המדריך סאני בגאורגיה
Sani

5
(72)
הוסף לטיול שלי
המדריך סאני בגאורגיה - למטייל (1) מתוך הטיפ של מרגו:)
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (2) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (3) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (4) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yotam3302761 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Yotam3302761
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yotam3302761 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Yotam3302761
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (7) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מטייל_4147765 - למטייל (8) מתוך הטיפ של מטייל_4147765
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Neringa - למטייל (9) מתוך הטיפ של Neringa
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (10) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (11) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של דש77 - למטייל (12) מתוך הטיפ של דש77
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס - למטייל (13) מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס - למטייל (14) מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס - למטייל (15) מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס - למטייל (16) מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס - למטייל (17) מתוך הטיפ של רועי וליאור וניל וליאו פוקס
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של dordavid - למטייל (18) מתוך הטיפ של dordavid
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מרגו:) - למטייל (19) מתוך הטיפ של מרגו:)
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מרגו:) - למטייל (20) מתוך הטיפ של מרגו:)
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מרגו:) - למטייל (21) מתוך הטיפ של מרגו:)
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מרגו:) - למטייל (22) מתוך הטיפ של מרגו:)
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מרגו:) - למטייל (23) מתוך הטיפ של מרגו:)
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yaeli12 - למטייל (24) מתוך הטיפ של Yaeli12
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yaeli12 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Yaeli12
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yaeli12 - למטייל (26) מתוך הטיפ של Yaeli12
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yaeli12 - למטייל (27) מתוך הטיפ של Yaeli12
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Yaeli12 - למטייל (28) מתוך הטיפ של Yaeli12
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Rachel_3488628 - למטייל (29) מתוך הטיפ של Rachel_3488628
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של setit - למטייל (30) מתוך הטיפ של setit
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (31) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (32) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Neta749 - למטייל (33) מתוך הטיפ של Neta749
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Talnathan_4005990 - למטייל (34) מתוך הטיפ של Talnathan_4005990
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Talnathan_4005990 - למטייל (35) מתוך הטיפ של Talnathan_4005990
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Talnathan_4005990 - למטייל (36) מתוך הטיפ של Talnathan_4005990
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Talnathan_4005990 - למטייל (37) מתוך הטיפ של Talnathan_4005990
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Tuvia_3835176 - למטייל (38) מתוך הטיפ של Tuvia_3835176
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מטייל_3996494 - למטייל (39) מתוך הטיפ של מטייל_3996494
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של רז נתן - למטייל (40) מתוך הטיפ של רז נתן
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של MosheS - למטייל (41) מתוך הטיפ של MosheS
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של MosheS - למטייל (42) מתוך הטיפ של MosheS
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882 - למטייל (43) מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882 - למטייל (44) מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882 - למטייל (45) מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882 - למטייל (46) מתוך הטיפ של Liora Hay_4025882
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Adar_3454903 - למטייל (47) מתוך הטיפ של Adar_3454903
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של אדר123 - למטייל (48) מתוך הטיפ של אדר123
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Asaf1977 - למטייל (49) מתוך הטיפ של Asaf1977
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (50) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (51) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (52) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (53) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (54) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Sani - למטייל (55) מתוך הטיפ של Sani
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מטייל_4200241 - למטייל (56) מתוך הטיפ של מטייל_4200241
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Marina_3859784 - למטייל (57) מתוך הטיפ של Marina_3859784
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של א. לאוף - למטייל (58) מתוך הטיפ של א. לאוף
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של אלון_3503623 - למטייל (59) מתוך הטיפ של אלון_3503623
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של אלון_3503623 - למטייל (60) מתוך הטיפ של אלון_3503623
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של אלון_3503623 - למטייל (61) מתוך הטיפ של אלון_3503623
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של אלון_3503623 - למטייל (62) מתוך הטיפ של אלון_3503623
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544 - למטייל (63) מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544 - למטייל (64) מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544 - למטייל (65) מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544 - למטייל (66) מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544 - למטייל (67) מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544 - למטייל (68) מתוך הטיפ של TBeauty Tania_4202544
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של עידו_4092468 - למטייל (69) מתוך הטיפ של עידו_4092468
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של נורית_3614354 - למטייל (70) מתוך הטיפ של נורית_3614354
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של נורית_3614354 - למטייל (71) מתוך הטיפ של נורית_3614354
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של נורית_3614354 - למטייל (72) מתוך הטיפ של נורית_3614354
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של נורית_3614354 - למטייל (73) מתוך הטיפ של נורית_3614354
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של נורית_3614354 - למטייל (74) מתוך הטיפ של נורית_3614354
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Orlys65 - למטייל (75) מתוך הטיפ של Orlys65
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של ליאור_4093008 - למטייל (76) מתוך הטיפ של ליאור_4093008
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של עמיר_3914628 - למטייל (77) מתוך הטיפ של עמיר_3914628
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של עמיר_3914628 - למטייל (78) מתוך הטיפ של עמיר_3914628
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של עמיר_3914628 - למטייל (79) מתוך הטיפ של עמיר_3914628
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Maya_3849360 - למטייל (80) מתוך הטיפ של Maya_3849360
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של mosheba - למטייל (81) מתוך הטיפ של mosheba
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של amos666 - למטייל (82) מתוך הטיפ של amos666
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של amos666 - למטייל (83) מתוך הטיפ של amos666
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של amos666 - למטייל (84) מתוך הטיפ של amos666
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של amos666 - למטייל (85) מתוך הטיפ של amos666
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של amos666 - למטייל (86) מתוך הטיפ של amos666
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של amos666 - למטייל (87) מתוך הטיפ של amos666
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של gd007 - למטייל (88) מתוך הטיפ של gd007
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של gd007 - למטייל (89) מתוך הטיפ של gd007
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של gd007 - למטייל (90) מתוך הטיפ של gd007
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של yagarm - למטייל (91) מתוך הטיפ של yagarm
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של yagarm - למטייל (92) מתוך הטיפ של yagarm
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של גילה פרייברג - למטייל (93) מתוך הטיפ של גילה פרייברג
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של גילה פרייברג - למטייל (94) מתוך הטיפ של גילה פרייברג
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של גילה פרייברג - למטייל (95) מתוך הטיפ של גילה פרייברג
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של גילה פרייברג - למטייל (96) מתוך הטיפ של גילה פרייברג
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של Osher 123457 - למטייל (97) מתוך הטיפ של Osher 123457
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מטייל_4229330 - למטייל (98) מתוך הטיפ של מטייל_4229330
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של מטייל_4229330 - למטייל (99) מתוך הטיפ של מטייל_4229330
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של tsiong - למטייל (100) מתוך הטיפ של tsiong
המדריך סאני בגאורגיה מתוך הטיפ של tsiong - למטייל (101) מתוך הטיפ של tsiong
Tbilisi, Georgia
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על המדריך סאני בגאורגיה

5
72 מדרגים
72
0
0
0
0

72 המלצות על המדריך סאני בגאורגיה

תמונת הפרופיל של Haim_3478372
Haim_3478372

”מדריך מעולה“

קרא עוד

בילינו עם סאני במשך 7 ימים. סאני הדריך והסיע אותנו, לקח אותנו לאתרים יחודיים, גם מעבר לתכנית שקבענו איתו. הוא התגלה כבחור נעים מאוד, ערכי, אמין ובעל ידע. השהות עימו היתה נעימה לכל אורך הדרך, שוחחנו איתו הרבה ולמדנו דרכו על החיים בגאורגיה, האנשים, המשטר והלך הרוח.

נהנינו מאוד וממליצים עליו בחום כמדריך ונהג.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של tsiong
tsiong

”באמת שאין על סאני“

קרא עוד

איזה כיף שפגשנו את סאני. היינו זוג עם ילד בגיל 16 והכלב שלנו.

אז סאני - קודם כל הוא פשוט גבר גבר. אכפת לו ורוצה שיהיה לכם טיול פצצה. כיף לדבר איתו ולא רק למבוגרים. הבן שלי בן 16 כל כך התחבר איתו שאנחנו בקבוצת Whatsapp ביחד אחרי הטיול 🙃. בטיול עם הרבה נסיעות והליכות משותפות (ככה זה גאורגיה) זה לא יסולא בפז (ובנסון הכלב שלנו התאהב בו גם)

סאני מבין איך ישראלים חושבים, קשוב למה אתם צריכים, עושה את המאמץ הנוסף בכל שלב של הדרך כדי שלכולם יהיה כיף.

אחרי שאתם קובעים עם סאני, תעשו שיחת הכנה, תעברו על המסלול הוא יסביר לכם מה הולך להיות שם ויעזור להתאים למה שאתם אוהבים (יותר נופים והליכות או יותר חצ׳אפורי 😂)

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4229330
מטייל_4229330

”סאני המדריך“

קרא עוד

טיילנו 3 ימים עם סאני המדריך הכי שווה בגאורגיה!

ממליץ בחום לכל מי שרוצה טיול מגוון ברחבי גאורגיה.

כבר בתיכנון הטיול מהארץ סאני היה איתנו וענה לנו לכל שאלה ובקשה.

סאני הבין את התיכנון שלנו והתאים לנו תוכנית מעולה!

ממליץ!

-יש לו אנגלית מעולה.

-מבין לגמרי את המנטליות של הישראלים.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של alon53
alon53

”אין עליו“

קרא עוד

סאני (אוטר) הוא מדריך עם לב ענק, מגבר אנגלית מצוין, יוצר קשר אנושי, מכיר את הארץ, גמיש לפי רצון הלקוח וגם בעל ידע עצום על המדינה על כל צדדיה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Osher 123457
Osher 123457

”סאני מדריך מספר 1 בגאורגיה!“

קרא עוד

סגרנו טיול בגאוריב לכבוד מסיבת הרווקים שלי וסגרנו את סאני כמדריך הטיולים שלנו,

אני יכול לומר שהיה טיול מהסרטים המדריך אוטו דאג שנהנה מכל רגע ושנייה הוא המליץ ולכח אותנו למקומות מטורפים הבן אדם דאג שלא נפסיק להנות אפילו לשנייה הוא פינה הרבה מזמנו כדי להתלוות אלינו ודאג שנגיע למקומות הכי טובים והכי איכותיים בגאורגיה אוטו המדריך אפך לחבר יקר שלנו ואני ממש שמח שדרכינו ניפגשו הוא אדם אגון נחמד חברמן סבלני וזורם בכל סיטואציה אני לא יכול לומר מילה אחת רע על הבן אדם,

כמובן שהטיול הבא בגאורגיה יהיה אך ורק עם המדריך סאני ממליץ בחום אל תאססו לשניה תסגרו עם סאני ואני מבטיח שיהיה לכם הטיול הכי מושלם בגאורגיה,

אוטו/סאני אתה איש יקר המון תודה לך על טיול וחווית משגעות אין עלייך אתה מספר 1!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של dordavid
dordavid

”סאני מדריך מושלם“

קרא עוד

אנחנו זוג 60+ טיילנו עם.

סאני המדריך שלנו 5 ימים כשביקרנו בגאורגיה.

הוא בן אדם משכיל, יודע היסטוריה, גאוגרפיה, פוליטיקה, אופי ומינהגים של העם הגוארגי הקשוח והגאה!

אוהב אנשים, טוב לב, דואג לכך שהאורחים שלו ירגישו מוגנים ורצויים במדינה שלו שהוא כול כך אוהב!

וכשהמזוודה שלנו לא הגיעה מישראל, סאני עזר לנו מאוד ודאג שלא נרגיש רע עם זה עד שבסופו של דבר אחרי 4 ימים סידר הכול וקיבלנו אותה!

סאני מתכנן מראש טיולים לפי רצון והעדפות של האורחים, דואג ומסדר הכול על הצד הטוב ביותר!

הוא גם נהג מעולה ומדריך מושלם!

ההחלטה לטייל בהנחיותו הייתה הנכונה מאלו שאי פעם לקחנו.

ממליצה בחום - אל תפספסו את החוויה הבלתי נשכחת לטייל עם סאני בגאורגיה!

אבל תזמינו מספיק זמן מראש.כי הוא תמיד מלא באורחים מישראל!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של עידו_4092468
עידו_4092468

”מדריך מדהים“

קרא עוד

מדריך מדהים,

דואג מאוד ובעל ידע רב, אחלה גבר שבעולם!

מומלץ בחום עשה לנו את הטיול.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4218426
מטייל_4218426

”המדריך הכי טוב“

קרא עוד

סאני מדריך מעולה. גמיש קשוב לרצון הלקוח. אנו ביקשנו טרקים ולקח אותנו לצפון מדהים. נהג טוב פטריוט גאורגי ובהחלט כדאי וממליצים מכל הלב. מתאים לטיולי שטח טיולים רגליים ממנועים ועירוניים. חוויה. שימו לב לזמנים שקובע.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4200241
מטייל_4200241

”הנהג והמלווה האולטימטיבי“

קרא עוד

Otar Sani

995574280606+

אני מסכים עם כל המחמאות שהכותבים שיבחו את Otar.

על מנת להעצים את החוויה בטיול, קבלו מספר עצות:

ישנן שתי אפשרויות לטיול בגיאורגיה:1. לבקר בערים Tbilisi או Bitunia, ואולי יציאה לטיולי כוכב.

2. טיולים בהרי הקווקז וביקור רגלי באטרקציות

מי שבוחר באפשרות השנייה, מוזמן להתקשר עם Otar, להסביר לו את הרכב האנשים היוצאים יחד לטיול, להגדיר מה הכושר הליכה שלהם, להגדיר את רמת האירוח הדרושה להם, מספר הימים המוקצבים לטיול, ואז תקבלו תוכנית מתאימה לכם.

אל תנסו להשכיר רכב ולבצע את הסיבוב לבד, מפני שהדרכים מיועדות לנהיגת גיפים 4X4, התמצאות בדרכים הראשיות לא סלולות, התמצאות בדרכים להגעה לאטרקציות,

תנו ל Otar הפרטים הרצויים לכם, הוא כבר ישלח לכם תוכנית מתאימה ב-100% לדרישותיכם.

ככל שיידרש שינוי בתוכנית, Otar ישמח להשביע רצונכם.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על המדריך סאני בגאורגיה

אין עדיין פוסטים על המדריך סאני בגאורגיה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לגאורגיה (גרוזיה)

אטרקציות בגאורגיה (גרוזיה)

מלונות ומקומות לינה בגאורגיה (גרוזיה)

מדריכים ונותני שירות בגאורגיה (גרוזיה)

נהגים בגאורגיה (גרוזיה)

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי