לורה ביץ' הוטל
Laura Beach Hotel

3.7
(3)
הוסף לטיול שלי
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
לורה ביץ' הוטל צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
Chlorakas Avenue, Paphos
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני לורה ביץ' הוטל

אתרים תירותיים משפחות ספורט ספא

שירותים ומתקנים בלורה ביץ' הוטל

מרכז עסקים שירות חדרים חדר כושר מסעדה בריכת שחייה ספא /מכון יופי מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות
כספת סאונה מיני בר מייבש שיער שירותי כביסה השכרת אופניים גינה צלילה פעילויות ימיות ביליארד הטלת חצים מגרש משחקים מכונת צילום ג'קוזי מסאז' בריכת ילדים בריכה מקורה בריכה חיצונית מועדון ילדים אחסון מזוודות אזורים יעודיים לעישון

מה חושבים מטיילים על לורה ביץ' הוטל

3.7
3 מדרגים
1
0
2
0
0

3 המלצות על לורה ביץ' הוטל

תמונת הפרופיל של Michal_3373034
Michal_3373034

”מלון הכל כלול מפנק ביותר“

קרא עוד

שהינו במלון 4 לילות בסוף יולי, זוג ו 3 ילדים בוגרים. המלון נותן שירות ברמה גבוהה, חשיבה על כל הפרטים הקטנים. אין תור בפארק מים, אין עומס בחדר האוכל או בבריכות. והמלון היה בתפוסה מלאה בזמן ששהינו בו. פשוט כייף. לא המוני. שתיה ואלכוהול בכל פינה במלון ברים למשקאות וקוקטיליים. הצוות אדיב ושירותי מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Tamara_3364944
Tamara_3364944

”מלון לאונרדו לאורה ביץ“

קרא עוד

היינו זוג+2 ילדים.

קיבלנו חדר "משפחה" ביטלו את המרפסת ויצרו הכלאה של חדר משפחה.ביטול המרפסת יצר בעיה רצינית לגבי ייבוש בגדי הים ובגדי החוף.נאלצנו לפזר אותם בכל החדר.יש חדרים עם מרפסות צריך להתעקש עליהם.

כנראה שיש להם בעיות עם החשמל בחמשת הימים ששהינו שם, היו 3 הפסקות חשמל משמעותיות.

כל האזורים הציבוריים בתוך המלון היו חמים מאוד.חדר האוכל לא ממוזג נטפנו זעה.

יאמר לזכותם שרות אדיב, מגלשות מים טובות מאוד, מבחר גדול של אוכל, שתי מסעדות טובות מאוד, האחת איטלקית השניה המבורגרים, צריך להזמין מקום מראש.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של טולי וכפיר
טולי וכפיר

”שלא יהיו לכם ציפיות גדולות ביחס למחיר ששילמתם“

קרא עוד

נסענו שתי משפחות בהרכב של 4 מבוגרים וילד בכל משפחה (הורים, שני חיילים בני 20, שני צעירים בני 17 וילדים בגילאי 10-12) מיום ראשון ועד וכולל חמישי בסוף יולי 2016. המלון הוגדר כארבעה כוכבים ותיק, נמצא במרחק של ארבעה ק”מ ממרכז פאפוס וחצי שעה נסיעה משדה התעופה של פאפוס. במלון 3 בריכות חיצוניות, נוף לים, חוף ים סלעי ופארק מים כלול במחיר (מגלשות).

קיבלנו חדרים בקומה שניה ושלישית, החדרים נקיים ונוחים וברמה סבירה, אבל העיצוב מיושן ומרופט משהו. מתאים לרמה של 3 כוכבים בקושי. המקלחות פשוטות וחסרות ריהוט. תחזוקה בינונית-נמוכה. המזגנים בחדרים דווקא חזקים להפתיע. שירות סידור החדרים היה יעיל למדי.

חדרים לא תקבלו לפני 14:00, המלון בתפוסה מלאה בד”כ ולעיתים באופן לא נעים, גם בתפוסה כפולה (חשוב לוודא דרך מי נוסעים). המזגנים בלובי ובברים – פשוט לא מורגש...

הדיל שלנו היה הכל כלול: שלוש ארוחות ושתייה קלה חופשית: בירה, יין, קוקטליים ומשקאות קלים עד 23:00. אלכוהול מיוחד, גלידות מותג וקפה קר – עולים כסף. האוכל במלון ברמה סבירה וכמות גדולה, אבל חדרי האוכל (יש תחתון ועליון) ממוזגים בקושי ובחום הקיץ הקפריסאי החוויה אינה נעימה.

צמוד למלון יש פארק מים עם 3 מגלשות נחמדות ומהנות ויש בריכת מגלשות גם לפעוטות. עלות נסיעה למרכז פאפוס מהמלון במונית 2-4 אירו לאדם בפאפוס יש קניון חדש ויפה (יקר כמו בארץ) ובלילה יש טיילת נמל ומצודה של ברים ומועדונים, אשר עובדים עד השעות הקטנות של הלילה.

ממליץ למשפחות לחופשה עד 4 לילות, אבל ביחס לתמורה ששילמתם, לא ממליץ באם המחיר מעל 2,000 ש”ח למבוגר.

הערות: חם מאוד עד סוף ספטמבר. כמו כן יש לוודא שהטיסה אינה דרך לרנקה - משדה”ת שם ועד פאפוס נסיעה של שעה וחצי.

הטיפ עזר לך?

כתבות על לורה ביץ' הוטל

מתוך הבלוגים - פוסטים על לורה ביץ' הוטל

אין עדיין פוסטים על לורה ביץ' הוטל.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לפאפוס

אטרקציות בפאפוס

מלונות ומקומות לינה בפאפוס

מדריכים ונותני שירות בפאפוס

נהגים בפאפוס

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

פסח 2024 -לאן לטוס לחופשה הבאה?

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

יוצאים לטיול הגדול: בר ושני עפים על העולם

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי