אחד מהפרקים האקטיביים שבליטא.

פארקים כאילו ניתן למצוא בליטא במקומות הבאים

וילנה, דרוסקינינקאי, קובנה (קאונס), אניקשאי, שיאולאי