mor - למטייל (70) מתוך הטיפ של sharon mor
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של sharon mor - למטייל (71) מתוך הטיפ של sharon mor
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של baric - למטייל (72) מתוך הטיפ של baric
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4227183 - למטייל (73) מתוך הטיפ של מטייל_4227183
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4227183 - למטייל (74) מתוך הטיפ של מטייל_4227183
דרייב נורת' אינדיה מתוך הטיפ של מטייל_4227183 - למטייל (75) מתוך הטיפ של מטייל_4227183
167 C 110026, DDA Flats, E28A, Tilak Vihar, Lal Quarter, Punjabi Bagh, Tilak Nagar, Delhi, 110018, India
+91 97177 40194
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על דרייב נורת' אינדיה

5
64 מדרגים
64
0
0
0
0

64 המלצות על דרייב נורת' אינדיה

תמונת הפרופיל של Tami3202685
Tami3202685

”בחירה מעולה.“

קרא עוד

ליווה אותנו בטיול שלנו בהודו מרץ, 2024, הוא היה מעולה. ישר, אמין, נהג זהיר ויעיל. אדם מסביר פנים, מומלץ בחום.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4227183
מטייל_4227183

”אופרייטור מומלץ ואמין אוהב ישראל“

קרא עוד

טיילנו עם עמית במשך כשלושה שבועות- מדלהי, דרך מנאלי, ספיטי, דרמסאללה ועד אמריצר.

 מלבד המקומות המדהימים באמת, היה תענוג לטייל עם עמית- נהג מקצועי ומיומן, גם בכבישים ובתנאים המורכבים ביותר. מעבר לכך, הוא אדם בעל ידע נרחב ואנגלית מצוינת, מצחיק ומרתק, שסייע לנו בשמחה ובסבלנות בכל דבר הכי קטן שהיינו צריכים.

 מומלץ בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של יחיעם_3816319
יחיעם_3816319

”אמית - נהג ומתכנן טיולים מומלץ ממש!“

קרא עוד

היה לי כמה ימים ממש כייפים וטובים ביחד עם אמית, טיילנו ביחד לאגרה (לטאג'' מאהל) ובדלהי. אסף אותי מהשדה, דאג לי לכרטיס סים, המיר עבורי כסף והיה ממש מקסים לאורך כל הטיול. מומלץ ממש!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של baric
baric

”Amit Bhatt מקסים , אמין וכייפי“

קרא עוד

Amit Bhatt אוקי אז ככה, ראיתי מישהי שהמליצה על Amit וכמובן שהיו לי שאלות וחששות בעיקר שצריך לשלוח לו חלק מהכסף. בסוף שדיברתי עם הבחורה בטלפון שהמליצה לי על Amit החלטתי שאני עושה את הטיול שלי דרכו.

אני חייבת להגיד ש Amit הקשיב לכל מה שביקשתי, את סגנון הטיול שרציתי, את בתי המלונות שביקשתי. הוא עשה הכל שהטיול יהיה כפי שרציתי ובנוסף תמיד דאג ושאל אם אני מרוצה וצריכה עוד משהוא.

דאג לפרוט כסף שהייתי צריכה, אפילו דאג לי לבירות במקומות שאין מכירת אלכוהול.

מעבר לכל זה הוא תמיד עומד בזמנים.

והוא מאוד כייפי וזורם.

אני גרה בארה״ב ואין לי ספק שאחזור להודו אני אשתמש בשירות של Amit Bhatt.

מכל הלב ממליצה לכולם על מדריך / נהג מקסים, כייפי, אחראי ומאוד אמין.

נאמסטה 😃😃😃😃

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של dinala05
dinala05

”אופרייטור מומלץ ואמין אוהב ישראל“

קרא עוד

אמית (שם ישראלי אבל הודי אסלי) הוא הבעלים של חברת Drive North India Tours שמארגנת טיולים בהודו.
היגעתי לאמית בעקבות המלצות ישראלים ברשת. הוא ארגן לנו מסלול בצפון תואם את מסגרת הימים שהייתה לנו, הזמין את בתי המלון ותפקד כנהג צמוד לאורך כל הטיול.
כל ההתנהלות מולו הייתה זורמת מאוד הן במייל והן בווטצאפ. זמין כל הזמן! ממש כל הזמן.
יש לו ניסיון רב וחיבה מיוחדת לישראלים. הוא נעים, אינטליגנטי, גמיש ונהג זהיר, מה שמאוד חשוב בהודו.
במסגרת המסלול שרובו סטנדרטי, הוא שילב ביקור ב Homestay בכפר ייחודי ומבודד במשפחה מקסימה ששומרת איתנו על קשר מאז ושולחת לנו חיזוקים כמעט יומיים כי כשהיינו שם התחילה מלחמת חרבות ברזל ואנחנו החלטנו לחזור כבר אחרי 10 ימים. אמית הוא לא הסכים לקבל כסף על הימים שבוטלו וביקש במקום זאת שנתרום את הסכום למאמץ המלחמתי בארץ מה שכמובן עשינו בהתרגשות.
 הבטחנו לחזור להשלמות!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של sharon mor
sharon mor

”Amit Bhatt - Drive North India“

קרא עוד

Amit Bhatt הוא הבעלים של חברת Drive North India. אירגן לנו את הטיול ודאג לכל מה שביקשנו.טיילנו איתו מ 7/8/23 - 29/8/23.המקומות היו) דלהי, רישיקש, שימלה, דהרמסללה, אמריסטאר, אודייפור, פושקר, ג''איפור, פטהפור סיקרי, אגרה, ורנאסי, דלהי (דאג לSim מהיום הראשון.סגר לנו 3 טיסות פנים. מכיר אישית בתי מלון ברחבי הודו. נהג מעולה. בעל ידע והכרות של כל המקומות שביקרנו. סבלני ועם חוש הומור. כמו כן אני ממליץ על Mr Nanny.שהיה מדריך לזמן קצר בורנאסי.Amit Bhatt אירגן. דובר אנגלית שוטף ומנוסה. לסיכום הטיול לא היה חוויה לחיים ללא Amit Bhatt.ברור שבטיול הבא להודו אנחנו איתו.וכל מי שרוצה פרטים נוספים אשמח לתת בפרטי.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של gradus
gradus

”טיול בהימאליה ההודית (ספיטי, כינור, לדאק)“

קרא עוד

בעלי ואני חזרנו לפני יומיים מטיול בן 17 יום עם עם דרייב נורת'' אינדיה. אמית תכנן יחד אתנו את המסלול. היה קשוב לצרכים שלנו והתאים ו"תפר חליפה" מתאימה לנו. דאג לנו לנהג מקצוען שהשרה ביטחון במסלולי נסיעה מאתגרים במיוחד. הנהג סונו רנה שירת אותנו ודאג לכל צרכינו לפי הסטנדרט שקבענו. ממלונות ועד מקומות לאכול ומקומות לבקר שהיו מעבר לתכנון המקורי.

ממליצים מאוד על עמית ועל סונו. אפשר לסמוך עליהם בראש שקט.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ענת3330204
ענת3330204

”ענת מור“

קרא עוד

היינו אני ובעלי בטיול של חודש עם עמית המקסים שבלעדיו לא הייתי חווה את הטיול בשיר הנוחות ברמה גבוהה בתי מלונות פאר ורכב צמוד היה איתנו כל הטיול דאג לנו לכל אנחנו הגענו ולא היינו צריכים לדאוג לכלום פשוט רק להנות נסענו איתו לרישיקש שימלה דקמסאלה אמריצר וטיסה מישם לאודייפור ולפושקק לאגרה וטיסת פנים לורנסי כל זה הוא ארגן לנו. חוץ מיזה שניקשרנו אליו אף להיות חלק מהמשפחה איש מדהים ישר ואמין עמית זה חוויה רצופה

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Yuval T
Yuval T

”המלצה חמה על Amit ו-Vinod לטיול בהודו“

קרא עוד

חזרנו משבוע בהודו במהלכו נעזרנו בשירותיו של אמיט (Drive North) , מרגע נחיתתנו ועד חזרתנו. אמית היה אדיב, קשוב וסבלני וזמין לכל שאלה. מי שליווה אותנו כל השבוע היה Vinod, נהג מצוין שדאג לנו, זרם בקצב שלנו, היה קשוב לרצונותינו ונתן שירות ברמה הגבוהה ביותר, אבל חשוב מזה - אדם מקסים, איש שיחה נעים עם הרבה חוכמת חיים. הרגשנו בידיים בטוחות.
אמיט סידר לנו מדריכים מצוינים ובעלי ידע רב Raj ו-Akash בג''איפור ואגרה.
 בקיצור- ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Sigal_3188135
Sigal_3188135

”מדריך ומתכנן טיולים בהודו“

קרא עוד

עמית בהט עזר לנו לתכנן את הטיול לפרטי פרטים, עם המון ידע ונסיון, מאוד שירותי, סבלני ומיומן, מרגיע ומנווט באופן מדהים, חשוב שמדריך כזה מתלוווה אליך בהודו המורכבת והמהממת. ממליצים בחום.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על דרייב נורת' אינדיה

אין עדיין פוסטים על דרייב נורת' אינדיה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לדלהי

אטרקציות בדלהי

מלונות ומקומות לינה בדלהי

מדריכים ונותני שירות בדלהי

נהגים בדלהי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

יוצאים לטיול הגדול: בר ושני עפים על העולם

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי