The Uma Bali ”חשוב ומעניין!“

הגענו למוזיאון במרקובה בשעת בקר.המוזיאון מעניין ואינטראקטיבי.אפשר לקרוא חומר על המשפחות שהסתכנו והצילו ועל הקהילות באיזור.בנוסף לקחו אותנו לבית קרוב בו הסתירו ייהודים בזמן השואה! מרשים ומצמרר!

לכל המידע על זמושץ פולין
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות