מלון רגינה מדריד
Hotel Regina Madrid

4.8
(9)
מלון 3 כוכבים
טוב מאוד, 8.3 (מתוך HotelsCombined)
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (91) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (92) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (93) צילום: הוטלס קומביינד
מלון רגינה מדריד צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (94) צילום: הוטלס קומביינד
Alcala 19, Madrid
+34 915 21 47 25
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מלון רגינה ממוקם באופן נפלא, דקות הליכה מהכיכר המרכזית פלאזה דל סול ובצמוד לתחנת רכבת התחתית (סביליה). החדרים יפים, מעוצבים ומאובזרים היטב (כולל אופציות תאורה מעניינות). חדרי האמבטיה מרווחים ומודרניים. ארוחת הבוקר גם היא עשירה ומגוונת וכוללת מבחר ירקות ופירות טריים. צוות  המלון מעניק יחס חם ואדיב. מחיר הלינה הוגן מאוד והתמורה גבוהה.

מאפייני מלון רגינה מדריד

עירוני קניות אתרים תירותיים גורמה עסקים ספורט בוטיק

שירותים ומתקנים במלון רגינה מדריד

מרכז עסקים שירות חדרים אינטרנט מהיר מסעדה קונסיירז' ספא /מכון יופי מיזוג אוויר כספת מיני בר טלוויזיה בכבלים / לוויין שירות השכמה חדרי דיונים
מייבש שיער טלוויזיה שירותי כביסה מכונת צילום ג'קוזי מסאז' מקלחת חדר אמבטיה פרטי חדר אמבטיה פרטי שירותים פרטיים בית קפה אחסון מזוודות

מה חושבים מטיילים על מלון רגינה מדריד

4.8
9 מדרגים
7
2
0
0
0
טוב מאוד, 8.3 (11,884 מדרגים בהוטלס קומביינד)
נקיון
 
 
8.5
ארוחות
 
 
8.3
מתקנים
 
 
8.3
מיקום
 
 
8.7
חדרים
 
 
8.4
שירות
 
 
8.5

9 המלצות על מלון רגינה מדריד

תמונת הפרופיל של negohot
negohot

”במרכז התיירותי של מדריד“

קרא עוד

מלון 3 כוכבים, קצת יקר, אבל המיקום שווה את המחיר. טווח הליכה מכל האתרים המרכזיים. בצמוד אליו: חניה, כספומט, תחבורה ציבורית, סופרמרקט ומסעדות. שירות מעולה, ארוחת בוקר עשירה (ביחס ל3 כוכבים) . חדרים קטנים מחודשים ומאובזרים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של פאקיו
פאקיו

”רחוב אלקלה ליד כיכר סול“

קרא עוד

מלון מדהים. חדרים יפים, נקיון מופתי בכל המלון. ארוחת בוקר טובה ויחס נהדר של הצוות. המיקום של המלון הוא הכי טוב שיש. מרחק הליכה מכל המרכזים העיקריים במדריד. קיבלתי המלצות לפני נסיעתי למלון וקצת היססתי כיון שהמלון 3 כוכבים, אבל לדעתי הוא 5 כוכבים. נהננו מאוד גם אני וגם עוד 2 זוגות שיצאו איתנו ואין ספק שאם נגיע למדריד שנית, זה יהיה המלון שניקח.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של udi45
udi45

”מלון מצוין במדריד“

קרא עוד

הגענו למלון זה במדריד בעקבות המלצות באתר. המלון נמצא במיקום מעולה, חדרים נקיים, שירות אדיב ומצוין של פקידי הקבלה והמלצרים, וארוחת הבוקר בסדר גמור (בסטנדרטים אירופאים). ממליץ בחום.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מייק1
מייק1

”מלון חביב במיקום מצוין“

קרא עוד

היינו שבוע במלון Regina במדריד. מיקום המלון מצוין, 5 דקות מכיכר Sol. חדרים נוחים, מיני בר בחדר , כספת וארוחת בוקר מצויינת במחיר סביר ביותר. ממליץ לבקש חדרים באגף החדש. 

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של nava rom
nava rom

”רג'ינה - מלון מעולה במרכז מדריד“

קרא עוד

הדירוג של מלון זה במדריד עלול לגרום ללבטים,רק 3 כוכבים, אבל מדובר במלון מצוין מכל הבחינות!

מיקום מרכזי, חדרים נקיים ומרווחים (ישנו ב-Junior Suite שניתן להלין בה זוג ו-2 ילדים), צוות ידידותי ושש לעזור. ארוחת בוקר עשירה ומגוונת ביותר/

דוגמא לאיכות השירות: בבוקר העזיבה יצאנו לפני שהמסעדה נפתחה' אז ציידו אותנו בשקיות אוכל לדרך.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של alona987
alona987

”מלון מומלץ במדריד“

קרא עוד

אני, שתי אחיותי ואימי התארחנו במרץ 2015 במלון רגינה Hotel Regina במדריד. המלון ממוקם בשדרה ראשית במרכז ,קרוב מאוד ל-Plaza Del Sol ובמרחק הליכה של 10 דקות למרכז השוקק ל-Plaza Mayor. המלון הינו מלון של 3 כוכבים (לדעתי), אבל אם שירות של 4 כוכבים ויותר. הארוחת הבוקר היתה טובה ביותר. לא ארוחות בוקר כמו בארץ, אבל ארוחה טובה מאוד בחו״ל. היו גבינות וירקות, עוגות ומטבלים חביתות, יוגורטים, נקנקיות ואפילו יין נתזים לארוחת הבוקר. החדרים טובים, נקיים. בקיצור מומלץ מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של sylvisapir
sylvisapir

”מלון רגינה (מבוטא רחינה, בספרדית)“

קרא עוד

מלון 3 כוכבים המרגיש לפחות 4. במרכז מדריד ממש. מרחק הליכה לכל מקום ואתר.  לא השתמשנו בתחבורה ציבורית כלל. חדרים גדולים, נאים, מרווחים ומאד נקיים. ארוחת בוקר מלאה וטובה. צוות מסביר פנים ועוזר מאד בכל שאלה. מומלץ מאד. 

 
הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של yairse
yairse

”מלון Regina מדריד“

קרא עוד

בסוף יולי השנה שהינו (הורים + שני נערים) במדריד במלון רגינה. מלון מצוין במיקום מעולה במדריד, צמוד לתחנת רכבת תחתית (סביליה), שלוש דקות הליכה מהכיכר המרכזית Puerta Del sol. קיבלנו שני חדרים באגף החדש.

החדרים נאים מאוד, מעוצבים בעיצוב חדשני ומאובזרים היטב (כולל אופציות תאורה מרתקות). חדרי אמבטיה מודרניים ומרווחים מאוד, יחסית למלונות עירוניים. ארוחת בוקר עשירה ומגוונת, כולל מבחר גדול (יחסית) של ירקות ופירות טריים.

צוות ידידותי, לבבי, מסביר פנים ויעיל מאוד. המחיר היה הוגן מאוד והתמורה מצוינת ביחס למחיר. לא השתמשנו בשירות ההסעות שהמלון מציע, אך שתי תיירות ישראליות אחרות דיווחו שהזמינו הסעה באמצעות המלון וקיבלו שירות מצוין, כולל נהג שהמתין להן עם שלט בשדה התעופה והביאן למלון ברכב גדול, במחיר 34 יורו (דומה מאוד למחיר ששילמנו למונית). ממליצים מאוד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ayelet243
ayelet243

”מלון רגינה“

קרא עוד

מלון במיקום נהדר (ממש על הרמבלה), נקי ומסודר, מחיר סביר מאד (כ-100 יורו לזוג ללילה). קרוב מאד לתחבורה ציבורית גם בתוך ברצלונה וגם מחוצה לה - תחנת פלאזה קטלוניה שמחברת כמעט לכל מקום. מומלץ מאד. 

הטיפ עזר לך?

כתבות על מלון רגינה מדריד

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון רגינה מדריד

אין עדיין פוסטים על מלון רגינה מדריד.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות