חברת ארטרנטיב לונדון
ARTernative - London

5
(102)
הוסף לטיול שלי
חברת ארטרנטיב לונדון - למטייל (1) מתוך הטיפ של soungalo
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של soungalo - למטייל (2) מתוך הטיפ של soungalo
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של soungalo - למטייל (3) מתוך הטיפ של soungalo
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של benarid2 - למטייל (4) מתוך הטיפ של benarid2
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Netta_3602147 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Netta_3602147
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Netta_3602147 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Netta_3602147
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של rona56 - למטייל (7) מתוך הטיפ של rona56
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Avner_3532966 - למטייל (8) מתוך הטיפ של Avner_3532966
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Avner_3532966 - למטייל (9) מתוך הטיפ של Avner_3532966
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של patrick33 - למטייל (10) מתוך הטיפ של patrick33
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Nirit3033626 - למטייל (11) מתוך הטיפ של Nirit3033626
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Nirit3033626 - למטייל (12) מתוך הטיפ של Nirit3033626
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Nirit3033626 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Nirit3033626
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Nirit3033626 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Nirit3033626
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Nirit3033626 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Nirit3033626
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Nirit3033626 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Nirit3033626
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Eyal_3536498 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Eyal_3536498
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Eyal_3536498 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Eyal_3536498
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של resorit - למטייל (19) מתוך הטיפ של resorit
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של resorit - למטייל (20) מתוך הטיפ של resorit
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של resorit - למטייל (21) מתוך הטיפ של resorit
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (22) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (23) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (24) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (25) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (26) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (27) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (28) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (29) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (30) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (31) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של talwsbrg - למטייל (32) מתוך הטיפ של talwsbrg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של 2727 - למטייל (33) מתוך הטיפ של 2727
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של לילך פלד - למטייל (34) מתוך הטיפ של לילך פלד
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של לילך פלד - למטייל (35) מתוך הטיפ של לילך פלד
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של לילך פלד - למטייל (36) מתוך הטיפ של לילך פלד
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של לילך פלד - למטייל (37) מתוך הטיפ של לילך פלד
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של לילך פלד - למטייל (38) מתוך הטיפ של לילך פלד
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של לילך פלד - למטייל (39) מתוך הטיפ של לילך פלד
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של noami100 - למטייל (40) מתוך הטיפ של noami100
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של noami100 - למטייל (41) מתוך הטיפ של noami100
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של noami100 - למטייל (42) מתוך הטיפ של noami100
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של noami100 - למטייל (43) מתוך הטיפ של noami100
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של noami100 - למטייל (44) מתוך הטיפ של noami100
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של noami100 - למטייל (45) מתוך הטיפ של noami100
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של עטרה_3458213 - למטייל (46) מתוך הטיפ של עטרה_3458213
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של עטרה_3458213 - למטייל (47) מתוך הטיפ של עטרה_3458213
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של עטרה_3458213 - למטייל (48) מתוך הטיפ של עטרה_3458213
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של עטרה_3458213 - למטייל (49) מתוך הטיפ של עטרה_3458213
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של עטרה_3458213 - למטייל (50) מתוך הטיפ של עטרה_3458213
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של עטרה_3458213 - למטייל (51) מתוך הטיפ של עטרה_3458213
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kerenassaraf - למטייל (52) מתוך הטיפ של kerenassaraf
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kerenassaraf - למטייל (53) מתוך הטיפ של kerenassaraf
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kerenassaraf - למטייל (54) מתוך הטיפ של kerenassaraf
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kerenassaraf - למטייל (55) מתוך הטיפ של kerenassaraf
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kerenassaraf - למטייל (56) מתוך הטיפ של kerenassaraf
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של familyrozenberg - למטייל (57) מתוך הטיפ של familyrozenberg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של familyrozenberg - למטייל (58) מתוך הטיפ של familyrozenberg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של familyrozenberg - למטייל (59) מתוך הטיפ של familyrozenberg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של familyrozenberg - למטייל (60) מתוך הטיפ של familyrozenberg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של familyrozenberg - למטייל (61) מתוך הטיפ של familyrozenberg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של familyrozenberg - למטייל (62) מתוך הטיפ של familyrozenberg
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kali11 - למטייל (63) מתוך הטיפ של kali11
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kali11 - למטייל (64) מתוך הטיפ של kali11
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kali11 - למטייל (65) מתוך הטיפ של kali11
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kali11 - למטייל (66) מתוך הטיפ של kali11
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של kali11 - למטייל (67) מתוך הטיפ של kali11
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של hodporat - למטייל (68) מתוך הטיפ של hodporat
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של hodporat - למטייל (69) מתוך הטיפ של hodporat
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של hodporat - למטייל (70) מתוך הטיפ של hodporat
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של hodporat - למטייל (71) מתוך הטיפ של hodporat
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של שר11 - למטייל (72) מתוך הטיפ של שר11
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של sancho - למטייל (73) מתוך הטיפ של sancho
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של sancho - למטייל (74) מתוך הטיפ של sancho
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של sancho - למטייל (75) מתוך הטיפ של sancho
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של sancho - למטייל (76) מתוך הטיפ של sancho
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של sancho - למטייל (77) מתוך הטיפ של sancho
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של oz_mezer - למטייל (78) מתוך הטיפ של oz_mezer
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של oz_mezer - למטייל (79) מתוך הטיפ של oz_mezer
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של oz_mezer - למטייל (80) מתוך הטיפ של oz_mezer
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של oz_mezer - למטייל (81) מתוך הטיפ של oz_mezer
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של vaba - למטייל (82) מתוך הטיפ של vaba
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של vaba - למטייל (83) מתוך הטיפ של vaba
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של vaba - למטייל (84) מתוך הטיפ של vaba
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של vaba - למטייל (85) מתוך הטיפ של vaba
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של vaba - למטייל (86) מתוך הטיפ של vaba
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של vaba - למטייל (87) מתוך הטיפ של vaba
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של יבוסי - למטייל (88) מתוך הטיפ של יבוסי
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של יבוסי - למטייל (89) מתוך הטיפ של יבוסי
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של יבוסי - למטייל (90) מתוך הטיפ של יבוסי
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של יבוסי - למטייל (91) מתוך הטיפ של יבוסי
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של יבוסי - למטייל (92) מתוך הטיפ של יבוסי
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Ronni06 - למטייל (93) מתוך הטיפ של Ronni06
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Ronni06 - למטייל (94) מתוך הטיפ של Ronni06
חברת ארטרנטיב לונדון מתוך הטיפ של Ronni06 - למטייל (95) מתוך הטיפ של Ronni06
9nr, 207 Old St, London EC1V 9NR, United Kingdom
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על חברת ארטרנטיב לונדון

5
102 מדרגים
51
2
0
0
0

102 המלצות על חברת ארטרנטיב לונדון

תמונת הפרופיל של שר11
שר11

”מומלץ! אמנות רחוב בשורדיץ'' - הדרכה (בעברית) מעולה“

קרא עוד

סיור מעולה שפותח מבט חדש על אמנות רחוב בלונדון - הדרכה מקצועית ברמה גבוהה. שפע של ידע, אווירה נעימה, מאור פנים ותכנון מצוין.

יש אמנם שפע סיורים באנגלית, חלקם חינמיים. אבל החלטנו לבחור סיור בעברית, דרך חברה מובילה בסיורי אמנות באירופה, כדי לקבל הדרכה איכותית וללא מגבלות השפה. שמחנו על הבחירה ב”סיורי אמנות אלטרנטיביים” של דניאל וטליה. נהנינו ממש ממש!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של psb
psb

”סיור אמנות של אלטרנטיב בשורדיץ׳ מומלץ מאוד!“

קרא עוד

היינו בסיור אמנות רחוב בשורדיץ׳ עם המדריכה מרים לפני שבוע. היה סיור מעולה! מרים ידעה לשלב הרבה ידע ולעורר מחשבה בסיור שהיה מרתק לכל אורכו. הצליחה לעניין קבוצה שכללה ילדים ומבוגרים בעלי רקעים שונים באופן מיומן כשהיא קשובה לכולם. והייתה מרשימה מאוד. מומלץ מאוד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4085481
מטייל_4085481

”סיור אמנות מומלץ ביותר בשורדיץ'' לונדון“

קרא עוד

השתתפנו בסיור אומנות רחוב בשורדיץ''. הסיור היה מענין מאוד ושילב סקירה רחבה על שורדיץ'', אמנות רחוב והסברים פרטניים מרתקים לגבי מקומות ספציפיים שנבחרו. המדריכה מיכל היתה מקסימה, סבלנית והפגינה ידע נרחב. מומלץ מאוד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של noagen
noagen

”סיור מומלץ ומהנה מאוד!“

קרא עוד

הייתי בסיור אמנות עם חברת ארטרנטיב בשכונת שורדיץ'' בלונדון. אחוה המדריכה הייתה מעולה, העבירה את הסיור בצורה מרתקת, התייחסה לכל המשתתפים באופן מותאם לכל אחד באופן אישי ולקבוצה בכלל. נראה גם היה שהיא מכירה טוב את האזור, ואת לונדון בכלל, מה שהוסיף עוד יותר לחוויה. נהניתי מאוד ואני ממליצה בחום על הסיור!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ACBel
ACBel

”סיור מרתק של אמנות רחוב בשורדיץ''“

קרא עוד

בביקורנו האחרון בלונדון הצטרפנו לסיור אמנות רחוב ברובע שורדיץ''. המדריכה שלנו, יעל, הובילה אותנו לסיור מרתק בהיסטוריה של השכונה ושל אמנות הרחוב הנמצאת כמעט בכל פינה. ההדרכה היתה מעניינת ונעימה ובסיומה קיבלנו גם טיפים להמשך שהותנו בשכונה. כדאי מאוד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של יוס10
יוס10

”מוזיאון טייט מודרן בעברית“

קרא עוד

סיירנו במוזיאון טייט מודרן בליווי הדרכתה המופלאה של המדריכה אחווה. המוזיאון מקסים, עשיר, מעניין ומגוון וכך גם היתה הדרכתה של אחווה (תלמידת תואר שני בלימודי האומנות) . ההדרכה היתה כמובן בעברית וחשפה בפנינו פנים מאוד מעניינות ביחס לאומנות בכלל וליצירות האומנות בהן התמקדה אחווה. הסיור הוא בן שעתיים וחצי לערך ונערך בקבוצה. הכניסה למוזיאון (כמו כל המוזיאונים בלונדון) היא ללא כל תשלום ועלות סיור שכזה הוא בסך של 25 ליט”ש לאדם. מומלץ ביותר!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של תמי70
תמי70

”סיור עם arternative“

קרא עוד

היינו בסיור בשורדיץ'' ונחשפנו לדברים מעניינים שלא הכרנו קודם. זוית אחרת של העיר. מתאים למי שכבר ביקר וראה וגם למי שזו פעם ראשונה עבורו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ליאתו
ליאתו

”המלצה על סיור אומנות רחוב בשורדיץ“

קרא עוד

השתתפנו בסיור אומנות רחוב בשורדיץ עם המדריכה רוני והיה מעולה. היינו משפחה מורחבת עם ילדים ונוער וכולם מאוד נהנו ושמחו ללמוד דברים חדשים. אין שום סיכוי שהיינו מחפשים מסטיק מצויר על המדרכה בלי הסיור הזה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של kali11
kali11

”סיור מומלץ מאוד בשכונת שורדיץ“

קרא עוד

בילינו שעתיים + עם מרים המדריכה שהפגינה ידע רב והעבירה את הסיור בחביבות וקלילות, נהנינו מאוד מומלץ למשפחות עם ילדים, מאפשר הצצה לאמנות הרחוב והבנה איך התפתח האזור. הסיור בעברית של חברת ארנטיב.

הטיפ עזר לך?

כתבות על חברת ארטרנטיב לונדון

מתוך הבלוגים - פוסטים על חברת ארטרנטיב לונדון

אין עדיין פוסטים על חברת ארטרנטיב לונדון.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה ללונדון

אטרקציות בלונדון

מלונות ומקומות לינה בלונדון

מדריכים ונותני שירות בלונדון

נהגים בלונדון

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

יוצאים לטיול הגדול: בר ושני עפים על העולם

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי